<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


 

Mitä liiketoiminnan ylin johto odottaa hankinnoilta 2020? Mitä asioita on ilmassa? Mitkä trendit ovat valloillaan? Mihin voidaan varautua, kun maailma muuttuu ja odotukset ovat osin ristiriitaisia. Kysymys onkin, miten meidän hankintapäättäjien tulisi suhtautua tulevaan? TOP4 pohjautuu kansainvälisiin katsauksiin ja listoihin sekä nyt ilmassa oleviin + täällä Suomessa keskustelua herättäviin asioihin. 

 

2020 on jo hyvässä vauhdissa - pohjalukemat on ostopäälliköiden mukaan osin ohitettu, vai onko?

Vuosi 2020 on jo hyvässä vauhdissa ja odotukset ovat korkealla. Talouden näkymistä puhutaan nyt suuntaan ja toiseen – jotain isoa odotetaan tapahtuvaksi. Ostopäällikköindeksi (PMI by IHS Markit Europe Sector) näyttää toipuneen syksyn 2019 pohjalukemista. Digitalisaatio- ja finanssipuolella on lujaa uskoa kasvuun, mutta esimerkiksi Euroopan metalli- ja kaivosteollisuuden sekä metsä- ja paperialan ostopäälliköillä kasvuodotukset ovat huomattavasti synkemmät. Kristallipalloa ei itsellänikään ole, joten omassa kentässä keskitymme siihen, mitä lisäarvoa hankinnalla voimme yrityksille tuottaa. Hankinnassa on rutkasti piilevää voimaa - nyt on meidän hankinta-asiantuntijoiden vuoro reagoida ja tulla esiin yrityksen tuloksen tekijöinä. Pois nurkkapelaamisesta ja kohti maalia!

Onko edellisestä TOP10 -listasta poimittavissa jotain tähän vuoteen? 

Sinäkin olet varmasti nähnyt ja kuullut mitä erilaisempia trendejä ja mielipiteitä siitä, mihin suuntaan vuonna 2020 hankinnat kehittyvät tai mihin tulisi panostaa. Palaan hetkeksi vielä elokuun 2018 blogiin, jolloin Hankintajohdon toivelista TOP10 (2018) näytti siinä hetkessä tällaiselta: 1. Hankinnan lisäarvoa mitataan muutenkin kuin säästöjen pohjalta 2. Kumppanuudet tuovat strategista lisäarvoa liiketoimintaan  3. Sopimushallinta ja sopimusostaminen kasvaa  4. Hankinnan kokonaiskulut alenevat  5. Tietoisuus toimittajamarkkinasta ja vaihtoehdoista kasvaa  6. Toimitusvarmuus on kunnossa  7. Eettisyys ja ympäristöarvot ohjaavat valintoja  8. Avainhenkilöiden aikaa vapautuu yhä enemmän päivittäisistä rutiineista kehitykseen ja toimittajayhteistyöhön  9. Hankinta skaalautuu liiketoiminnan mukana  10. Automaation ja digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään.

Edellistä listaa laadittaessa elokuussa 2018 oli Ostopäällikköindeksi huomattavasti korkeammalla ja pöhinä vielä kovempaa investointien ja rekrytointien osalta. Ilokseni huomaan, että näistä 10:stä kohdasta voidaan edelleen ammentaa myös 2020 teemoja ja hieman tiivistää kokonaisuus TOP4+ trendiksi.

 

Hankintojen vaikutus liiketoimintaan ja tulokseen on noussut korkeammalle kuin koskaan

 

Hankinnan suuntaviivat 2020 eli TOP4+ trendit

Jotta ei nyt vain mentäisi pelkästään minun listani varassa uuteen vuoteen, niin otan rinnalle TOP4 listan, jonka on laatinut Future of Sourcing tammikuussa 2020. Hankinnan trendien listalle kohoavat yllättävän tutut aiheet:

 

1. Markkinoiden epävakaisuus kasvaa

Epävakaisuus kasvaa entisestään ja meillä on käsissämme Brexitin vaikutukset sekä maailmankaupan myllerykset pakotteineen. Onkin melko turvallista todeta, että 2020 tulee olemaan isojen muutosten aikaa. Globaalit toimitusketjut ja miten tähän tullit, verot ja kenties pakotteet tulevatkin vaikuttamaan. Nyt hankinnassa tarvitaan markkinatietoa, plan B:t ja analytiikkaa avuksi, jotta muutokset ja riskit pysyvät hallinnassa.

 

2. Digitaalinen muutos on väistämätön tosiasia

Digitaalinen myllerrys on toki jatkuva trendi ja tulee kestämään vielä vuosia, minkä jälkeen se muuttunee pysyväksi olotilaksi. Hankinnan muutosmatkan haasteina voi olla esim. mitä työkaluja valitaan ja tehdäänkö hankinnan kokokonaisratkaisuja ns. end-to-end valintoja vai pilkotaanko kokonaisuus parhaisiin paloihin ja täsmätyökaluihin. Hankinnassa panostetaan sopimushallintaan, toimittajayhteistyöhön, riskienhallintaan ja näitä kaikkia yhdistää data ja prosessit, jotka pitää olla kunnossa ennen kuin järjestelmistä saa hyötyjä ulos. Digistrategia on myös hyvä työväline pitää tavoite selvänä.

 

3. Toimittajasuhteiden syventäminen

Ainahan on puhuttu, että parannetaan ja kehitetään toimittajayhteistyötä. Ei siis mitään uutta sitten 90-luvun. Suunnitelma ja teot vielä tarvitaan, jotta päästään liikkeelle ja yhteistyöstä saadaan ulos entistä enemmän puolin ja toisin. Jos ei muutoin etene, niin lähdetään segmentoinnista liikkeelle ja tunnistetaan strategiset kumppanit sekä vähemmän strategiset. Toiset meistä kilpailuttavat vimmatusti, toiset hakevat toimitusketjuunsa vaihtoehtoja ja edistyneimmät yritykset ottavat isoja loikkia kohti avointa kumppanuutta ja yhteisiä innovaatioita.

 

4. Lisäarvon tuotto säästöjen lisäksi

Ei liene ihan puppua, että säästöjen tiedetään olevan se hankinnan merkittävin mittari myös 2020. Samaan aikaan kun katsotaan kolmea aikaisempaa trendiä, niin tämä asettaa hankinnalle ja toimitusketjulle todella kovia odotuksia! Nopeampaa innovaatiota, entistäkin tiukempia budjetteja ja lisääntyvää kilpailua. Yritysten johto yhteistyössä hankinnan kanssa saa laittaa kaiken peliin 2020, jotta laajemmat strategiset tavoitteet täyttyvät verrattuna, että vain säästämme itsemme hengiltä.

Lisätietoja näistä edellä mainituista löydät Future of Sourcing sivustolta: 4 major procurement trends to watch for in 2020

Nyt on hankinnan aika loistaa

Hankintojen arvo liiketoimintaan ja tulokseen on noussut korkeammalle kuin koskaan. Se EI voi olla vaikuttamatta hankinnan painoarvoon ja toisaalta niihin odotuksiin, joita hankinnalle yrityksissä asetetaan mm. lisäarvon tuottajana. Otetaan tämä vain positiivisena mahdollisuutena. Koska hankintaa nivotaan lähemmäs liiketoiminnan keskiötä - myös työnkuva voi monella hankinnan asiantuntijalla muuttua. Paitsi, että markkinoiden muutokset ovat nopeita, niiden seuraaminenkin vaatii paljon työtä ja reagointia. Lisäksi erilaiset rapotointitehtävät (mittarit) voivat lisääntyä, joten analytiikka tulee olla jatkossa kunnossa tai joudutaan tekemään hartiavoimin työtä.

Yrityksissä on herätty kartoittamaan hankinnan tilaa ja kehitysmahdollisuuksia

Hankinnan nykytilan kartoittaminen ja sen kehittäminen ovat selvästi myötätuulessa. Pikkuhiljaa on herätty selvittämään, missä mennään hankintojen osalta kokonaisuutena ja mitä mahdollisuuksia nähdään suorissa ja epäsuorissa hankinnoissa. Nähtävissä on kiinnostusta hankinnan kehittämiseen - ei tietysti vähiten digitaalisuuden kautta tai avulla, mutta myös aivan perusteista eli ensin prosessit ja osaaminen kuntoon, jotta päästään ottamaan toimitusketjun digitaalisista järjestelmistä kaikki hyödyt ulos.

Investointiprojektit ovat edelleen ajankohtaisia 2020

Investointiprojektien hankinnat ovat edelleen tapetilla. Syksyllä 2019 havaittu varovaisuus on muuttumassa pikkuhiljaa investointitarpeiksi ja investointipäätöksiksi. Huolimatta pörssin kuumenemisesta ja mielenkiintoisesta tulosilmoituskaudesta, Brexitin ja muiden tummien pilvien seikkailuista taivaanrannassa, positiivisuutta tällä hetkellä on ilmassa - hyvä niin!

Nämä yllä olevat kohdat ovat meille konkreettisia TOP-listan aiheita ja trendejä, joiden perusteella nokka on ylhäällä ja panostus tulevaisuuteen jatkuu myös 2020. Näyttää siltä, että tämäkin vuosi pitää meidät kaikki kiireisenä ja tietoisena, että tuloksia pitää syntyä. Me ValueSourcella jatkamme asiakkaidemme tukemista ja sparrausta hankinnan lisäarvon nostamiseksi. 

Toivottavasti tämä TOP-lista herätti ajatuksia. Otan mielelläni kommentteja ja yhteistyöaloitteita vastaan.

 

Timo Nieminen - Hankinnan asiantuntijatKirjoittaja Timo Nieminen on ValueSourcen asiakasvastaava ja on päivittäin keskusteluissa hankintapäättäjien kanssa. Hän on myös  Hankinnan Huippujengin perustajajäsen.

 

 

 

 

Hankinnan trendejä 2020 ovat myös pohtineet syvällisemmin mm. Gartner ja Supply Management. Linkkien takaa löydät lisätietoja ja ladattavia materiaaleja mm. Gartnerilta: 

The key procurement trends for 2020 / Supply Management 

Procurement in 2020 and Beyond / Gartner

 

Tutustu myös aikaisempiin blogeihin:

Hankintajohdon toivelista TOP10 

Miksi Suomessa unohdetaan hankinnat, kun kehitetään kilpailukykyä?

Hankintasuunnitelma - Käytännön työkalu digiaikana

 

Kommentoi kirjoitusta ja esitä omia ajatuksiasi aiheesta. Mikä on sinun TOP10-listasi vuodelle 2020?Tilaa blogi: