<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Keinoäly, koneoppiminen, blockchain ja muut tämän päivän ”tulevaisuuden use it or lose it” –teemat ovat useiden tutkimusten ja kehityshankkeiden aiheina. Tämä on sinänsä aivan mahtavaa, jotta osaamme varautua ja tiedämme, miten tulevaisuudessa toimimme teknologian avustamana - ja ehkä myös ohjaamana (henkilökohtaisesti hieman pelottava ajatus Terminator-leffojen ystävänä 😊). Nopean kehityksen sokaisemana usein unohtuu, että moni yritys pärjää vielä ihan hyvin laittamalla perusasiat kuntoon hankinnan perustyökaluilla. Teknologiat ovat välineitä. Tutustu mistä hankinnan perustyökaluista hyödyt heti.

 

Hankintasuunnitelman luominen

Teknologia vai ihminen keskiössä?

Teknologia ja digitalisaatio eivät vielä nosta hankinnan tasoa. Ilman tarkempaa akateemista tutkimusta väitän, että isoin osa yrityksistä saavuttaisi huomattavaa tuloksellista tehokkuutta ”vanhanaikaisella” suunnitelmallisuudella hankinta- ja ostotoimessaan. Tämä tukisi samalla yrityksen liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Uusimmassa (4/2018) Osto & Logistiikka -lehden artikkelissa artikkelissa Ingrid de Doncker nostaa keskiöön ihmisen; ”Tärkein on tietenkin ihminen. Sen jälkeen tulevat prosessit, osaamispääoma, teknologia…”. En voisi olla enempää samaa mieltä, sillä harvassa ovat ne kekkerit, joissa aidosti jo tänään saavutetaan hankintatoimen huippuosaamista hyödyntämällä tulevaisuuden teknologioita ja seinäruusuksi jää se tärkein – ihminen. En ole missään nimessä teknologiavastainen tai kehityksen jarruna. Iso osa toimitusketjun prosesseista voidaan tehostaa soveltamalla nykyaikaisia ja tulevaisuuden teknologioita yrityksen käyttöön. Ihminen ja osaaminen on kuitenkin keskiössä ja teknologiat ovat vielä välineitä ihmisten käyttöön. Siihen en kuitenkaan ihan vielä tänään usko, että ”chatbotit valtaavat hankinnan” ja syrjäyttävät osaavat ihmiset.

 

"En kuitenkaan vielä tänään usko, että chatbotit valtaavat hankinnan ja syrjäyttävät osaavat ihmiset"

Yksinkertaisilla toimenpiteillä voit nostaa hankinnan kyvykkyyden uudelle tasolle

Jo hyvin yksinkertaisilla toimenpiteillä saadaan oman yhtiön hankintakyvykkyys parempaan kuosiin. Liiketoiminnan tavoitteita tukevan hankintastrategian ja -suunnitelman luominen ja toteutus ei ole rakettitiedettä – ellei siitä halua sellaista tehdä. Samaisessa Osto & Logistiikka -lehden artikkelissa de Doncker toteaa myös, että hyvin yksinkertaisia kysymyksiä esittämällä pystytään nopeasti hahmottamaan organisaation hankintojen nykytila; miksi, kuka, mitä, milloin, kuinka ja missä? Miten saamme oikeat vastaukset näihin yksinkertaisiin kysymyksiin? Hankintatoimen pitää pohtia näitä kysymyksiä yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiensä kanssa todellisen nykytilan ymmärtämiseksi ja tavoiteiden määrittelemiseksi.

 

"Miten saamme oikeat vastaukset näihin yksinkertaisiin kysymyksiin?

Mitä hankinnan perustyökaluja voit hyödyntää per heti?

Olemme kehittäneet asiakkaidemme hankintastrategioita ja -suunnitelmia yksinkertaisimmillaan muutamalla ”perustyökalulla”. Pääset alkuun talous- tai ostojärjestelmästä ajetulla kuluraportilla ja sen sisältämien tietojen analysoinnilla perinteistä 4-kenttämallia (Krajlicin matriisia) hyödyntäen. Kuluraportti sellaisenaan ei kerro kaikkia taustoja tai ostojen yksityiskohtia, mutta luvuista ja toimittajatiedoista on yhdessä sidosryhmien kanssa helppo päätellä miksi, mitä, milloin jne. Kuluraportista löytyy usein suoraan useita kustannustehokkuuteen liittyviä tekijöitä esimerkiksi päällekkäiset toimittajavalinnat, kuluja aiheuttavat laskutuskäytännöt, hintavaihtelut, sopimuksettomat ostot jne.

Liiketoiminnan tavoitteet otetaan tarkastelun pohjalle ohjaaviksi elementeiksi. Tavoitteet sisäistettynä aloitetaan yhdessä sidosryhmien kanssa analysoimaan kuluraportin sisältämää informaatiota. Yksinkertaisimmillaan pohditaan, miksi ostamme tätä hyödykettä tai palvelua? Miksi ostamme juuri näiltä toimittajilta? Päivittäisissä kiireissä perustyö saattaa jäädä kiireessä toteuttamatta. Lue tarkemmin asiasta lataamalla Luo hankintasuunnitelma -opas.

Otan mielelläni kommentteja, palautetta ja yhteistyöaloitteita vastaan.

Kirjoittaja Juha-Matti Alve on ValueSourcen toimitusjohtaja ja Huippujengin perustajajäsen.

Ota yhteyttä, niin laaditaan juuri sinun yrityksellesi hankintasuunnitelma ja viedään läpi käytännön toteutus.

 

Tutustu myös aikaisempiin blogeihin aiheeseen liittyen:

 Tilaa blogi: