<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Hankinnan osaajat, prosessit ja työkalut -
kaikki ValueSourcelta

Kilpailu kiristyy, ja kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii kustannusetujen hakemista kaikilta yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueilta - myös hankinnasta. Koska hankintojen osuus liikevaihdosta on usein merkittävä - jopa 75% - kannattaa keskittyä hankintojen tehokkaaseen toteutukseen tarkasti. Kokemustemme mukaan hankintakustannusten kokonaisuutta ei kuitenkaan aina täysin tunneta tai tiedosteta, eikä siten kokonaispottia vielä seurata eikä kehitetä aktiivisesti. Hankintojen hoitaminen palveluna antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa ja olla varma, että hankinnat toteutetaan ammattimaisesti yrityksen liiketoimintaa tukien - kasvu ja kehitys mahdollistaen.

Strategista hankintaa ja operatiivista ostamista - ammattitaidolla ValueSourcelta

Hankinnan ammattilaiset - PaaS

Ammattilaiset

 • Ostajat, taktiset ostajat
 • Osto- ja hankintapäälliköt
 • Kategoriapäälliköt
 • Kehityskonsultit
 • Valmentajat
Hankinnan sujuvat prosessit - PaaS

Prosessit

 • Hankintastrategiat
 • Kategoriamallit
 • Toimittajien hallinta ja kehitys SRM
 • Hankintojen raportointi ja mittaus
 • Parhaat käytännöt
Hankinnan digitaaliset työkalut - PaaS

Työkalut

 • Nykytilan kartoitukset 
 • Toimittajakentän arvioinnit
 • Toimittajien haku ja markkinatutkimukset
 • Tilauksesta maksuun järjestelmä (P2P)
 • eSourcing työkalut palveluna

Hankinnat ulkoistettuna palveluna - strategisen hankinnan ja operatiivisen ostamisen erikoisosaamista

Hankinnat digitalisoituvat vauhdille. mikä vaatii yhä enemmän osaamista sekä digitaaliset työkalut, jotka nopeuttavat koko hankintaprosessia. Hankinnat ulkoistettuna palveluna (PaaS) on kustannustehokas tapa hoitaa yrityksen hankinnat. Prosessi on hiottu ja käytännössä toimivaksi havaittu. Tarjoamme yrityksille hallittuna kokonaisuutena koko purchase-to-pay-ratkaisun palveluna, jossa on reaaliaikainen seuranta tapahtumiin. ValueSource toimii järjestelmätoimittajan yhteistyökumppanina ja operoi järjestelmää pääkäyttäjänä sekä tarjoaa järjestelmän palveluna asiakkaalleen. Tarjoamme myös kilpailutustyökalut (sähköidet tarjouspyynnöt, huutokaupat, sopimushallinnan ja projektihallinnan) palveluna asiakkaillemme.

ValueSource PaaS asiakkaana sinun ei tarvitse investoida isoihin järjestelmiin, saat heti apua toimittajahallintaan, kilpailutuksiin, kategorioiden hallintaan, tilausprosessin automatisointiin ja sovittujen mittareiden analysointiin. Palvelu integroituu saumattomasti asiakkaidemme päivittäisiin liiketoiminnan operaatioihin. 

Autamme yrityksiä parantamaan tuottavuutta, nopeuttamaan projektien läpimenoa ja alentamaan toimintakustannuksia käyttämällä markkinoiden edistyksellisimpiä työkaluja. Toiminnan ytimessämme on osaava henkilöstömme, jolla on aitoa osaamista hankintojen eri osa-alueista. 

Kustannusetuja ja kilpailukykyä    Lisää ketteryyttä liiketoimintaan    Hankinnan Huippujengi käyttöösi    Liiketoimintaasi integroituva kumppani

 

ValueSource-Hankinnat palveluna - PaaS-logo

Toteutamme niin yrityksen epäsuorat kuin suoratkin hankinnat tai vaikka vain tietyn erikoisosa-alueen hankinnat ulkoistettuna palveluna 

Hankinnat palveluna soveltuu mm. seuraavanlaisiin tilanteisiin: 

 • Ad hoc -tilanteisiin, joissa tarvitaan tiettyä hankinnan erikoisosaamista
 • Kun toiminnan skaalautuessa omat resurssit eivät riitä
 • Kun halutaan optimoida resurssit sesonki- ja tilauskantavaihteluiden mukaan
 • Kun halutaan toteuttaa epäsuorat hankinnat ammattimaisesti ja keskitetysti
 • Kun halutaan tarkka, reaaliaikainen kokonaiskuva hankinnoista
 • Kun keskitetään omat resurssit ja voimavarat yrityksen ydintoimintaan
 • Kun halutaan hyödyntää nykyaikaisia hankinnan työkaluja ilman omia investointeja
 • Kun halutaan kustannustehokasta hankinnan toteutusta
 • Kun halutaan varmistua ammattimaisesta hankinnan toteutuksesta
 • Kun halutaan lisää kilpailukykyä ja skaalautuvuutta

Hankinnan ulkoistuspalvelu - ammattimaisesti kaikissa
oston kategorioissa

EPÄSUORAT HANKINNAT (Indirect Sourcing - MRO + ICT + Palvelut) 

Tunnetko epäsuorien hankintojen kokonaisuuden yrityksessäsi? Kuinka suuresta summasta on kyse vuositasolla? Miten mittaat ja kehität tätä kokonaisuutta?

Ovatko yrityksesi eri osastojen tekemät epäsuorat hankinnat teillä hallinnassa, hajautettuja, halpoja vai kalliita vai jotain muuta? 

Miten paljon teillä käytetään organisaatiossa aikaa ostamiseen, laskuntarkastukseen ja epäselvyyksien selvittämiseen? Moni käyttää tietämättään aivan liikaa - yllätyt kun kokonaiskustannukset otetaan tarkasteluun.  

 

Hallitse epäsuorat hankinnat ulkoistettuna palveluna 

Epäsuorien hankintojen (MRO + ICT + palveluhankinnat) osuus on keskimäärin yritysten kaikista hankintakustannuksista jopa noin 40 %*  Ei siis mikään pieni potti. Haasteensa tuo se, että kulut ovat monesti hyvin pirstoutuneita ja pelkästään selvitystyö vie aikaasi jo enemmän kuin sinulla on mahdollista panostaa.

Luomme yrityksellesi yhteistyömallin, joka on avoin ja sujuva, ja jonka avulla pysytte aina ajan tasalla tämän ison ja usein hajanaisen kokonaisuuden kustannuksista ja kustannusrakenteesta.  ValueSource varmistaa, että nämä epäsuorat hankinnat toimivat aina huipputasolla. * Logistiikan Maailma - verkkoaineisto

SUORAT HANKINNAT (Direct Sourcing)

Onko yrityksesi hankinnalla aikaa tutustua markkinaan sekä hakea ja kilpailuttaa uusia yhteistyökumppaneita?

Tukevatko nykyiset järjestelmänne tehokasta ostotoimintaa?

Voit ulkoistaa ja jättää meille hoidettavaksi myös tuotannon suorat hankinnat sekä toimittajasuhteiden luomisen niin kriittisten kuin volyymihankintojen osalta. Voimme auttaa myös osto- ja hankintaosastosi kiireaikoina. 

KILPAILUTUKSET JA HANKINTASTRATEGIAT

Tiimimme etsii yrityksellesi optimaaliset toimittajat kilpailuttamalla useamman toimittajan. Tai voimme luoda kanssanne yrityksen strateginen toimittajasuunnitelman.

Hankinnat palveluna (PaaS) -toteutus tuo parhaimmat edut juuri hankintojen ammattimaisesta toteutuksesta: markkinahintaisista ostoista, hiotusta ostoprosessista digitaalisine työkaluineen sekä erityisesti ajasta, joka nyt kuluu yrityksen eri osastoilla ostojen suunnitteluun ja kilpailutuksiin. 

Hankinnat palveluna (PaaS) tuo etuja yrityksille

 • Yritys saa käyttöönsä eri aloja tuntevan, ammattimaisen hankintaorganisaation
 • Yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa
 • Hankintoja kehitetään jatkuvasti kokonaistaloudellisesta näkökulmasta
 • Hankintojen ammattimaisuus tuo välittömiä ja erityisesti pitkäaikaisia kustannussäästöjä
 • Luodaan yrityksen kannalta optimaalinen toimittajaverkosto, jota ylläpidetään jatkuvasti markkinan muutoksen mukaan.
 • Parannetaan yrityksen kilpailukykyä.
Hankinnan ammattilaiset
Hankinnan prosessit

Minkälaisille yrityksille PaaS palvelu soveltuu parhaiten?

Tässä muutama esimerkki: 

 • Yrityksille, joilla on halu kehittyä, parantaa kilpailukykyään ja erottautua kilpailijoistaan
 • Kaikenkokoisille yrityksille. Niin PK-yrityksille kuin isoillekin yrityksille. Koko ei ole rajoite
 • Yrityksille, jotka tavoittelevat pysyviä tuloksia, ei vain kertaluonteisia pikavoittoja
 • Yrityksille, jotka elävät syklisesti muuttuvan tilauskirjan mukaan ja tarvitsevat skaalautuvuutta
 • Yrityksille, joiden liiketoiminnassa hankinnoilla on oikeasti strateginen merkitys
 • Yrityksille, joissa hankintojen osuus liikevaihdosta on merkittävä eli miljoonia
 • Kansainvälistyville yrityksille, jotka tähtäävät uusille markkinoille ja haluavat kartoittaa uusia toimittajia
 • Yhteydenottopyyntö tai soita +358 (0) 10 420 1110