<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Yrityksen hallitus odottaa toimitusjohtajalta yksiselitteisesti tuloksia - joko myynnin kasvua, kannattavuuden paranemista tai vähintäänkin selkeitä muutoksia yrityksen toiminnassa. Mielellään näitä kaikkia. Pelkkä status quo ei riitä. Johtajan rooli voi joissain tilanteissa olla kovin yksinäinen näiden tavoitteiden ja mietteiden kanssa, etenkin jos yrityksellä menee kovin huonosti tai “ihan hyvin”.  Mistä voisi vielä löytyä uusia keinoja tuloksentekoon?

Haasteista tuskin on pulaa ja haasteita moni johtaja kaipaakin. Suuri tyydytys tulee näiden haasteiden ratkaisemisesta ja asioiden lähtiessä rullaamaan toivottuun suuntaan. Mutta muutos voi tapahtua joskus piinaavan hitaasti. Myyntiä on jo trimmattu, henkilöstöä ehkä vähennetty tai se voi olla kiusallisesti edessä. Muutosten toteuttamiseen ei ole yhtään aikaa hukattavaksi.


Tarttis tehrä jotain


Henkilöstökulujen vähentämisellä ei välttämättä saavuteta niin paljon ja kestävää parannusta kuin kuvittelisi. Voisiko siis olla muitakin mahdollisuuksia? Myynnin ja markkinoinnin keihäänkärkien lisäksi kannattaa vilkaista, miten ostamme ja mistä ostamme. Asiakastapaamisissa keskustelen usein siitä, milloin viimeksi yrityksessä on tarkasteltu yrityksen hankintatoimen koko potentiaalia. Ja mikä on se koko potentiaali? Onko kokonaisuus tuttu ja selkeästi hanskassa?

Milloin yrityksessä on tarkasteltu yrityksen hankintatoimen koko potentiaalia, ja mikä on se koko potentiaali?"


Hankinnan koko potentiaali


Hankinta on yrityksissä yllättävän laaja kokonaisuus hallittavaksi. Voi olla, että tähän asti on panostettu ansiokkaasti tuotannon ostoihin. Samaan aikaan yrityksessä on muitakin osa-alueita, joissa suunnitelmallinen hankintatoimi tuo lisäarvoa:

  •  Suorat, tuotantoon liittyvät ostot, palvelut, materiaalit ja alihankinnat tai kenties mittavat projektiliiketoiminnan hankinnat, jotka menevät markkinatilanteen ja tilauskirjan mukaisesti nopeasti ylös ja alas. 
  • Epäsuorat hankinnat  (ICT-palvelut ja järjestelmät, henkilöstöpalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut, markkinointipalvelut ja esim. rahoituspalvelut ja vuokrat)  
  • Investoinnit  (kapasiteetin laajennuksesta aina järjestelmäinvestointeihin)

Tämä kokonaisuus voi olla yrityksessä jo täysin selvillä ja loistavasti hallinnassa, mutta aika usein löytyy myös potentiaalisia kohteita, joissa tulosta voidaan parantaa. Aivan mahtava lähtökohta on, kun pääsemme yhteistyössä kartoittamaan tämän kokonaisuuden ja tunnistamaan potentiaalin, niin säästökohteet kuin toiminnan kehitysmahdollisuudet strategisella sekä operatiivisella tasolla. Samalla selviää, toimitaanko hankinnan kanssa suunnitelmallisesti vai mielletäänkö hankintatapahtuma aina kertaluonteiseksi toiminnoksi tai projektiksi. Näistä lähtökohdista päästään nopeasti toteuttamaan loistavia hankkeita, joissa selkeitä tulosparannuksia on nähtävissä.

Yrityksen kokonaisuus ratkaisee tuloksen, joten hankintatoimeakaan ei kannata jättää pohdinnan ulkopuolelle. Eihän jääkiekossakaan jätetä treenaamatta puolustusta, vaikka hyökkäys usein maalit tekeekin. Kun johdossa seuraavan kerran mietitään tuskaisena " Tarttis tehrä jotain", niin katse voidaan kääntää hankintatoimeen. Voit yllättyä - asioilla on taipumus järjestyä!

Tee hankintatoimesta yrityksen tuloksentekijä

 

 

 

Lataa ja lue lisää: Tee hankintatoimesta yrityksen tuloksen parantaja

 

 

 

 


                    Tilaa blogi: