<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Positiivinen markkinatilanne ja kasvuodotukset vaikuttavat nyt monella alalla, ja se näkyy myös investoinneissa. Ja kun investoinnit nousevat yritysten fokukseen, katseet kääntyvät selkeästi hankinnan puoleen. Hankinnan ammattilaisille on kysyntää ja hankinnan arvostus on nousussa - toivottavasti sille kuuluvalle tasolle.

Hankinnan tärkeys yrityksille ymmärretään entistä paremmin

Tänä päivänä ymmärretään jo paremmin, miten paljon hankinnalla voidaan vaikuttaa koko yrityksen kilpailukykyyn. Joissakin yrityksissä hankinnan kokonaisarvo voi olla jopa 75% liikevaihdosta. Myös hankinnan ulkoistuksen hyödyt nähdään selvemmin. Varsinkin nyt investointien kiihtyessä ja tiukkojen projektiaikataulujen toteuttamisen vaatiessa osaajia nopealla tahdilla.

 

“Strategisen tason päätösten vaikutukset kumuloituvat operatiivisella tasolla. Pitää olla osaajia molemmilla tasoilla.” Suvi Pekkinen, kehitys- ja hallintopäällikkö.

Kasvavassa määrin on nyt kysyntää IT-hankintojen osaajille. Lisäksi kaivataan erityisesti teknisen hankinnan tuntijoita sekä osaajia operatiiviseen ostoon ja projektitiimeihin.

 

Alan vaihdolla uusia askeleita uralle

Sami Saario totesi aikaisemmin blogissamme, että hankinnan alalla on osaajalla hyvät mahdollisuudet edetä uralla. Olen samaa mieltä. Riippuu tehtävistä ja henkilön itsensä halusta oppia uutta sekä kyvystä keskittyä kulloinkin oikeisiin asioihin. Hakijoilta toivotaan enenevässä määrin monialaisuutta ja laajakatseisuutta. On kyettävä katsomaan yli organisaatio- ja tehtävärajojen. Samalla on kuitenkin ymmärrettävä vahvasti yksityiskohtien tärkeys ja linkit kokonaisuuteen.

Myös verkostot ovat tärkeitä, sillä valmiita vastauksia ei aina ole. Usein vastaukset löytyvät kuitenkin verkostoista. Henkilöt, jotka ovat avoimia kommunikoimaan ja jotka toimivat hyvin verkostoissa, pärjäävät. Huippujengimme ammattilaiset ovat kulkeneet hyvinkin erilaisia urapolkuja, mutta draivia näyttää riittävän aina uusiin projekteihin. Ehkä juuri töiden vaihtelevuus pitää hetkessä kiinni ja uusien ajatusten äärellä.

Kannattaa katsoa kokonaisuutta myös nykyistä osaamistaan laajemmin. Esimerkiksi elektroniikkakomponenttien ostajan osaamiselle voisi olla käyttöä toisella hankinnan alalla. Tai IT Service Managerille ICT-hankinnoissa. Huippujengissä meillä on osaajia monelta hankinnan alalta, joten kollegoiden tuen avulla on mahdollisuus kehittyä mestariksi. Hyvissä tehtävissä voidaan tarjota kehitysmahdollisuuksia ja harvoin on saatavissa hankinnan alalla samanlaista tukiverkostoa kuin ValueSourcella. Ajatuksiaan voi peilata oman asiantuntijaryhmän kanssa - alalta toiselle. Näkemyksiä riittää ja uusin tieto on aina saatavilla. Mahtava mahdollisuus tehdä loikka uuteen. 

Nopea yhdessä oppiminen voisi mahdollistaa myös sen, että osaajapulaa kärsivillä aloilla asiakkaallakin voisi pian olla kaksi osaajaa yhden sijasta. Hankinnan ammattilaisen vaihto alalta toiselle on osaavassa ryhmässä helpompaa. Paljon on osaamista, joka on siirrettävissä alalta toiselle. Heikki Karppila kokeneena eri alojen hankinta-ammattilaisena kirjoittikin siitä, mikä hankinnan osaamisessa on yhteistä, alalta toiselle siirrettävissä olevaa osaamista. Lue lisää blogista.

“Hyvissä tehtävissä voidaan tarjota kehitysmahdollisuuksia.”

Huippujengissäkin töitä tarjolla

Viime vuoden aikana meilläkin oli haussa tekijöitä useisiin erilaisiin mielenkiintoisiin tehtäviin hankinnan eri aloilla mm. investointi- ja projektihankintoihin, teknisiin hankintoihin, raaka-ainehankintoihin ja ICT-hankintoihin. Lisäksi erilaiset logistiikan ja operatiivisen oston tehtävät, kehitystehtävät ja projektikoordinoinnin ja hallinnan tehtävät ovat vetäneet tekijöitä. Takana on vaiheita, jolloin viikoittain meillä aloitti uusia henkilöitä. Ja tälläkin hetkellä haemme koko ajan uusia henkilöitä eri tehtäviin, joista osa löytyy verkkosivujemme rekrytointiosiosta. 

Mm. autoala on imenyt  hyvin osaavaa väkeä, sillä kasvua riittää. Meilläkin on alalla iso porukka ja lisää väkeä haettiin pitkin vuotta. Eija Etu-Seppälän työrupeama autoteollisuuden parissa on jo venynyt projektista projektiin yhteensä yli viiden vuoden ja jatkuu edelleen. Voit tutustua Eijan mielenkiintoiseen urapolkuun sivuillamme.

Projekteissa oma osaaminen kasvaa kohisten jo lyhyessäkin ajassa muiden tuella ja samalla voi löytää ihan uutta potkua omaan tekemiseen. Jos osaamisestaan ei pidä huolta, on se tänä päivänä suurempi riski. Jos ja kun on mielenkiintoinen tehtävä tarjolla, ei tehtävien projektiluontoisuus nouse niin tärkeäksi tekijäksi keskusteluissa kuin voisi luulla. Ja projektitehtävätkin voivat olla pitkäaikaisia, varsinkin siirryttäessä projektista toiseen. 

Myös henkilöt, jotka ajattelevat konsultoivasti ja yrittäjälähtöisesti ja jotka haluavat kehittää osaamistaan entistä laajemmin, pitävät projektitehtävistä. Moni onkin todennut, ettei itse ole myyntihenkilö, mutta ValueSourcella he voivat kuitenkin käyttää omaa osaamistaan eri tavoin eri asiakasprojekteissa. Tarjooma on ollut heille tärkeämpi asia kuin projektin kesto. Lue mitä Huippujengin jäsenyys pitää sisällään. 

 

Osaajapankkia kehitetään

Kaikki Huippujengin tehtävät eivät aina näy edes nettisivujemme fiidissä, joten hankinnan osaajapankki on silloin hyvä paikka olla kuulolla. Noin puolet tehtävistä täytetään suoraan osaajapankistamme. Samalla kun kehitämme käytäntöjämme Huippujengimme sisällä, olemme panostamassa myös osaajapankkimme entistä parempaan hyödyntämiseen ja kommunikointiin hakijoiden kanssa. Tämä ei ole vain kaunis aikomus, vaan Ihan konkreettisestikin parannamme palveluamme ja meillä on työn alla toimenpiteitä, joilla kehitämme toimintaamme tällä alueella. Nopeutamme ja tehostamme prosesseja, mistä varmasti kaikki hyötyvät.

Ajattelen henkilökohtaisesti niin, että kaikki tekemiset ja onnistumiset tapahtuvat ihmisten kautta. Palvelemme täällä niin ihmisiä kuin yrityksiäkin, jotta saamme kaikkien puolesta parhaan lopputuloksen. Vaikka hakija ei olisi nyt nappivalinta tehtävään, voi hän olla seuraavassa hetkessä juuri se tarvittava henkilö. On kaikkien etu, että löydämme sen oikean paikan kullekin tekijälle.

Käymme keskusteluja myös koulutusorganisaatioiden kanssa erilaisista mahdollisuuksista, joten ehkä jo tänä keväänä voimme kertoa näistäkin mahdollisuuksista lisää. Hankintatoimi kehittyy isoilla askelilla ja aiomme pysyä askelissa mukana osaltamme asioita eteenpäin vieden. 

Mikä on sinun seuraava kehitysaskeleesi omalla urapolullasi?

 

Suvi Pekkinen toimii ValueSourcella Kehitys- ja hallintopäällikkönä. 

 

TUTUSTU MITÄ HUIPPUJENGILLÄ ON TARJOTA

 

 

 

Lue lisää blogeista:

 

Hankinnan ammattilaisten toimialan vaihto - helppoa vai haasteellista?

Nuoren hankinta-ammattilaisen toimenkuva 2018

Hankintatoimen resursointi ja rekrytointi autoteollisuuden tarpeisiin

Työskentely hankintatoimen näköalapaikalla - Heikin kokemuksia

  

  New Call-to-actionTilaa blogi: