<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


 

Jokainen hankinta-ammattilainen on jo kuullut, että digitalisaatio on muuttanut ja tulee jatkossa muuttamaan yhä enemmän yritysten ja yksilöiden toimintaa. Digitalisaatiossa toistuu kuitenkin sama haaste kuin muissakin hypeissä – miten erotamme olennaisen ja epäolennaisen tiedon toisistaan ja mihin rajalliset resurssit kannattaa kohdistaa?

Hankinnan digitalisaatio vai digitalisaation hankinta?


Ensimmäisenä hankinnan kannattanee pohtia, onko tärkeämpää digitalisoida yrityksen hankinta vai hankkia yritykseen digitalisaatio? Monissa yrityksissä digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa radikaalisti, jolloin hankintaorganisaation tärkein tehtävä on varmistaa tarvittavat hankintaresurssit ja -osaaminen yrityksen digitalisaation tukemiseen. Tämän jälkeen on vielä yritettävä ymmärtää, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa itse hankintatoimen tehostamiseen.

”Hankinnan digitalisaatio vai digitalisaation hankinta?” 

Mitä digitalisaatio tarkoittaa?

Digitalisaatioon liitetään lukuisia uusia teknologioita, joihin kaikkiin perehtyminen on suurimmalle osalle hankinta-ammattilaisista paitsi mahdotonta niin  onneksi myös tarpeetonta. Pohjimmiltaan kyse taitaa olla vuosikymmeniä jatkuneesta tietotekniikan kehityksestä, jossa ollaan siirrytty tai ollaan uusien teknologioiden myötä siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Monet tuotteet ovat jo pitkään pitäneet sisällään softaa ja monet softat taas ovat jo siirtyneet yrityksen omista konesaleista pilveen. Kuten muissakin muutoksissa, lyhyellä aikavälillä muutos esim. hankinnan päivittäiseen työhön on pieni, mutta pidemmällä aikavälillä todennäköisesti taas dramaattisempi kuin osaamme kuvitella. Näistä lähtökohdista tarkastellen voisi olettaa, että olisi hyvä alkaa ymmärtää, mitä IA, blockchain, IoT, SaaS, ohjelmistorobotiikka RPA jne. tarkoittavat. Tarvittaessa ammattilainen tietää, että tarkemman tiedon voi aina tarvittaessa – hankkia!

 

Mitä digitalisaatio tarkoittaa liiketoiminnalle?

Eri yrityksille digitalisaatio tarkoittaa erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita. Hankinnan tehtävä tuskin on näitä kaikkia selvittää, mutta pystyäkseen tukemaan yrityksen muutosta, hankintaorganisaationkin olisi ymmärrettävä, miten ja milloin yrityksen liiketoiminta muuttuu. Onko kyse radikaalista vai evolutionaarisesta muutoksesta ja tapahtuuko tämä muutos vuoden vai kymmenen sisällä? Vastaus kysymykseen vaihtelee yrityksittäin, joten vastaus löytyy läheltä, mutta vaatii hankinnalta jalkatyötä oman organisaation parissa.

 

Miten digitalisaatio hankitaan?

Digitalisaatiota ei voi ostaa laatikossa, mutta onneksi ei tarvitsekaan. Koska kyse on verrattain uudesta käsitteestä, todellista osaamista ja kokemusta voi olla vaikea löytää, sillä kokemusta ja oppeja ei ole vielä ehtinyt monille kertyä - ja ne, jotka asiaa osaavat, ovat kiireisiä omien hankkeidensa kanssa. Hankinnan lainanalisuudet kuitenkin pätevät myös digitalisaation hankintaan:

  • oman yrityksen tarpeen ja tavoitteiden määrittely
  • markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien tunnistaminen
  • hyvien ja luotettavien vs. innovatiivisten toimittajien välillä tasapainoilu
  • hardwaren, softwaren ja slidewaren erottaminen toisistaan
  • projektin kustannukset määritellään speksauksessa ja ylitetään toteutuksessa – hankinnan on päästävä mukaan ajoissa ja myös pysyttävä mukana toteutusvaiheessa

Jos oman organisaation osaaminen on rajallista, voi olla enemmän kuin perusteltua turvautua ulkopuoliseen apuun ja/tai kysellä muiden hankinta-ammattilaisten kokemuksia. 

 

Miten hankinta digitalisoidaan?

Kun on varmistettu hankinnan tuki yrityksen liiketoiminnan digitalisaatiolle, on syytä katsoa myös digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hankinnan oman toiminnan tehostamiseen. Hankintaorganisaatiot ovat ottaneet vaihtelevalla menestyksellä käyttöön omaa toimintaansa tukevia ohjelmistoja, mutta suurimmalle osalle suomalaisista yrityksistä ohjelmistot ovat olleet liian kalliita ja/tai monimutkaisia saavutettavaan hyötyyn nähden. Samalla kuitenkin lienee syytä myös hieman vilkaista peiliin ja pohtia, onko vika pelkästään ohjelmistoissa vai olisiko osa ongelmasta konservatiivisia ratkaisuja suosivissa hankinta-ammattilaisissa. Halutessamme nostaa hankinnan tuottamaa lisäarvoa ja sitä kautta myös profiilia yrityksen sisä- ja ulkopuolella on kyettävä hyödyntämään uutta teknologiaa myös omaan työhömme.


Tässäkin vanhat lainalaisuudet pätevät: rationalisoi, yksinkertaista ja automatisoi. Kannattaa aloittaa rutiininomaisista toiminnoista (tilaukset, laskut, tarjouspyynnöt/kilpailutukset, dokumenttien jakaminen toimittajaverkossa, sopimushallinta, analytiikka) ja samalla ryhtyä seuraamaan sofistikoituneempien teknologioiden kehitystä.

"Trendi on kuitenkin ICT-osaamisen kasvava tarve hankintaorganisaatioissa."

Mitä digitalisaatio tarkoittaa hankinta-ammattilaiselle?

Digitalisaatio tuskin poistaa ”analogisen” hankintaosaamisen tarvetta yrityksissä. Uuden teknologian hyödyntämisellä voidaan rutiinityötä tehostaa, jolloin hankinata-ammattilaisten aikaa vapautuu korkeamman tuottavuuden tehtäviin, oikeaan hankintaan. Toinen varma trendi on kuitenkin ICT-osaamisen kasvava tarve hankintaorganisaatioissa.

 

Miten pääsen alkuun?

Vastattuasi ylläoleviin kysymyksiin olet päässyt jo hyvään alkuun omalla digitalisaatiomatkallasi. Jos tuntuu, että kaipaat lisäapua tai matkakumppanin, kilauta kaverille ValueSource Partnerilla.

 

Mika Lahti väri 2017 05Kirjoittaja Mika Lahti (Senior Advisor) toimii ValueSource Partnersin asiakasprojekteissa konsulttina ja asiantuntijana. Mikalla on yli 20 vuoden kokemus hankinnan ja tietotekniikan tekemisestä, ostamisesta ja johtamisesta.  -  Jos yrityksessäsi nämä asiat ovat tapetilla ja mietit asiantuntijoita, soita Mikalle puh. 040 5110370

 

”Lyhyellä aikavälillä muutos esim. hankinnan päivittäiseen työhön on pieni, mutta pidemmällä aikavälillä todennäköisesti taas dramaattisempi kuin osaamme kuvitella."

 

Tutustu myös:

Loppukäyttäjäpalvelut - kerralla valmis vai jatkuva kehitys?

Hankinnan ammattilainen 2018 - ihmissuhteiden ja busineksen monitaituri >

Ulkopuolinen asiantuntija on helpommin saatavissa kuin uskotkaan >

 

 New Call-to-actionTilaa blogi: