<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Kun autotehtaalle tulee valmistukseen uusi automalli, se vaatii mittavia investointeja tuotantolinjaan. Lisäksi tarvitaan timanttista projektihallintaa sekä valtaisa määrä uusia hankintoja ja hankintasopimuksia. Asiakas odottaa, että uuden mallin valmistus käynnistyy yhä nopeammassa tahdissa. Nopeus ja joustavuus ovat autotehtaalle oleellisia neuvotteluvaltteja. 

Hankintatoimelta vaaditaan ketteryyttä ja muutosten hallintaa

Uuden investoinnin käynnistysvaiheessa hankintatoimen ketteryys korostuu. Työmäärä on valtava – ja samaan aikaan käynnissä olevan tuotannon on pyörittävä saumattomasti. Uusien ammattilaisten rekrytointi on haastava tehtävä, jossa onnistuminen vaatii tehokkuutta ja työaikaa. Vielä suuremmaksi haasteen tekee työn projektiluonteisuus. Kun alkuinvestointi on saatu valmiiksi, ei ammattilaisten tarve ole enää samanlainen: tehtävien luonne muuttuu investoinnin toteutuksesta sarjatuotannon hallintaan.

Olen paininut näiden asioiden parissa useammankin kerran. Kun Valmet Automotive sai sopimuksen uuden automalliston valmistuksesta, meille tuli kiire rekrytoida lisää hankinnan osaajia Uuteenkaupunkiin. Istuimme yhdessä asiakkaan kanssa alas ja mietimme minkälaisia osaajia tarvitaan. Näistä toivottavista henkilöistä muodostimme osaajaprofiileja. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi oma osaajatarve on tärkeä ymmärtää mahdollisimman tarkasti. Tätä vaihetta ei voi kiireessä ohittaa, vaikka mieli tekisikin.

 Oma osaajatarve on tärkeä ymmärtää mahdollisimman tarkasti. 

 

Mistä hankinnan osaajia voi löytää?

Kiire on, mutta mistä löytää nopeasti osaajia, vieläpä investointihankintojen osaajia? Vahvan substanssiosaamisen lisäksi haemme henkilöitä, jotka ovat valmiita heti jakamaan osaamistaan ja jotka toimivat uudessa organisaatiossa kuin kala vedessä. Asiakkaat odottavat tuloksia hyvin nopeassa tahdissa.

Uusi projekti on meille aina iloinen asia. Samalla se vaatii todella nopeaa reagointia. Ensimmäiseksi pohdimme oman verkostomme tilannetta. Jos sieltä löytyy sopivia henkilöitä, kontaktoimme ja tapaamme heidät välittömästi. Aktivoimme ihmisiä myös kaikissa kanavissa hakemaan sopiviin tehtäviin. Nämä päivät ovat usein pitkiä ja hektisiä.

Tänä päivänä projekteihin saadaan rekrytoitua osaajia paremmin kuin muutama vuosi sitten. Aiemmin ihmisten oli vaikea ymmärtää, ettei mikään ole pysyvää ja että liiketoiminta muuttuu jatkuvasti. Myös meillä on edelleen toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Uusikaupunki on sijaintinsa puolesta haasteellinen, mikä on vaatinut myös meiltä käytännön ratkaisuja. Pyrimme tekemään projektiin mukaantulon työntekijälle mahdollisimman helpoksi. Meillä on kaupungissa iso asunto, jossa asuu useampi tiimiläinen. 

 

"Mielenkiintoisia aikoja edessä!" 

Tiimimme aloitti työt porrastetusti, sillä asiakkaan mahdollisuudet vastaanottaa uusia tekijöitä ovat rajalliset. Prosessin toimeksiannosta vastaava briefaa uudet tulijat. Koska kyseessä oli jo kolmas yhteinen projekti, pystyimme kertomaan työntekijöille avoimesti mitä työkaluja on käytettävissä ja minkälainen työympäristö on. Ensimmäisenä päivänä yksityiskohdat olivat vielä aika monelle hämäriä. Selväksi tuli kuitenkin se, että toiminnan rajapintoja on paljon. “Mielenkiintoisia aikoja edessä”, monet kommentoivat. Autotehdas teki vaikutuksen meihin kaikkiin: jo sen koko on vaikuttava. Odotukset tulevaa työtä kohtaan olivat positiiviset. 

Tällainen iso projekti vaatii selkeää tiiminvetäjää meidän puolelta. On tärkeää pitää omia, yhteisiä kahvihetkiä vähintään parin viikon välein. Näissä voimme vaihtaa ajatuksia ja auttaa tarvittaessa toisiamme. Huippujengi on meidän tärkein voimavaramme, joten jengistä on myös pidettävä huolta. Saimmekin mahtavat ammattilaiset mukaan.

 Autotehdas teki vaikutuksen meihin kaikkiin.

Mikä motivoi hakeutumaan hankinnan projektitöihin?

Meillä on paljon työntekijöitä, jotka nauttivat projektiluonteisesta työnteosta ja sen tarjoamasta vaihtelusta. Ihmiset ymmärtävät nykyään, että maailma muuttuu ja että muutoksessa kannattaa olla mukana. Projektitehtävissä oma osaaminen kehittyy laaja-alaiseksi ja meidän kauttamme tarjolla on hyviä näköalapaikkoja. Joitakin motivoi mahdollisuus työskennellä erilaisissa asiakasyrityksissä. Asiakkaamme ovatkin erittäin kiinnostavia hankinta-ammattilaisten näkökulmasta. Töissä pääsee näkemään, miten oman alan huipputasolla toimitaan. Tiimiläisillä on myös mahdollisuus keskustella muiden alan ammattilaisten kanssa.

Vaikka puhumme projektitöistä, on osa tiimiläisistämme ollut autotehtaalla jo 4,5 vuotta ja jatkaa edelleen. Päätökseen vietyjä projekteja ovat seuranneet uudet projektit ja uudet automallit. Työn projektiluonteisuus on siis suhteellista. Lähes koko tiimimme jatkaakin Valmet Automotivella. Vain yksi on palannut kotiseudulleen uusiin töihin. 

Projektit ovat kuitenkin projekteja. Aina ne eivät jatku, vaan niillä on selvä päätepiste. Tavoitteenamme on, että projektitiimin jäsenille löydetään uusia projekteja päättyvien jälkeen. Yleisesti voi sanoa, että noin 50% jatkaa suoraan uudessa projektissa, neljännes lähtee joko muualle tai jatkaa asiakkaan rekrytoimana ja neljännes odottaa viikkoja tai muutaman kuukauden uusia projekteja. Vain murto-osa jää odottamaan uusia tehtäviä pidemmäksi aikaa.

 

 Tavoitteenamme on, että projektitiimin jäsenille löydetään uusia projekteja päättyvien jälkeen.

 

Hankinnan koulutusta tarvitaan lisää

Tehokkaan toimitusketjun hallinnan tärkeys on vasta nyt alettu ymmärtää yrityksissä: katetavoite voidaan tosiaankin saavuttaa hankintatoimen avulla. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ei ole painotettu – eikä edelleenkään painoteta tarpeeksi – hankinnan, ostamisen ja logistiikan osaamista. Esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa ja Saksassa hankinta ja logistiikka ovat paljon suuremmassa roolissa kuin meillä. Siksi hankinnan osaajia ei Suomessa ole määrättömästi. Digitalisoinnin ja robotisoinnin kehitys tuovat osaamiselle lisäksi omia haasteitaan.

Hankintaosaamisen pitäisi kehittyä samaa tahtia kuin markkinoiden. Nykyinen tilanne tarkoittaa sitä, että myös meidän on itse koulutettava osaajia ja olla asiassa aktiivisia.

P.S. Palkkasimme juuri kaksi uutta tiimiläistä autotehtaalle ja tätä kirjoittaessa vielä kaksi kiinnostavaa tehtävää on vapaana.

 

Lataa ja lue lisää aiheesta:  Case Valmet Automotive >

  valmet automative

 

Lue myös Heikin kokemuksista työskentelystä hankintatoimen näköalapaikalla >Tilaa blogi: