<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Lataa hankintatoimen tietopaketteja

Tee hankintatoimesta yrityksen
tuloksen parantaja

Hankintatoimen ja ulkoisten resurssien kokonaishallinta on yhä tärkeämmässä roolissa. Tulos rakennetaan suunnitelmallisella hankinnalla eikä säästämällä.

  • Hankinnan kehittämisellä saat aikaan kestäviä tuloksiä ja lisää kilpailukykyä - usein hyvinkin nopeasti.

Lataa ajatuksia hankinnan kehittämiseen.

Lataa

Hankintatoimen joustavalla
resursoinnilla tulosta

Voiko joustava resursointi olla avain parempaan tuloksentekokykyyn? 

  • Optimoi yrityksen resurssit tuottavalla tavalla
  • Hanki täsmäosaamista joustavasti tarpeiden mukaan. 

Tutustu ketterän resursoinnin tuomiin mahdollisuuksiin yrityksissä.

 

Lataa

Yksinkertaisilla toimenpiteillä nostat hankinnan uudelle tasolle.

Opas esittelee perustyökaluja, joilla pääset  hankintasuunnitelman rakentamisessa alkuun. Konkreettisia ohjeita alan asiantuntijoilta
Luot hankintasuunnitelman ja strategian, joka on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa ja jolla perustelet helposti toiminnan linjauksia.

Mukana myös hankintasuunnitelman checklist TOP5

Lataa

Lataa asiakkaiden kokemuksia asiantuntijapalveluiden käytöstä

Miten hyödyntää menestyksekkäästi resursointipalveluja
Case Valmet Automotive ja Mercedes-Benz -automallien tuotantojen käynnistykset

Tutustu joustavaan resursointiin ja sen käytännön toteutukseen autoteollisuudessa.

  • Miten Valmet Automotive on hyödyntänyt lisäresursseja?
  • Miten palvelu on joustanut eri projektien aikana?

Voisiko vastaava toimia muuallakin? Lataa ja tutustu ajankohtaiseen aiheeseen.

 

Lataa

Lataa Tehdasinvestointien checklist

Tehdasinvestointien checklist

Toimiva tarkistuslista ja ohjekirja yrityksen johdolle ja investointiprojektin toteuttajille. 

  • Kokeneen hankinta-ammattilaisen kattava lista huomioitavista asioista
  • Esimerkkejä myös riskeistä, joita investoija voi kohdata, ja jotka on hyvä miettiä jo prosessin alkuvaiheessa. 

Poimi vinkkejä onnistuneen investointiprojektin toteuttamiseen.

Lataa