<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Olen nähnyt useita menestyksekkäitä toimintamalleja aina äärimmäisestä in-house tekemisestä siihen, että aidosti keskitytään täysillä ydinosaamiseen. Jälkimmäisessä toimintamallissa ulkoistetaan kaikki, mitä vain voidaan, jotta liiketoiminta ja prosessit ovat mahdollisimman skaalautuvia. Näiden väliin mahtuu monta yritystä ja yritysten toimintamallia.

Hankinnassa keskittämisestä ketterään ratkaisuun

Vain reilut kymmenen vuotta sitten haettiin isoissa yrityksissä äärimmäistä hankinnan keskittämistä ja konsernihallintomallia. Mutta tänä päivänä ollaan kääntämässä kelkkaa ja enemmänkin hakemassa ketterää ratkaisua, jossa hankinnan prosessit ja sopimusjuridiikka kattavat koko organisaation – riippumatta siitä, miten hankinta on orkestroitu. Ketterää mallia ei voi toteuttaa vain määrittämällä pelisäännöt ja sopimusjuridiikka – siihen tarvitaan myös työpanosta ja hankinnan ammattilaisia.  Ammattilaisten tehtävänä on tällöin toimia liiketoiminnan edistäjänä ja mahdollistajana. Ei siis niinkään hakea kvartaaleittain hintaeroosiota toimittajalta vaan yhteisiä mahdollisuuksia eri liiketoiminnan tilanteissa.

 Liiketoiminta on Suomessakin jo kenties pienessä nousussa.  Muutos on ainakin jatkuvaa. Uusia mahdollisuuksia aukeaa, kun vanhoja toimintoja puretaan ja uusia nostetaan ylös. Ennustettavuus ei kuitenkaan ole juuri sen paremmalla tolalla ja monella toimialalla toiminnan syklisyys asettaa mittavia haasteita löytää hyvä tasapaino tuotanto-, suunnittelu- ja hankintaresursseihin. Se miten hyvin osaamme muuttuvissa tilanteissa optimoida resurssitarpeet, ratkaisee pitkälti myös yritysten tuloksen.

 Olisi yksinkertaista todeta, että hoidetaan jatkossa hankintatehtävät ja ostotehtävät joustavasti – liiketoiminnan ehdoilla. Miksi se sitten tuntuu joskus niin monimutkaiselta? Sehän tarkoittaa yksinkertaisuudessaan, että hankitaan oikeaa osaamista silloin, kun sitä tarvitaan. Ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää. Käyttämällä resurssipalveluja joustavasti hyväksi voidaan toimintaa skaalata vuoroin ylös ja alas – ilman, että jatkuva rekrytointi (sisään-ulos) rasittaa koko organisaatiota. On hyvä huomioida, että resurssipalvelujen käyttöä kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, jotta ollaan valmiita erilaisiin tilanteisiin.

Kun asiakkaan kanssa saadaan ’Letter of Intent’ allekirjoitettua, toimitusketjulle ja suunnittelulle ei enää ole ylimääräistä aikaa.”

Nopeissa tilanteissa haasteita erityisesti rekrytoinnissa

Löytyykö tarvittaessa osaajia sekä resursseja tasapainottamaan muuttuvat tilanteet? Sesonkiluonteisesti se voi olla yllättävän suuri haaste. Otetaan esimerkkinä projektiliiketoiminta, jossa toimitetaan vaikkapa kokonainen tuotantolaitos asiakkaalle. Myyntiprosessi voi kestää vuosia, mutta kun asiakkaan kanssa saadaan ’Letter of Intent’ allekirjoitettua – toimitusketjulle ja suunnittelulle ei enää ole yhtään ylimääräistä aikaa. Silloin mennään täysillä! Projektiliiketoiminnassa on aina osa asiakaskohtaista kustomointia ja volyymin noustessa ostaja haluaa varmistaa, että tuotteen tai palvelun hinta vastaa todellista markkinahintaa. Ehditäänkö ostotiimissä kiireen alla aina reagoida mahdollisuuksiin vai suoritetaanko ostot sieltä, mistä sitä on tehty tähänkin asti?

Kannustan tarkastelemaan ketterän resursoinnin vaihtoehtoa, kun halutaan varmistaa oikeanlaista osaamista juuri silloin kuin sitä tarvitaan. Asiakaslupausten pitäminen esimerkiksi isossa tehdastoimituksessa tai teknologiatoimituksessa on usein haastavaa omin voimin. Monet yritykset käyttävät ulkoisia palveluja ja ulkoisia ammattilaisia mm. suunnittelupalveluissa, taloushallinnon palveluissa ja erityisesti IT-palveluissa. Usein ei tulla ajatelleeksi, että sama on mahdollista myös hankintojen ja ostotoiminnan osalta.

Lue lisää ketterästä resursoinnista:

value cpo.png

                    LataaTilaa blogi: