<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Hankintojen ulkoistus ja organisointi on yhä kasvava puheenaihe maailmalla. Toteutetaanko kaikki hankinnat organisaation omana työnä vai ostetaanko ketteränä palveluna juuri kyseiseen asiaan perehtyneeltä ammattilaiselta? Yritysten keskittyminen ydinosaamiseensa, jatkuvasti muuttuvat liiketoimintaolosuhteet, teknologian kehittyminen ja digitalisoituminen ovat kiihdyttäneet tätä keskustelua entisestään. Nämä seikat luovat jatkuvasti uusia osaamisalueita, joille on kaivattu tekijöitä ja uutta osaamista hankintojen tekemiseen. USA on tässä trendissä kärkipaikalla, mutta myös UK:ssa ollaan jo pitkällä - nyt on otollinen hetki reagoida täällä Suomessakin.

Johdon katse on vihdoinkin kääntymässä hankintoihin päin

Jos aikaisemmin on ajateltu ja toivottukin hankinta-ammattilaisten piirissä, että johdon kiinnostus hankintaa kohtaan kasvaisi, nyt alkaa olla sen aika. Tuotantoa on rukattu entistä 'liinimmäksi' ja myyntiä sekä markkinointia on tehostettu jopa äärimmäisyyksiin asti. Hankinta lienee seuraava. Tästä ei kuitenkaan kannata pelästyä, sillä huomiota tälle sektorille ja ymmärrystä sen tärkeyteen yrityksen liiketoiminnan kannalta on odotettu. Samalla se vaatii myös hankinnan ammattilaisilta yhä enemmän liiketoiminnan strategian omaksumista ja sen viemistä hankinnan strategiaan sekä käytännön tason toteutukseen. Eikä vain näin päin vaan hankinnan ammattilaisten on myös pystyttävä perustelemaan yrityksen johdolle tehdyt päätökset. Nyt on näytön paikka meillä hankinnan ammattilaisilla.

 

Hankintojen ulkoistusmarkkina kasvaa 11-12 % seuraavan kolmen vuoden aikana*

Näyttääkö USA mallia muille?

Pohjois-Amerikka, etenkin USA isona markkina-alueena, toimii yleensä edelläkävijänä monessa asiassa, niin tässäkin. Lähes puolet Procurement Outsourcing markkinoista on USA:ssa. Nopeimmin kasvava markkina-alue hankintojen ulkoistamisessa on kuitenkin Latinalainen Amerikka. Everest Group* arvioi syyskuussa 2018, että Procurement Outsoucing eli hankintojen ulkoistaminen kasvaa globaalisti jopa 12 % seuraavan kolmen vuoden aikana. Markkinan koon arvioidaan kasvavan lähes 4 miljardiin USD vuoteen 2020 mennessä. 

 

Miksi yritykset ovat jo ulkoistaneet hankintojaan?

Strateginen tarkastelu laajenee eri osa-alueille. Toimintoja mietitään yhä tarkemmin sen mukaan, mikä on omaa ydinosaamista ja mikä on sitä työn osuutta, johon asiantuntijat ja osaaminen kannattaa etsiä muualta. Lähtökohtana voi olla myös yritysten halu kasvattaa omaa osaamistaan asiantuntijoiden avulla ja samalla vapauttaa omien avainhenkilöiden aikaa oman liiketoiminnan kehittämiseen. Hankintojen osaaminen syvenee ja monesti etsitäänkin juuri tietyn palvelun tai teknologian syväosaamista eli spesialisteja, jotka auttavat toimittajien valinnassa ja sopimusten sekä hintojen optimoinnissa.

On monia syitä ulkoistaa, ja syyt vaihtelevat yrityskohtaisesti - tyypillisin on spend management ja säästöjen etsiminen. En itse kuitenkaan suosittele pelkästään tätä tulokulmaa, koska kustannusten hallinta on monesti liian jälkijättöistä ja katse pitää suunnata tulevaan. Osa asiakkaista hakee myös säännönmukaisuutta ja toimintojen yhdenmukaisuutta ostosta toiseen, jolloin ostoprosessista odotetaan konkreettisia etuja liiketoiminnalle. Ulkoistuspalvelujen tarjoaja voi myös tarjota osaamisensa lisäksi teknologiaa ja ratkaisuja - erityisesti end-to-end Source-to-Pay-ratkaisujen odotetaan kasvavan muuta ulkoistusmarkkinaa nopeammin. 

 

Source-to-Pay-ratkaisujen odotetaan kasvavan nopeasti

CPO:n rooli yhä strategisempi

CPO:n rooli muuttuu yhä strategisempaan suuntaan. Rinnalle on tullut strategisen arvon tuottaminen mm. uusien teknologiaratkaisujen ja toimittajakentän innovaatioiden kautta. Toimittajat on nähtävä yhä enemmän strategisina kumppaneina, jotka tuovat oman osaamisensa yrityksen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tämä vaatii samalla tavaran- ja palveluntuottajilta innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta. Pelikenttää on arvioitava myös tulevaisuuden ja kumppaneiden uusiutumiskyvyn kannalta - ei pidä unohtaa oman liiketoiminnan muutoksia ja skaalautuvuutta niin kasvun kuin myös mahdollisten laskusuhdanteiden aikaan.

Hankinnan kenttä muuttuu varmasti meilläkin, vaikkakin muita markkinoita seuraten. Monet yritykset kilpailevat kuitenkin jo tänä päivänä samoilla globaaleille markkinoilla, joten kaikki kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät on huomioitava ja uusia ratkaisuja hyödynnettävä.

ValueSourcella seuraamme aktiivisesti markkinoiden ja tilanteen kehittymistä hankintojen ulkoistuksen osalta. Meidän suomalaistenkin kannattaa olla tässä hereillä ja proaktiivisia, ettemme jää jalkoihin. Hyvät suunnitelmat on ainakin hyvä olla taskussa ja siksi niitä laaditaan jo parhaillaan. Palataan tähän aiheeseen alkuvuodesta 2019!

 

Kirjoittaja Timo Nieminen on ValueSourcen asiakkuusjohtaja ja Huippujengin perustajajäsen.

Ota yhteyttä, niin arvioidaan yrityksesi hankinnan ja ostotoiminnan kyvykkyys sekä hyödyt, joita voimme saavuttaa ulkoistuspalvelujen avulla. Haemme ulkoistuspalvelun pilottiasiakkaita, joilla on muutoshalukkuutta ja tavoitteellisuutta hankintojen tehostamiseksi.

 

Lähde: Annual Report – September 2018: Procurement Outsourcing (PO) Annual Report 2018: Driving Strategic Value from Procurement / Everest Group

 

Hankinnat palveluna

Tutustu myös aikaisempiin blogeihin aiheeseen liittyen:Tilaa blogi: