<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


 

Teollisuuden tuotekehitysprojekteissa lähtökohdat ovat useimmiten seuraavat: asiakas antaa tilan, mitat, painon, tehon tms. tekniset arvot, joita vastaava laite tai laitteiden/kokonaisuuksien ominaisuudet tulisi toteuttaa. Lisäksi annetaan laitteelle toivottu elinkaari, huollettavuus, joskus materiaalivalintoja tai jopa materiaaleja, joita ei saa käyttää. Myös materiaalien kierrätettävyys on huomioitava. Listassa voi olla lisäksi sertifikaatteja ja vaatimuksia, jotka tietyillä teollisuudenaloilla ovat todella korkeita. Tämä asettaa hankinnalle toimittajien etsimiseen-hyväksyntään-valintaan joskus kovaakin painetta. 

Valitaanko vain kyllin hyvä vai mitä painotetaan?

Yleensä tuotekehittäjätaho antaa projektista alkuvaiheessa asiakkaalle alustavan tarjouksen. Tämä siksi, että asiakkailla on tapana valita usein nopeasti vastauksen antava yhteistyötaho, vaikka hintaindikaatio ei olisikaan täysin tyydyttävä. Tämä ei luonnollisesti ole optimi tilanne hankinnan näkökulmasta.

Avainsanoja, jotta yhteistyöprojekti ylipäänsä lähtee etenemään, on useita:

  • Yhteistyökyky ja luottamuksellisuus
  • Maantieteellinen sijainti (esim. eurooppalaisuus) 
  • Uskottava asioiden esitys
  • Projektityön osaaminen, projektien hallinta, resursointi sekä aikaisemmat näytöt

Näitä tuotekehittäjä ei voi ohittaa. 

Projektille annettujen vaatimusten on huomattu joskus muuttuvan lennossa paljonkin vielä annetun ensimmäisen draftin jälkeen, mikä tuo samalla muutostarpeita koko tuotekehitysprojektin hallintaan ja etenemiseen. Muutoksista huolimatta projektin aikataulu pysyy yleensä muuttumattomana - deadline ei liiku eteenpäin. Viimeaikaisissa projekteissa, joissa olen ollut mukana, on edetty juuri samaan tapaan. Lisämuuttujana korostuu vielä kova kiire. Tuotekehitysprojektissa asioita edistetään eri teollisuudenaloilta saapuneiden, toisilleen tuntemattomien ammattilaisten yhteistyöllä. Yhdessä pitää lyhyessä ajassa ryhtyä puhaltamaan samaan hiileen ja löytämään sopivat yhteistyömenetelmät, toimintamallit ja –prosessit, joilla viedä asioita sovitusti eteenpäin.


Jo lähtökuopissa pitää olla luottotoimittajat takataskussa

Varsinkin tuotekehitysprojektien erittäin kiireellisissä prototyyppi-tarpeissa pitää hankinnalla olla valmiina ”takataskussaan” luottotoimittajat. Luoton pitää pelata kumpaankin suuntaan, jotta aikataulut ja suunnittelu-valmistus-yhteistyö pelaa. Tässä toimii yleinen periaate kytkeä toimittajat mahdollisimman ajoissa mukaan tuotekehitysprosessiin, koska luotto rakentuu pitkäjänteisen yhteistyön kautta. Tyypillistä on, että jonkin pienenkin osan muuttaminen muuttaa yleensä pientä kokonaisuutta, kuvia ja muotoja. Näin osia joudutaan uudelleen suunnittelemaan ja piirtämään sekä hyväksyttämään - ja ne prosessit eivät välttämättä etene nopeasti.

 

Selkävoittoja ja Joulun läpi ongelmien kanssa painimista

Tuotekehitysprojektit vaativat joustamista. Esimerkiksi joulu-tammikuussa 2017-2018 veimme maaliin tuotekehitysprojektin yhden kriittisen polun oman porukkamme ja toimittajien joustaessa. Vastauksia saatiin ja maalin päästiin, kun ongelmien ratkaisua haettiin läpi Joulun ja vuoden vaihtumisen. Näin saavutettiin muutama yhteinen selkävoitto ja pysyttiin aikataulussa - mikä mahdollisti myös asiakkaan kokonaisprojektin aikataulussa pysymisen. Tällä hetkellä odotetaan, että asiakas saa kaikin puolin valmiin tuotteen testaukseen sovitulle testipaikalle. Projektia tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa projektijohdon tasolla ja myös muut organisaatiotasot keskustelivat keskenään tarpeen niin vaatiessa. Näin asiakas sai yhteistyönä suunnitellun ja valmistetun kappaleen oikeaan aikaan kokeisiinsa.

Ensimmäiset tuotekehitysprojektit, jotka yritys tekee ja hoitaa, näyttävät suuntaa tulevasta. Ne opettavat koko organisaatiolle, miten asioita pitää viedä eteenpäin yhteistyössä, millaisia prosesseja tarvitaan ja luodaan, ja miten jokainen pienikin asia vaikuttaa jollain lailla lopputulokseen sekä valintoihin materiaaleissa, mitoissa, teknisissä ratkaisuissa, toimitukseen liittyvissä asioissa jne.

 

Uuden pelurin on haasteellista päästä sisään isojen toimijoiden markkinaan

Olen havainnut, että uuden yrityksen ja tuotekehityspalveluja ostavan tahon on erittäin haastavaa ponnistaa hyvin perinteiselle liiketoiminta-alueelle, teollisuuden laitteiden tuotekehitykseen.  

Tuotekehitysprojekteissa ensimmäinen haaste ennen kuin päästään edes keskustelemaan yhteistyöstä toimittajaehdokkaiden kanssa, on jo heti asiakkaan oman  salassapitosopimuksen hyväksyttäminen isoilla toimittajilla. Muina esimerkkeinä: AS/EN- tai IATF-sertifioinnit sekä muut asiakkaan omat vaatimukset kuten yleiset ostoehdot (General Terms and Conditions), eettiset vaatimukset (Code of Conduct) ja muut tarvittavat manuaalit. Monesti dokumenttien muotoseikkoja lähetellään ehdotelmien muodossa viikkoja edestakaisin, ja isot toimittajat pyytävät usein hyväksymään heidän omat ehtonsa. Sitten väännetään aivan liian pitkä aika, joka oikeasti pitäisi käyttää jo teknisten ja kaupallisten asioiden eteenpäin viemiseen eli yhteisen edun edistämiseen. Isot toimittajat eivät uutta peluria ota heti kovin tosissaan monessakaan tapauksessa. Saattaa olla, että toimittajan kapasiteetti on jo myyty tai lähes täynnä, määrät pitäisi olla todella isot, jotta toimittaja kiinnostuisi. Tarjousten saaminen näiden hyväksyntäkierrosten jälkeen on siten työläs, melkoisesti aikaa vievä ja nopeaan reagointiin vaativaan hintojen ja toimitusehtojen saamiseen välillä jopa ylitsepääsemätön. 

Ihan näin synkkää ei onneksi meillä ole ollut ja yhteistyön keinoin on päästy aina eteenpäin. Toimittajavierailut ja asianmukaisen suhteen luominen osapuolten välille heti startissa luo paljon paremmat mahdollisuudet yhteistyökumppanuuteen kuin kasvottomat meilit ja soitot. Tämä on tullut yhä selvemmäksi ja yhteistyön syventäminen jatkuu kaikilla tuotekehityksen hankinnan rintamilla.

Kirjoittaja Petri Harjula on kokenut hankinnan, tuotannon ja myynnin moniosaaja, joka toimii parhaillaan teollisuuden tuotekehitysprojektien hankintojen näköalapaikalla.

 

Tutustu myös:

Loppukäyttäjäpalvelut - kerralla valmis vai jatkuva kehitys?

Hankinnan ammattilainen 2018 - ihmissuhteiden ja busineksen monitaituri >

Ulkopuolinen asiantuntija on helpommin saatavissa kuin uskotkaan >

 

 New Call-to-actionTilaa blogi: