<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Katsaus kotimaiseen teollisuuteen ja sen hankintaan keväällä 2020

Mitä päättäjät odottavat yrityksensä hankinnoilta? Ei yllätyksiä, sillä listan kärkikaksikkoon nousee varsin tutut aiheet: 1. kilpailukykyiset hinnat ja 2. toimitusvarmuus. Ei siis mitään uutta ja mullistavaa, mutta kukapa tätä lähtee haastamaankaan – super tärkeitä mittareita liiketoiminnalle. Tutkimuksen kautta saimme rohkaisevaa tietoa: kotimaisen teollisuuden hankintojen nykytila on ilahduttavan korkealla tasolla. Hankintojen merkityksestä on käyty keskustelua jo pitkään ja osa yrityksistä ottaa tämän selvästi tosissaan – osa ei ole vielä tunnistanut hankinnan merkitystä kokonaisvaltaisesti. 2/3:aa yrityksistä on tutkimuksemme mukaan asettanut hankinnalle tavoitteet eli loput 1/3:aa vielä toimii intuitiivisemmin eikä ole napannut kiinni hankinnan mahdollisuuksiin. Loistava lähtötilanne ja kehitysalusta!

 

Mitä tästä ajattelee kotimaisen valmistavan teollisuuden päättäjä?


Me ValueSourcella halusimme tietää, mitä yrityspäättäjät ajattelevat hankinnoista ja mitkä tekijät nähdään tärkeäksi. Toteutimme haastattelututkimuksen huhtikuussa 2020 ja siihen osallistui 30 kotimaisen valmistavan teollisuuden yritystä ympäri Suomea liikevaihtoluokasta 20-100 M€. Toimitusjohtajia oli mukana 70% ja muuta johtoa 30%. Tutkimuksen toteutti AMK-päättötyönä Olli Santalahti. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina - iloksemme Olli sai ripeästi 30 päättäjää mukaan tutkimukseen, vaikka huhtikuussa 2020 varmasti päättäjillä oli paljon muutakin pöydällään. Siinä olikin jo ensimmäinen osoitus, että hankinnat kiinnostavat ja niillä on merkitystä.

Mikä hankinnoissa sitten on oikeasti tärkeää?

Halusimme tietää, mitä päättäjät arvostavat ja mitkä osa-alueet hankinnoissa näyttelevät tärkeää roolia. Kysyimme heiltä: mikä on tärkeintä hankinnoissa oman työn ja yrityksen onnistumisen kannalta? Tässä kohtaa ei tullut suuria yllätyksiä ja tärkeimmäksi nousikin seuraavat TOP5 asiat vastaajien antamassa tärkeysjärjestyksessä:

 • kilpailukykyinen hinta
 • toimitusvarmuus
 • spesifikaation mukaista laatua
 • luotettavuutta palvelun tuottajilta
 • selvästi mitattavia hyötyjä (mm. säästöt, ajankäyttö)

Tylsän käytännöllistä, vai mitä? Ilman näitä olisimme pulassa – nämä ovat ne de facto alueet, joissa ei voida epäonnistua. Meidän on syytä katsoa vielä eri näkökulmista tärkeysjärjestystä – mikä yrityksissä on jo hoidettu mallikkaasti ja mitä päättäjät odottavat hankintapalveluja tuottavalta yritykseltä.

 

Miten hankintoja johdetaan, resursoidaan ja taotaan tuloksia? Missä menee jo hyvin?

Halusimme tunnistaa ne alueet, joissa yritykset kokevat onnistuneensa ja kysyimme päättäjiltä seuraavavilla väittämillä, miten he onnistuvat hankintatoimessaan (arviointi asteikolle 0-4):

 • Yrityksen johto asettaa hankinnalle liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja mittaa niiden saavuttamista
 • Yritys koordinoi aktiivisesti ja kustannustietoisesti hankintoja
 • Hankintatoimella on saavutettu kustannussäästöjä
 • Yrityksen omat hankintaresurssit ovat riittävällä tasolla
 • Hankinnat ovat todennetusti kilpailukykyisiä

Tulokset hieman yllättivät. Hankintojen koetaan olevan kilpailukykyisiä ja niitä koordinoidaan aktiivisesti. Tässä kohtaa yllätys on positiivinen ja osoittaa, että kotimainen teollisuus on hienosti tarttunut hankintojen mahdollisuuksiin. Alla TOP5 listaus – missä homma on jo hallussa.

 

Hankintapäättäjätutkimus - puhelinhaastatteluin / ValueSource / 5.2020
 

Mahtavaa - hankinnat koetaan kilpailukykyisiksi. Täytyy tunnustaa, että kotimaisen teollisuuden hankintojen nykytila yllätti meidätkin varsin positiivisesti. Yritysten päättäjät arvostivat oman yrityksensä hankintaosaamista ja suoritustasoa hyvinkin korkealle. Meidän kannattaa toki huomioida, että tässä arvioitiin omaa nykytilaa ja harva meistä lähtee arvioimaan omaa tilannettaan ihan sinne syvimpään kuoppaan – varsinkaan ulkopuoliselle haastattelijalle. Niinpä herää kysymys, miten kilpailukyky ja säästöt todennetaan, jos 1/3:aa yrityksistä ei ole asettanut hankinnalle tavoitteita? Kenties siinä meillä onkin aihe, johon on syytä perehtyä seuraavaksi. Mitä mitataan ja millaista ostodataa hyödynnetään mittareiden todentamiseksi.

 

Mitkä tekijät vaikuttavat hankintapäätöksiin ja palveluntarjoajan valintaan eniten?

Emme voineet jättää selvittämättä mitä päättäjät arvostavat ja mitkä osa-alueet hankinnoissa näyttelevät tärkeää roolia valittaessa yhteistyökumppania hankinnan palveluihin. Tutkimuksen tämän osion kysymysalueet olivat:

 • Mahdollisuus kokeilla palvelua ennen varsinaisen sopimuksen tekoa
 • Toimittaja myöntää tyytyväisyystakuun
 • Toimittaja tuottaa kattavan nykytilan ja tavoitetilan selvityksen ennen tarjouksen jättämistä ja sisällyttää tulokset ehdotukseensa
 • Toimittaja nimeää asiakkaalle korvamerkityn hankinta-asiantuntijan tai tiimin
 • Toimittaja tarjoaa asiakkaalle hankintoihin sähköisen alustan, jossa voimme toteuttaa kilpailutuksia ja ostotilauksia
 • Toimittaja määrittelee yrityksen kanssa mitattavat tavoitteet yhdessä
 • Palvelutarpeiden muuttuessa sopimusta voidaan päivittää joustavasti
 • Toimittaja valvoo hankintojen spesifikaatioiden mukaisuutta ja raportoi tuloksista säännöllisesti asiakkaalle

 

Hankintapäättäjätutkimus - puhelinhaastatteluin / ValueSource / 5.2020
 

Yritykset pitivät tärkeimpänä valintakriteerinään joustavaa sopimuksen päivitysmahdollisuutta. Tutkimusta tehtäessä koronaepidemia oli vahvasti esillä ja se olettavasti on nostanut tarvetta joustavaan sopimiseen. Koska speksien mukaisuuden valvonta, mitattavien tavoitteiden asettaminen, nimetty asiantuntija näyttävät kuuluvan ’pitää kuulua palveluun’ -luokkaan, merkitykselliseksi vastauksissa nousi asiakkaan riskiä pienentävä tekijä – palveluntoimittaja antaa tyytyväisyystakuun työlle ja tuloksille. Otamme tästä opit tulevaisuuteen ja tulemmekin päivittämään myös ValueSource palvelutarjontaa tämän tutkimuksen tulosten valossa. Tästä lisää kesäkuussa vielä ennen kesälomakauden varsinaista alkua.

 

Hankintojen lähtötilanne yllätti positiivisesti - mitä nyt?

Hankintojen kovatasoinen nykytila yllätti meidätkin positiivisesti. Olemme toimineet 10 vuotta hankinnan asiantuntijapalveluissa ja todenneet, että kehitettävää riittää – myös tulevaisuudessa. Jatkamme toki samalla linjalla, mutta uusia palvelumuotoja tuottaen jatkossakin. Mittaus ja tavoitteiden asetanta vielä kaipaa tarkennettavaa. Tutkimus rohkaisi meitä jatkamaan ja laajennammekin haastatteluja eli jatkamme vielä tavoittaaksemme vähintään 100 yrityspäättäjää kotimaisen valmistavan teollisuuden parista. Palataan sitten uudestaan yhteenvedon merkeissä asiaan. Mikäli yrityksenne haluaa mukaan tutkimukseen, kerro meille siitä osoitteessa: https://www.values.fi/fi/yhteystiedot/ota-yhteys

Mitä ajatuksia tämä pienimuotoinen tutkimus sinussa herättää? Oletko täysin eri linjoilla vai komppaatko tuloksia? Nostatetaan keskustelua aiheesta!
Kommentoi kirjoitusta. 

 

Tutustu myös ajankohtaisiin hankinnan blogeihin tämän aiheen ympäriltä

Miksi Suomessa unohdetaan hankinnat, kun kehitetään kilpailukykyä?

TOP4+ hankinnan suuntaviivat 2020 - lupauksista tuloksiin

Miten kehittää bisnestä ulkoisen hankinta-asiantuntijan avulla?

Liity Hankintaviestin tilaajaksi
Kuukausittainen tietopaketti hankinnan teemoista ja trendeistä

Klikkaa ja seuraa meitä LinkedInissä:Tilaa blogi: