<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Kun tehtäviä on paljon ja henkilökunnan määrä on optimoitu nykyisten tehtävien mukaan, aikaa paneutua myös kehitystehtäviin jää varsin vähän. Monella meistä on pitkä lista kehitysaiheita, joita "pitäisi" tehdä sitten kun aika on sopiva. Sopiva ajankohta tulee vain kovin harvoin ja oleellisiakin kehitystehtäviä jää operatiivisten tehtävien jalkoihin.

 

To do -listan häntäpään valloittajat

Vaikkei sinulla olisi varsinaista To do -listaa, niin oletan, että tiedät mistä puhun. Lista on vähintäänkin päässäsi ja muistuttaa aika ajoin olemassaolostaan. On asioita, jotka ovat jumittuneet listan hännille kuukaudesta toiseen. Asiasta muistuttaminen tai oman sisäisen äänen kuuleminen asian osalta saa aikaan vain harmistumista ja turhautumista. Kyllä, kyllä...jos vain olisi aikaa.

Meillä on taipumus tehdä pieniä kiireisiä tehtäviä toinen toisensa perään, jotta vain saamme asioita tehdyksi ja listaa puretuksi. Deadlinet ovat niissäkin. Vanhan lasiesimerkin mukaan täytämme päivämme pienillä kivillä, minkä jälkeen isoja ei päivään enää mahdu. Pienet kivet symboloivat tämän päivän tehtäviä ja suuret isompia kokonaisuuksia ja suunnittelua. Kuitenkin juuri niissä isoissa voi piillä yrityksen tulevaisuus.

 

Jos alan kehityksessä ei pysy mukana, luovutetaan liian helposti omia markkinoita kilpailijoille tai menetetään mahdollisuuksia kustannustehokkuudessa.

 

Yrityksen tulevaisuuteen voi vaikuttaa

Yrityksen kehittämisellä valmistaudutaan tulevaisuuteen ja sen tuomiin uudenlaisiin haasteisiin. Tulevaisuutta ei voida täysin ennustaa, mutta se ainakin tunnustetaan, että muutoksia nykyiseen on luvassa. Jos alan kehityksessä ei pysy mukana, luovutetaan liian helposti omia markkinoita kilpailijoille tai menetetään mahdollisuuksia kustannustehokkuudessa. On oltava hereillä, kun jotain tapahtuu. Ja mielellään jo ennen sitä.

Jos yrityksessä kaikilla on jo kädet täynnä, on mahdollisuus käyttää ammattilaisia, jotka tulevat yritykseesi kehitystehtävän ajaksi. Omakin henkilökunta innostuu, kun asiat etenevät ja osa heidän painolastistaan ja To do -listan kohdista siirtyy muiden harteille. He ovat silti mukana kehitystyössä, mutta vain tarpeellisin osin antamassa näkemyksensä ja näin päivittäiset tehtävät eivät kärsi. Moni kehitystehtävä sitä paitsi nimensä mukaan kehittää aidosti toimintaa ja voi jopa helpottaa työsuorituksia jatkossa. Kehittämällä voidaan myös saada pitkällä tähtäimellä säästöjä, joten mitä aikaisemmin työ aloitetaan, sitä enemmän tuloksia ja aikaa reagoida ennen kuin on liian myöhäistä.

 

Ammattilainen näkee ulkopuolisen silmin kokonaisuuden

Yrityksen johto voi olla täysin selvillä kehitystehtävistä ja tarvitaan vain projektiluonteisesti asiantuntijaa toteuttamaan hanke. Olen todennut, että kun toimitaan tavoitteellisesti ja avoimesti on halu kehittyä, silloin ollaan jo otettu se isoin askel kohti tuloksia. Puolueettomasti kannattaa vain tunnistaa nykytila lukujen kautta: mistä lähteä liikkeelle ja mitkä ovat prioriteetit. Voidaan saada yhdessä aikaan toiminnan tehostumista ja aikaa avaintehtäviin, kustannussäästöjä sekä prosessien kehityksen kautta myös mielekkyyttä päivittäiseen tekemiseen. Siksi kehitystehtäviä ei kannata ikuisesti siirtää eteenpäin. 

 Ennalta mietityt toimintamallit ja kokemus antavat lentävän lähdön kehitystehtäviin

Moni on miettinyt aluksi, miten ulkopuolinen asiantuntija voi tunnistaa ja osata kehittää juuri meidän toimintaamme. Kokemuksesta voin sanoa, että moni yritys tai yksilö yrityksen johdossa on rakentanut suojamuuria ympärilleen ja olettaa, että vain 25 vuoden kokemuksella juuri omalta toimialalta voi tuoda lisäarvoa heidän tekemiseen. Hyvä uutinen on, että edellä mainittu voidaan unohtaa ja uutta osaamista tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa markkinassa. Pussillinen uusia keinoja on järjestään joka kerta paljon parempi kuin pitkään toistetut tavat ja toimintamallit.

"Mitä tästä jää viivan alle?" 

Ennalta mietityt toimintamallit ja kokemus antavat lentävän lähdön kehitystehtäviin. Emme jää aluksi miettimään miten ja mitä vaan ennemminkin kysymme; ketkä ovat avainhenkilöitä ja milloin toteutus viedään läpi. Tunnemme eri toimenpiteiden tulosvaikutukset. Siksi emme lähde myöskään tekemään turhaa työtä ja hukkaamaan kenenkään aikaa kehitystehtäviin, joiden ei nähdä olevan tuloksellisia. Ajattelemme ensimmäiseksi “Mitä tästä jää viivan alle?” ja “Miten mahdollistamme jatkuvan kehityksen eikä vain yksittäistä toimenpidettä, jonka jälkeen menee muutama kuukausi ja asiakas on palannut vanhoihin toimintamalleihin”.

 

Realistiset ajatukset tehtävien vaatimista resursseista

Joskus törmäämme siihen, että asiakkaalla voi olla varsin epärealistinen kuva kehitystehtävien työmäärästä. Merkittävän liiketoiminnan muutoksen tekeminen on saattanut odottaa vuosia ja ulkopuolisen asiantuntijan odotetaan joskus tekevän saman muutamassa päivässä. Kannattaa luoda selkeä etenemismalli ja olla suunnitelmallinen. Se auttaa näkemään kokonaisuuden ja kaiken vaaditun työmäärän vaiheittain. Osataan varata aikaa ja odotukset pysyvät realistisina. Pystytään keskittymään oleelliseen ja vältytään yllätyksiltä matkan varrella.

Kehityshankkeissa mennään asiakkaan aikataulun ja prioriteettien mukaisesti. Joissain tilanteissa on vain pakko pistää kehityshanke jäihin. Se ei ole ongelma kun jäihinpano tehdään ammattimaisesti, jotta työ voi jatkua myöhemmin. Joustavuus ja ketterä kehitys ovat avainroolissa - ei paaluteta mitään saavuttamatonta vaan edetään tuloksien mukaan askeleittain. Mikään ei motivoi paremmin eteenpäin kuin konkreettiset tulokset. Sitä kautta ollaan valmiita ottamaan myös seuraava askel eteenpäin.

Kannustan kaikkia tarttumaan listalla oleviin kehityshankkeisiin - tai ainakin siihen ensimmäiseen. Kannattaa myös tarkastella, olisiko ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksille ja työpanokselle tilaa ja käyttömahdollisuuksia. Kehityshanke voi saada uusia näkemyksiä ja rutkasti uutta vauhtia. Pidetään pyörät pyörimässä.

 

New Call-to-action

 

 Lue: Ulkopuolinen asiantuntija on helpommin saatavissa kuin uskotkaan  ->Tilaa blogi: