<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Monen yrityksen hankinnan yhdeksi kärkihankkeeksi on nostettu toimittajasuhteen hallinta (SRM). Harkinnassa on, miten hyötyä yhteistyöstä enemmän kuin pelkillä transaktioilla ja yhteistyöhön kuluvalla ajalla. Mitä on reaktiivinen ja strateginen toimittajasuhteen hoitaminen?

Hankinnan ammattilaisen työhön kuuluu toimittajasuhteen hoitaminen

Useamman hankinnan ammattilaisen päivittäiseen tehtävään kuuluu ”omien toimittajien suhdetyö” – kyseisellä strategisella työllä on useitakin erilaisia työnimiä. Usein tyydytään myös englanninkieliseen kuvaukseen supplier relationship management (SRM). Yleisenä tavoitteena tälle työlle voitaisiin todeta olevan organisaation käyttämän toimittajakannan valittujen toimittajien hyödyntäminen oman organisaation liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen – yksinkertaisemminkin asian voisi varmaan kuvata. Aidoimmillaan kuitenkin syntyy suhde, jossa kumpikin osapuoli hyötyy yhteistyöstä enemmän kuin pelkät transaktioiden mukana siirtyvät eurot tai muut valuutat.

Toimittajasuhteen hallinta on nostettu useassa organisaatiossa ”kärkiteemaksi” hankintojen kategoriahallinnan kehittämisen ja sitä mahdollisesti seuranneen tiukan toimittajakannan optimoinnin jälkeen. Jotta toimittajahallinnasta saa aidosti enemmän irti kuin siihen panostettavaa aikaa ja resursointia kuluu, pitää organisaation olla valmis rakentamaan tätä kummankin osapuolen luottamukseen perustuvaa suhdetta aktiivisesti.

Dr. Muddassir Ahmed on pohtinut asiaa myös tarkemmin artikkelissaan Reactive strategic supplier development. Artikkelista löytyy hyvä yhteenveto reaktiivisen ja strategisen toimittajasuhteen tekijöistä.

 

VS-blog chart

Table. Overview of differences between reactive and strategic SUPPLIER DEVELOPMENT

 

"Oletko tunnistanut ne toimijat, jotka aidosti voivat auttaa yrityksenne tavoitteiden saavuttamisessa?"

Mikä on yrityksesi valmius strategisen tason yhteistyöhön?

Useissa asiakashankkeissamme toimittajasuhteen merkityksestä keskustellaan, ja on selvää, että toiset organisaatiot ovat valmiimpia kuin toiset. Miten näet oman organisaatiosi, onko teidän toimittajasuhteen hallinta reaktiivista vai enemmän liiketoimintanne tavoitteisiin liittyvää, strategisempaa työtä? Vaikuttaa aina välillä siltä, että yrityksen valmiudet luottaa edes tarkemmin valitsemiinsa toimittajiinsa ei riitä. Ja toiminta on hyvinkin reaktiivista, vaikka puhutaankin toimittajasuhteen hallinnasta olennaisena hankintaorganisaation työtehtävänä. Krause et.al (1998) ovat myös todenneet tutkimuksissaan, että yritykset aloittavat toimittajasuhteen hallinnan reaktiivisena toimintona kunnes toimittajan suorituskyky saavuttaa tietyn tason – ja näinhän sen pitääkin olla. Jos et tunne toimijaa riittävästi niin saattaisi olla aika riskipeliä luottaa itsellesi tuntemattomaan tahoon varmistaessasi organisaation liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista!

Avainkysymys toimittajasuhteen hallinnan toimeenpanossa lieneekin onko organisaatiosi ja sen henkilöt valmiina ottamaan askeleen reaktiivisesta toiminnasta strategisen tason yhteistyöhön? Jokaisen toimittajasuhteen osalta näin ei varmasti ole eikä pidäkään olla, mutta oletko tunnistanut ne toimijat, jotka aidosti voivat auttaa yrityksenne tavoitteiden saavuttamisessa – ja haluavatko myös kyseiset toimittajat aidosti olla mukana? Tämäkään suhde ei toimi vain yksipuolisella sitoumuksella.

Sitoutumisiin – pohdinnan jälkeen -  Juha-Matti

Kirjoittaja Juha-Matti Alve on investointihankintojen ja strategioiden kehittäjä sekä valmentaja. 

Lue myös:

Petri Harjula: Tuotekehitysprojektien hankinnat - luottamus ja yhteistyö keskiössä >

Mika Lahti: Hankinnan digitalisaatio >

Juha-Matti Alve: Onnistu investoinneissa - investoinnin tarkka määrittely ratkaisee pelin >

 

 

 New Call-to-actionTilaa blogi: