<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

ValueSource Partners tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste, vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja seadustega, sh EL isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679, kohustudes kaitsma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Milliseid andmeid kogutakse ja miks?

Kogume vaid selliseid andmeid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks ja arendamiseks ning sihipäraseks turunduseks ja kommunikatsiooniks.

  • Ettevõttega seotud andmed: nimi, registrikood; aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne;
  • Kontaktisikute nimed, ametinimetused;
  • Andmed, mis on seotud arvete, koolituste, üritustega jne;
  • Veebilehe kasutamise ja külastamisega seotud andmed, näiteks päringu - või tagasisidevormi täitmise käigus tekkivad andmed, blogi tellimisega tekkivad andmed;
  • Andmed, mille olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate osapoolte poolt. Näiteks ettevõtete veebilehtedelt, teistelt teenusepakkujatelt ning era- ja avalikest registritest.

Küpsised ja veebianalüütika

Külastades meie veebilehte, nõustute küpsistega (Cookies)

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis saadetakse veebisaidilt ja mis salvestatakse kasutaja veebilehitsejas, mobiiltelefonis või muus seadmes. Tänu küpsistele töötavad meie veebisaitidel paljud funktsionaalsused ja nende abil saame pakkuda sujuvamat kasutusmugavust. Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused, pakkuda asjakohast sisu ja muuta seda, kuidas veebisait toimib või välja näeb. Need küpsised ei salvesta personaalset informatsiooni. 

Te võite küpsised soovi korral brauseri seadete abil keelata, kuid juhime tähelepanu sellele, et kõik veebilehe funktsionaalsused ei pruugi olla siis kättesaadavad ja kasutatavad.

Veebilehel kasutatakse Google Analyticsi ja HubSpot pakutavaid analüütilisi teenuseid. Need programmid aitavad jälgida seda, mida meil on vaja toodete ja teenuste arendamiseks. Näiteks lehe külastatavust, kui kaua keegi millisel lehel viibib, millise märksõnaga keegi lehele satub jpm.

Soovi korral võite oma brauseri seadete abil veebianalüütika programmid keelata.

Andmete avaldamine, kontrollimine ja välised lingid

Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt. Neid ei avaldata ega müüda kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avalikustamist nõuavad seadused, kohtuorganid või valitsusasutused. Teie isikuandmed salvestatakse turvalistes andmebaasides.

Me ei edasta ega avalikusta isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Kui meie teenusepakkujad asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, siis tagame, et et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadusele, andmekaitse põhimõtetele ja meie privaatsuspoliitikale. Teil on õigus kontrollida enda kohta kogutavaid andmeid ja nõuda vigaste andmete parandamist.

Teil on õigus nõuda, et teie andmed kustutatakse registritest, juhul kui nende säilitamist ei nõua ükski õigusakt. Meie veebileht sisaldab linke välistele veebilehtedele ning linke välistelt veebilehtedelt nagu näiteks Facebook, Twitter ja LinkedIn.

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@values.fi

Vastutav andmekoguja:

ValueSource Partners Ltd

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Soome