<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Hankespetsialistid, protsessid ja tööriistad - kõik koos

Konkurentsivõime säilitamine kasvava konkurentsi tingimustes sunnib otsima kulueeliseid kõigis oma tegevustes – kaasaarvatud hankimises. Kuna ostud moodustavad märkimisväärse osa müügitulust – isegi kuni 75% - siis tasub keskenduda hanketegevuse efektiivsele korraldamisele. Meie kogemus näitab, et hanketegevuste kogukulusid sageli ei teata ega teadvustata ja seega neid ka aktiivselt ei jälgita ega juhita. Kui tellite hanked teenusena kas osaliselt või täies mahus, saate keskenduda oma põhitegevusele ja võite olla kindlad, et teie ostud teostatakse professionaalselt, toetades teie äritegevust ning luues eeldused kasvuks ja arenguks.

Strateegiline hankimine ja operatiivne ostmine - professionaalselt

ValueSource Hankespetsialistid - PaaS

Spetsialistid

 • Ostjad
 • Hanke ja -ostujuhid
 • Kategooriajuhid
 • Arenduskonsultandid
 • Treenerid
Protsessid - strateegiline hankimine ja operatiivne osatamine - PaaS

Protsessid

 • Hankestrateegiad
 • Kategooriamudelid
 • Tarneahela arendamine
 • Hangete aruandlus ja mõõtmine
 • Parimad praktikad
Tööriistad - PaaS

Tööriistad

 • Hetkeolukorra analüüs
 • Tarnijate hindamine
 • Tarnijate otsingud ja Turu-uuringud
 • Hankest makseprotsessini (S2P)
 • Hankeprotsesside parendamine

Hanked sisseostetava teenusena - strateegilise hankimise ja operatiivse ostmise erioskused

Hankimine digitaliseerub kiires tempos. See nõuab üha enam eriteadmisi, sh digitaalseid tööriistu, mis kiirendavad kogu hankeprotsessi. Hanked teenusena on kulutõhus moodus oma hangete korraldamiseks. Protsessi on täiustatud ja tema toimimine on praktikas tõestatud. Me pakume täielikku hankest-makseni lahendust jälgimisega reaalajas, tegutsedes ise süsteemi haldava partnerina ning pakkudes süsteemi kasutamist kliendile teenusena. Kliendina ei pea te investeerima suurtesse süsteemidesse, saate viivitamatut abi hankjate halduse, pakkumiste küsimise (RFQ), tootekategooriate haldamise, tellimisprotsessi automatiseerimise ning kokkulepitud mõõdikute analüüsi osas. See teenus integreerub sujuvalt teie igapäevaste toimingutega.

Kasutades kõige kaasaegsemaid tööriistu, aitame ettevõtetel parandada tootlikkust, vähendada projektide ettevalmistuseks kuluvat aega ja tegevuskulusid. Meie tegevuste keskmeks on meie asjatundlik personal, kes omab praktilisi teadmisi hangete erinevate aspektide kohta.

 

Kulueelised ja konkurentsivõime    Lisa oma ettevõtte tegevustele paindlikkust    Kasuta hankeekspertide tippmeeskonda    Teie äritegevusse sulanduv partner

 

ValueSource -Hanked teenusena - PaaS

Korraldame sisseostetava hanketeenusena teie kaudsed ja otsesed ostud või ka ainult mingi kitsa segmendi ostud.

Hanketeenuste sisseost sobib hästi järgmistes olukordades:

 • Ad hoc -olukorrad, mis nõuavad hankimisel mingeid eriteadmisi
 • Kui tegevuste laienedes oma ressurssidest enam ei piisa
 • Kui soovitakse optimeerida ressursse seoses hooajalisusega või tellimuste muutumisega
 • Kui soovitakse teostada professionaalselt ja sihipäraselt ka kaudsed ostud
 • Kui soovitakse omada ostudest täpset ja reaalajas ülevaadet
 • Kui keskendatakse oma ressursid ja jõud ettevõtte põhitegevusele
 • Kui soovitakse kasutada kaasaegseid hanketööriistu ilma ise lisainvesteeringuid tegemata
 • Kui soovitakse saavutada kulutõhus hanketoimingute teostamine
 • Kui soovitakse tagada professionaalne hanketoimingute teostamine
 • Kui soovitakse suurendada konkurentsivõimet ja mastaapsust

Hanketeenuste sisseost – professionaalselt kõigis ostukategooriates

KAUDSED HANKED (kaudsed ostud - MRO + ITC + teenused)

Kas teate kaudsete ostude osakaalu oma ettevõttes? Kui suure osa need teie aastakuludest moodustavad? Kuidas te neid haldate ja mõõdate?

Kas teie ettevõtte erinevate osakondade kaudsed ostud on juhitud, detsentraliseeritud, odavad, kallid või midagi muud?

Kui palju kulutavad teie töötajad aega ostmiseks, arvete kontrollimiseks ja probleemide lahendamiseks? Nii mõnedki kulutavad aega liiga palju - üllatute, kui kogukulud luubi alla võtate.

 

Hallake oma kaudseid oste sisseostetava teenuse abil.

Kaudsete ostude (majandus- ja remondikulud + IT + teenused) keskmine osakaal ettevõtete ostukuludes on isegi kuni 40%. Seega üldsegi mitte pisiasi. Paraku on need kulutused enamasti vägagi hajutatud ja ainuüksi ülevaate saamisele kulub rohkem aega kui teil on võimalik selleks kulutada.

Loome teie ettevõttele avatud ja sujuva koostöömudeli, mis hoiab teid kursis selle suure ja sageli väga laialivalguva valdkonna kulutuste ja kulustruktuuriga. ValueSource tagab, et ka kaudsed ostud teostatakse efektiivselt.

OTSESED HANKED

Kas teie ostupersonalil on piisavalt aega, et turgu tundma õppida ja tarnijaid omavahel võistlema panna?

Kas teie olemasolevad süsteemid toetavad efektiivset ostmist?

Võite jätta meie hooleks ka tootmise otsesed ostud ja tarnijate haldamise nii kriitiliste kui ka mahuostude puhul. Saame aidata teie ostu- ja hankemeeskoda kiiretel perioodidel.

VÄHEMPAKKUMISTE PROTSESS JA HANKESTRATEEGIA

Meie meeskond leiab pakkumispäringute (RFQ) abil teile optimaalsed tarnijad, pannes nad omavahel konkureerima. Või võime koos teiega koostada ettevõttele strateegilise tarnekava.

Hanked teenusena (PaaS) kasutamine annab teile professionaalse hankekorralduse parimad eelised: turuhindadel põhinevad ostud, digitaalsete tööriistadega sujuv ostuprotsess ja eriti aja kokkuhoid, mis muidu kuluks erinevates allüksustes ostude planeerimisele ja vähempakkumiste korraldamisele.

Hanked teenusena (PaaS) on ettevõtetele kasulik

 • Ettevõte saab enda käsutusse erinevaid valdkondi tundva professionaalse hankemeeskonna.
 • Ettevõte saab keskenduda oma põhikompetentsidele.
 • Hankeid täiustatakse pidevalt üldist majanduslikku kasu silmas pidades.
 • Professionaalne hankimine toob kaasa vahetu ja eriti pikaajalise kulude kokkuhoiu.
 • Luuakse ettevõtte seisukohast optimaalne tarnijate võrgustik, mida kohandatakse pidevalt vastavalt turu muutustele.
 • Ettevõtte konkurentsivõime suurendamine.
Hankespetsialistid - PaaS
Protsessid - strateegilinen hankimine, operatiivne ostamine - professionaalselt

Millistele ettevõtetele sobib Hanked teenusena (PaaS) kõige paremini?

Mõned näited:

 • Ettevõtetele, kes soovivad areneda, parandada oma konkurentsivõimet ja eristuda konkurentidest.
 • Igas suuruses ettevõtetele. Nii väikestele kui ka suurtele. Suurus ei ole takistus.
 • Ettevõtetele, kes soovivad püsivaid tulemusi, mitte ainult ühekordseid kiireid võite.
 • Ettevõtetele, kellel on palju pooleliolevaid tellimusi ja kes vajavad mastaapsust.
 • Ettevõtetele, kelle äritegevuses on ostudel strateegiline tähtsus ja kus ostude osakaal käibest on märkimisväärne.
 • Rahvusvaheliseks pürgivaile ettevõtetele, kes sihivad uusi turge ja soovivad kaardistada uusi tarnijaid.