<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Yritysten digitalisaation avulla kehittämät uudet palvelut ovat saaneet paljon huomiota mediassa. Lisämyynti, asiakaskokemuksen parantaminen, kustannussäästöt ja uudet liiketoimintamallit nousevat usein esille listattaessa motiiveja digitalisaatiohankkeille.

Jos tarkastellaan suurimpia Suomessa toimivia yrityksiä, niin vielä toistaiseksi valtaosa heidän tulovirrastaan tulee ns. perinteisten palveluiden kautta. Palvelut ovat saatettu perustaa jo kymmeniä vuosia sitten silloisella teknologialla. Liiketoimintaympäristön muuttuessa palvelua on toki kehitetty vastaamaan uusia tarpeita, mutta vanha teknologia ei parhaalla tavalla tue uusia liiketoiminnan tarpeita. Tämän seurauksena organisaatioiden IT-yksiköillä on suuri kirjo teknologioita hallittavanaan, mikä puolestaan kasvattaa IT-järjestelmien ylläpitokuluja. Käyttöönotetut pilvipalvelut päivittyvät tiheällä syklillä ja niiden pilvipalveluiden käyttö elinkaareltaan vanhojen järjestelmien kanssa vaatii nopeatempoista ja jatkuvaa käyttöönottoa.

 

Kuinka varmistaa korkea käytettävyys ja kustannustehokkuus jatkuvissa järjestelmämuutoksissa?

Yrityksen IT-ylläpidolle ja erityisesti loppukäyttäjäpalveluille laaja IT-järjestelmien -ja teknologioiden kirjo luo haasteita. Yrityksen käyttäjä odottaa loppukäyttäjäpalveluilta mm. kuluttajapalveluiden helppokäyttöisyyttä, valinnanvapautta päätelaitteissa sekä nopeaa ja häiriötöntä palvelua. Loppukäyttäjäpalveluiden kustannusten oletetaan myös jatkuvasti laskevan. Se mitä palvelusta maksetaan tänään, pitää huomenna olla vähemmän ja samanaikaisesti palveluiden käytettävyyden tulee olla huippuluokkaa.

 

Valtaosa liiketoimintajärjestelmistä on täysin riippuvaista loppukäyttäjäpalveluista

Valtaosa liiketoimintajärjestelmistä on täysin riippuvaista loppukäyttäjäpalveluista. Mikäli loppukäyttäjäpalveluiden käytettävyys on heikkoa, samalla myös liiketoimintasovellusten käytettävyys vaikeutuu. Kuinka varmistaa, että loppukäyttäjäpalveluiden käytettävyys on 100%, vaikka liiketoimintajärjestelmät päivittyvät jatkuvasti?

Monet ovat vähintäänkin kuulleet Windows 7 -päivitysprojekteista, joiden yhteydessä on analysoitu kaikki kyseisellä käyttöjärjestelmällä käytettävät ohjelmat ja tarvittaessa kehitetty ohjelmat yhteensopiviksi uuden käyttöjärjestelmän kanssa. Käytössä olevia ohjelmia on helposti satoja, minkä seurauksena päivitysprojektit ovat laajoja niin resursoinnin, ajan kuin kustannuksillakin mitattuna. 

 

Kuinka päästä loppukäyttäjäpalveluissa suurista järjestelmätestaus- ja kehitysprojekteista kohti jatkuvaa kehitystä?

Sen sijaan, että yritys hankkii käyttöjärjestelmän päivityksen useana projektitilauksena, olisiko järkevää hankkia tällaista ylläpito- ja kehitystyötä palveluna? Millaisia kokemuksia sinulla on loppukäyttäjäpalveluiden jatkuvasta kehittämisestä?  

 

Kirjoittaja Joonas Vuorenniemi toimii ICT-hankinnan asiantuntijana. Hänellä on yli 5 vuoden ICT- ja hankintakokemus yhdistettynä DI-tutkintoon.

 

 

 New Call-to-action

Tutustu myös:

Hankinnan ammattilainen 2018 - ihmissuhteiden ja busineksen monitaituri >

Ulkopuolinen asiantuntija on helpommin saatavissa kuin uskotkaan >Tilaa blogi: