<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Tehdasinvestoinnit ja konehankinnat ovat yritykselle isoja panostuksia ja niiden onnistuminen tärkeää, sillä pelissä on usein yrityksen menestys. Pelkkä hinta ei silloin ole ratkaiseva tekijä, vaan myös laatua ja toimitusaikaa on optimoitava yrityksen tavoitteiden mukaan. Jotta investointiprojekti sujuu, vaaditaan myös resursseja. Liian usein näkee kuitenkin investointeja tehtävän “oman työn ohessa”. 

 

Hyödynnä Tehdasinvestointien checklist >>

Mitä investoinnilla halutaan ja missä ajassa?

Tehdasinvestoinneissa, kuten hankinnoissa yleensäkin, on tärkeää investoinnin määrittely. Tiedetään, mitä investointi pitää sisällään ja missä budjetissa ja ajassa se on toteutettava. Voi kuulostaa selvältä asialta, mutta investoinnista voi olla valloilla monenlaisia käsityksiä. Mitä tarkoittaa sana hyvä kenellekin?

Tehdasprojektit tulevat yrityksissä ajankohtaisiksi useimmiten 10-15 vuoden välein, jolloin ne vaativat sitoutumista hankkeeseen. Kokoluokaltaan investoinnit ovat merkittäviä, ja etenkin taloudellisesti kyseessä ovat isot satsaukset. Siksi investointien onnistumiseksi kannattaa jo alkumetreiltä lähtien panostaa niin aikaa kuin resurssejakin. Työt sujuvat harvoin pelkästään “oman työn ohessa”. Omalla porukalla tehtäessä näkyy usein aliresursointia niin henkilöstössä kuin panostuksissakin. Muistan esimerkin, jossa 100 000€ lisäpanostuksella olisi saatu mittavat säästöt, mutta resursseja ei haluttu sitoa yhtään enempää kyseiseen investointiin.

Päivittäisetkin työt on tehtävä 

Samaan aikaan investointien kanssa on pyöritettävä normaalia yritystoimintaa, jotta kassavirta olisi jatkuvaa. Riittävätkö omat resurssit kaikkeen, onkin hyvä kysymys. Usein osaaminenkin on sieltä kymmenen vuoden takaa, jolloin viimeksi tehtiin isompi investointi. Miten silloin asiat tehtiin? Löytyykö aikaisemmasta projektista oppeja tai dokumentteja? Onkohan tullut muutoksia sillä välin - ja niitähän on tullut. Maailma näyttää taas hyvin erilaiselta verrattuna vaikkapa 10 vuoden takaiseen tilanteeseen.

Mielestäni mukaan kannattaa ottaa ainakin yksi talon ulkopuolinen asiantuntija, jolla on tuoretta tuntumaa investointihankintoihin ja koko investointiprosessiin - ja mielellään ihan alusta saakka. Projektin edetessä on sitten mahdollista ottaa joustavasti mukaan myös lisää osaajia tai vaikka koko investointitiimi. Uudet ihmiset tuovat uutta osaamista koko projektiin ja usein lisäintoa myös omille työntekijöille, kun kaikki työt eivät kaadu nykyisten töiden jatkoksi.

“Moni luulee vielä tänäkin päivänä, että koneen saa tuosta vain tilaamalla.”

Investoinnin ajoitus on iso haaste 

IInvestointihankinnan oikea ajoitus on iso haaste koko yrityksen toiminnan kannalta. Kun taloussuhdanne on alhaalla, olisi hyvää pistää investoinnit käyntiin ja saada hankinnat tehtyä nopealla aikataululla. Mutta mitkä ovat silloin taloudelliset resurssit? Korkeasuhdanteen aikana, kuten nyt, kaikkien konepajojen kapasiteetti on puolestaan täynnä vähintään 8 viikkoa. Voi mennä jopa vuosikin koneen saamiseen. Moni luulee vielä tänäkin päivänä, että koneen saa tuosta vain tilaamalla.

Tehdasinvestoinneissa on usein pelissa yrityksen menestys. Jos yrityksessäsi on suunnitteilla, alkamassa tai jo alkanut isompi investointi, käy läpi Tehdasinvestointien checklist. Olen ollut suunnittelemassa sitä muistilistaksi kaikille investoijille. Ehkä mieleesi tulee sen avulla asioita, joita ei kiireessä muuten tulisi ajateltua. Mieti siis ainakin listan asiat kuntoon ja kysy tarvittaessa hankinta-ammattilaisia apuun.

Ari Koivistoinen on kokenut hankinta-asiantuntija ja projektien vetäjä aina meriteollisuuden investoinneista palveluhankintoihin. Arilla on yli 20 vuoden kokemus hankinnoista.

Klikkaa investoinnit-sivulle ja toteuta Onnistunut investointiprojekti

  teollisuusinvestoinnit-checklist

 

Tutustu myös:

Hankintatoimen joustavalla resursoinnilla tulosta >

Ulkopuolinen asiantuntija on helpommin saatavissa kuin uskotkaan >Tilaa blogi: