<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Hankinnan osaajat, prosessit ja työkalut -
kaikki ValueSourcelta palveluna

Markkinoilla on jatkuvaa muutosta, isoja murroskohtia ja samalla kilpailu kiristyy, ja kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii uusien ratkaisujen kuin myös kustannusetujen hakemista kaikilta yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueilta - myös hankinnasta. Hankintojen osuus liikevaihdosta on usein merkittävä - jopa 75% valmistavan teollisuuden yrityksellä - silloin kannattaa keskittyä hankintojen tehokkaaseen toteutukseen ja kokonaisuuden hallintaan. Kokemuksemme mukaan hankintakokonaisuutta ei kuitenkaan aina täysin tunneta tai tiedosteta, eikä siten mitata systemaattisesti eikä kehitetä aktiivisesti. Hankintojen hoitaminen palveluna antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa ja olla varma, että hankinnat toteutetaan ammattimaisesti yrityksen liiketoimintaa tukien - kannattava kasvu ja kehitys mahdollistaen.

Strategista hankintaa ja operatiivista ostamista - ammattitaidolla

Hankinnan ammattilaiset - PaaS

Ammattilaiset

 • Ostajat, taktiset ostajat
 • Osto- ja hankintapäälliköt
 • Kategoriapäälliköt
 • Kehityskonsultit
 • Valmentajat
Hankinnan sujuvat prosessit - PaaS

Prosessit

 • Hankintastrategiat
 • Kategoriamallit
 • Toimittajien hallinta ja kehitys SRM
 • Hankintojen raportointi ja mittaus
 • Parhaat käytännöt
Hankinnan digitaaliset työkalut - PaaS

Työkalut

 • Nykytilan kartoitukset 
 • Toimittajakentän arvioinnit
 • Toimittajien haku ja markkinatutkimukset
 • Ostotilausjärjestelmä palveluna
 • eSourcing työkalut palveluna

Hankinnat ulkoistettuna palveluna - moderni tapa varmistaa toimitusketjun kilpailukyky

Hankinnat ulkoistettuna palveluna on joustavin tapa hoitaa yrityksen hankinnat. Prosessi on hiottu ja käytännössä toimivaksi testattu. ValueSourcen asiakkaana sinun ei tarvitse investoida isoihin järjestelmiin, saat heti apua toimittajahallintaan, kilpailutuksiin, sopimustyöhön, kategorioiden hallintaan, tilausprosessin automatisointiin ja sovittujen mittareiden analysointiin. Palvelu integroituu saumattomasti muihin päivittäisiin liiketoiminnan operaatioihin. 

Autamme yrityksiä parantamaan tuottavuutta, nopeuttamaan projektien läpimenoa ja alentamaan toimintakustannuksia käyttämällä markkinoiden edistyksellisimpiä työkaluja. Toiminnan ytimessämme on osaava henkilöstömme, jolla on aitoa osaamista hankintojen eri osa-alueista.

Varaa aika ja keskustellaan lisää!        Jätä soittopyyntö

ValueSource-Hankinnat palveluna - PaaS-logo

Toteutamme hankinnat ulkoistettuna palveluna

Hankinnat palveluna soveltuu mm. seuraavanlaisiin tilanteisiin:

 • Kun toiminnan skaalautuessa omat resurssit eivät riitä
 • Kun halutaan optimoida resurssit sesonki- ja tilauskannan vaihteluiden mukaan
 • Kun halutaan toteuttaa hankinnat ammattimaisesti ja keskitetysti
 • Kun halutaan tarkka, reaaliaikainen kokonaiskuva hankinnoista
 • Kun keskitetään yrityksen omat resurssit ja voimavarat ydintoimintaan
 • Kun halutaan hyödyntää nykyaikaisia hankinnan työkaluja ilman omia investointeja
 • Kun halutaan kustannustehokasta hankinnan toteutusta 
 • Kun halutaan varmistua ammattimaisesta hankinnan toteutuksesta
 • Kun halutaan lisää kilpailukykyä ja skaalautuvuutta

Hankinnan ulkoistuspalvelu - ammattimaisesti kaikissa
hankinnan kategorioissa

EPÄSUORAT HANKINNAT  

Tunnetko epäsuorien hankintojen kokonaisuuden yrityksessäsi? Kuinka suuresta summasta on kyse vuositasolla? Miten mittaat ja kehität tätä kokonaisuutta?

Ovatko yrityksesi eri osastojen tekemät epäsuorat hankinnat teillä hallinnassa, hajautettuja, halpoja vai kalliita vai jotain muuta? 

Miten paljon teillä käytetään organisaatiossa aikaa ostamiseen, laskuntarkastukseen ja epäselvyyksien selvittämiseen? Moni käyttää tietämättään aivan liikaa - yllätyt kun kokonaiskustannukset otetaan tarkasteluun. 

HALLITSE LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Epäsuorien hankintojen (esim. MRO, ICT, kiinteistöpalvelut ja muut liiketoiminnan  palveluhankinnat) osuus on keskimäärin yritysten kaikista hankintakustannuksista jopa noin 40 %*  Ei siis mikään pieni potti. Haasteensa tuo se, että kulut ovat monesti hyvin pirstoutuneita ja pelkästään selvitystyö vie aikaasi jo enemmän kuin sinulla on mahdollista panostaa.

Luomme yrityksellesi yhteistyömallin, joka on avoin ja sujuva, ja jonka avulla pysytte aina ajan tasalla tämän ison ja usein hajanaisen kokonaisuuden kustannuksista ja kustannusrakenteesta. * Logistiikan Maailma - verkkoaineisto

SUORAT HANKINNAT 

Onko yrityksesi hankinnalla aikaa tutustua markkinaan sekä hakea ja kilpailuttaa uusia yhteistyökumppaneita?

Tukevatko nykyiset järjestelmänne tehokasta ostotoimintaa?

Voit ulkoistaa ja jättää meille hoidettavaksi myös tuotannon suorat hankinnat sekä toimittajasuhteiden luomisen niin kriittisten kuin volyymihankintojen osalta. Voimme auttaa myös osto- ja hankintaosastosi kiireaikoina. 

KILPAILUTUKSET JA HANKINTASTRATEGIAT

Tiimimme etsii yrityksellesi optimaaliset toimittajat kilpailuttamalla useamman toimittajan. Tai voimme luoda kanssanne yrityksen strategisen toimittajasuunnitelman.

Hankinnat palveluna (PaaS) -toteutus tuo parhaimmat edut juuri hankintojen ammattimaisesta toteutuksesta: markkinahintaisista ostoista, hiotusta ostoprosessista digitaalisine työkaluineen sekä erityisesti ajasta, joka nyt kuluu yrityksen eri osastoilla ostojen suunnitteluun ja kilpailutuksiin. 

Hankinnat palveluna tuottaa kilpailuetua

 • Yritys saa käyttöönsä eri aloja tuntevan, ammattimaisen hankintaorganisaation
 • Yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa
 • Hankintoja kehitetään jatkuvasti liiketoiminnan näkökulmasta
 • Ammattimainen toteutus tuo välittömiä ja pitkäaikaisia kustannushyötyjä
 • Optimaalinen toimittajaverkosto, jota ylläpidetään markkinan muutoksen mukaan
 • Parannetaan yrityksen kilpailukykyä ja kehitysmahdollisuuksia
Hankinnan ammattilaiset
Hankinnan prosessit

Minkälaisille yrityksille palvelu soveltuu parhaiten?

 • Yrityksille, joilla on halu kehittyä, parantaa kilpailukykyään ja erottautua kilpailijoistaan
 • Kaikenkokoisille yrityksille. Niin PK-yrityksille kuin suurillekin yrityksille
 • Yrityksille, jotka tavoittelevat kestäviä tuloksia, ei vain kertaluonteisia pikavoittoja
 • Yrityksille, jotka elävät syklisesti muuttuvan tilauskirjan mukaan ja tarvitsevat skaalautuvuutta
 • Yrityksille, joiden liiketoiminnassa hankinnoilla on oikeasti strateginen merkitys
 • Yrityksille, joissa hankintojen osuus liikevaihdosta on merkittävä (miljoonia euroja)
 • Kansainvälistyville yrityksille

Jätä soittopyyntö

Varaa aika ja keskustellaan lisää!