AUDITOINTI: STARTTI

1400€

Hankinnoilla on yksittäisenä tekijänä isoin rooli yrityksen kannattavuuteen - tai kannattamattomuuteen.

Tehdään yhdessä hankinnoista yrityksesi merkittävin kilpailuetu!

  • Lähtötilan kartoitus on-line toimii lähtölaukauksena
  • Ostodatan visualisointi (asiakkaan data 12kk jaksolta)
  • Suositukset parannustoimenpiteiksi
  • Kirjallinen raportti Asiakkaalle
  • Teams 60min tapaaminen, jossa suositukset ja sparraus