<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Yrityksen ulkopuolista asiantuntijaa tarvitaan yhä enemmän liiketoiminnan muutoksissa, kasvutilanteissa, kustannuspaineiden alla tai ihan sokerina pohjalla vaikkapa digitalisaation pyörteissä. Miksi sitten koemme haasteellisena lähteä liikkeelle ja hankkia apua?


Juuri sen oikean asiantuntijayrityksen tunnistaminen on haasteellista. Sen jälkeenkin pitää tunnistaa myös itselleen sopivin asiantuntija itse tehtävään, johon apua tarvitaan. Tänä päivänä tehtävä voi olla yhtä hyvin määräaikainen lisäresursointi ostotehtäviin tai strateginen kehityshanke, johon tarvitaan vahvasti ansioitunut huippuosaaja luotsaamaan yritystäsi kohti menestystä.

Kun ei ehditä

Olen huomannut, että ehkäpä yhtenä suurimpana kynnyksenä palkata ulkopuolinen asiantuntija tai henkilöresurssi on, ettei ehditä opettaa uutta henkilöä eikä ole varaa tiputtaa nykyisen avainhenkilöstön esimerkiksi hankintajohtajan tai ostopäällikön tehoja, jotka kaikki 100% ovat jo käytössä. Toinen mielenkiintoinen olettama on, että miten paljon on substanssiosaamista juuri kyseiseltä alalta tai ostettavista nimikkeistä. Olen kuullut tämän kaltaisia kysymyksiä jo monia: Miten voitte ulkopuolisena auttaa, kun olemme hoitaneet tätä jo itse menestyksekkäästi 25 vuotta? Minun mielestä ainoa oikea vastaus on tässä kohtaa, että juuri teitä voimme auttaa kaikista eniten.

Kannattaa lähteä liikkeelle määrätietoisesti, selvällä tavoiteasetannalla ja hyvissä ajoin.

Selvä tavoiteasetanta auttaa - Ugissa se tiedetään

Kynnys on melkoinen silloin, kun lähdetään liikkeelle ja samalla vielä mietitään hankintapäätöstä – tehdäänkö itse oman työn ohella, kun tämän osaamme (vai osaammeko sittenkään?) vai otammeko tähän juuri sopivan ammattilaisen, joka laittaa ammattitaitonsa likoon?

Kannattaa lähteä liikkeelle määrätietoisesti, selvällä tavoiteasetannalla ja hyvissä ajoin. Olen seurannut suurella mielenkiinnolla Uudenkaupungin autotehtaan loisteliasta nousukiitoa ja uusien Mercedes mallien tuotannon aloitusta. Tämä ei olisi mahdollista, ellei olla hyvissä ajoin liikkeellä ja selkeillä tavoitteilla. Valmet-Automotive on erinomaisesti ajan tasalla ja on ymmärtänyt myös rakentaa ympärilleen kumppaniverkostoa sekä varata resursseja ajoissa – niin autotuotannon aloitusinvestointeihin kuin myös autojen rakentamiseen. Mahtavaa, että tämä tapahtuu juuri Suomessa ja vieläpä Ugissa!

Miten voisimme sitten toimia skaalautuvasti ja avata ovia ulkopuoliselle osaamiselle? Keskitytään ydinosaamiseen ja siihen, missä olemme parhaita. Hankintaan ulkopuolelta apua ja resursseja tekemään yhdessä jopa mahdottomasta mahdollista. Resurssitarpeet tulevat välillä yllättäen, mutta miten usein tarpeet tulevat ns. puskista verrattuna, että meillä olisi tieto myyntiputkesta ja markkinatilanteesta? Voidaan sanoa yleistäen, että harvemmin resurssitarpeet loppuvat yllättäen – varsinkin kun on saatu aikaiseksi tulosta ja jatkuvuutta. Aina tulee yllätyksiä ja siinäkin tilanteessa skaalautuva toimintamalli aina resursointia myöten toimii varmasti parhaiten.

Varaa aika ja keskustellaan tarpeistasi!Tilaa blogi: