<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Kysymyksiä ja vastauksia kilpailutuksestamme

Kilpailutukset ovat tärkeitä ja aikaavieviä prosesseja yrityksille. Se, että tiedetään, mitä ollaan kilpailuttamassa ja miten kilpailutetaan, on todella tärkeää. On valitettavasti lukuisia esimerkkejä siitä, ettei aina mene niin kuin toivoisi. Voi sanoa, että saat sitä, mitä olet kilpailuttanutkin. Mutta onko se sama asia kuin mitä oli tarkoitus kilpailuttaa? 

Tässä muutamia kysymyksiä meidän kilpailutusprosessistamme ja niihin selventäviä vastauksia. Lisää tietoja kilpailuttamisesta saat meiltä ValueSourcelta. Ollaan yhteydessä.

 

Kilpailutus palveluna - prosessin eteneminen ValueSource

1. Miten voin kokeilla kilpailutuspalvelua?

Asiakkaanamme voit kokeilla ja ostaa vaikka yhden kilpailutuksen kerrallaan. Ei muita sitoumuksia eikä ostopakkoa. Tarjoamme myös uusille kilpailuttajille veloituksettoman tunnin lähtötilanteen kartoittamiseen. Siinä selviää karkealla tasolla kilpailutuksen edellytykset ja kilpailutuksen tulospotentiaali. Se antaa jo hyvin osviittaa päätöksentekoon.

 

2. Miten varmistetaan hankinnan spesifikaation mukaisuus?

Oikeat tiedot johtavat tehokkaaseen kilpailutukseen ja tuloksiin. Emme lähde kilpailuttamaan vajavaisin tiedoin tai vanhentuneilla teknisillä määrityksillä. Tämä on tärkeä osa ValueSourcen ammattitaitoa ja säästää kaikkien osapuolien aikaa eli emme tee turhia kilpailutuksia. Onnistumisen lähtökohta on, että ennen kilpailutusta määritellään vaatimukset ja speksit sekä dokumentoidaan ne yhdessä kanssasi. Kilpailutuksessa tuodaan speksit esiin ja pyydetään toimittajia varmistamaan yhteensopivuus.

Lähtökohtana on, että asiakasyrityksenä te vastaatte spekseistä - ovat ne sitten omaisuuttanne tai kolmannen puolen omistuksessa.

Mikäli yrityksellänne ei jostain syystä ole speksiä tai vaatimuksia ei pystytä määrittelemään, ValueSource tarjoaa aina tukea ja suosittaa esim. insinööritoimistoa tai asiantuntijan käyttöä määrittelytyössä.

 

3. Voinko luottaa siihen, että laatutaso varmistetaan kilpailutuspalvelussa?

Kilpailutusten lähtökohtana on aina spesifikaation määritys ja sen mukaisuus. Tämä varmistetaan jo kilpailutukseen lähdettäessä. Ja laatu varmistetaan ennen ostopäätöstä. Järjestämme testierät ja pyydämme aina hankinnan kohteen: tuotteen, materiaaliin tai palvelun hyväksynnän asiakkaalta.
Vaativissa projekteissa hyödynnämme myös ValueSource laatuinsinööriä, joka toteuttaa esimerkiksi toimittaja-auditoinnin joko yrityksesi toimintamallin mukaisesti tai mikäli sitä ei ole, niin ValueSourcen mallin mukaisesti. Laatuinsinöörin palvelut sovitaan erikseen kilpailutuskohtaisesti.

 

4. Minkälaiset mittarit ja tavoitteet yleensä asetetaan kilpailutuksille?

Yleisimmät mittarit Asiakkaan ja ValueSourcen välillä ovat aikataulu, säästöt ja asiakastyytyväisyys.

Kilpailutuksen kautta valituille toimittajille määritetään mittarit yrityksesi ostomittareiden pohjalta. Mikäli yritykselläsi ei ole mittareita, ValueSource antaa perusmittariston toimittajan mittaamiseen yrityksesi puitteiden mukaisesti (järjestelmät, prosessit ja asiakkaan resurssit huomioiden). 

 

5. Haluan maksaa vain tuloksista ja onnistumisista - onnistuuko se?

Turvallisin palkkiomalli on riskitön tulossidonnainen palkkiomalli, jossa maksatte osuuden saavutetuista säästöistä toteutuman mukaisesti eli maksatte vain onnistumisista ja tulokset rahoittavat projektin. Määrittelemme kanssasi kustannusten lähtötason, johon kilpailutuksen tuloksia verrataan. Säästöiksi lasketaan rahallisesti mitattavat säästöt.

Laajoissa ja vaativissa kilpailutuksissa voidaan sopia myös projektihinta ja tulossidonnainen palkkio yhdistelmänä – yleisesti käytetty kun tarpeet ovat täysin uusia ja speksaamiseen käytetään enemmän aikaa - esimerkkinä kertaluonteiset investoinnit.

 

6. Mitä palvelun hinta sisältää?

Palvelun hinta sisältää kilpailutustyön läpiviennin lähtötiedoista aina ostosopimukseen saakka. Ostosopimus jää aina yrityksesi käyttöön. Hinta sisältää ValueSourcen työkustannukset ja järjestelmäkustannukset. Mikäli toimeksianto edellyttää matkustamista, niin matkoista sovitaan etukäteen ja matkakulut laskutetaan erikseen toteutuman mukaisesti.

 

7. Minkälaisen tyytyväisyystakuun ValueSource antaa tuloksille?

Mikäli tulokset eivät vastaa yhteisesti asettamiamme tavoitteita – ei veloitusta. Asiakkaana maksat vain tuloksista. Tarvittaessa haemme korvaavan toimittajan veloituksetta. ValueSource jää asiakkaan tueksi ja raportoi säästöt sekä sovitut KPI-mittarit esimerkiksi 12-24 kuukauden ajaksi kilpailutuksen jälkeen.

 

8. Miten vaivaton kilpailutusprosessi on?

Sovimme ajankäytön jo etukäteen aloituspalaverissa ja minimoimme tarpeen käyttää yrityksesi työntekijöiden aikaa. Tyypillisesti yrityksesi ajankäyttö yksittäisissä kilpailutuksissa on luokkaa 1-2 henkilötyöpäivää koko projektin aikana.

ValueSourcella nimeämme teille projektipäällikön, joka koordinoi projektin yhden luukun taktiikalla ja näin vapauttaa aikaanne omaan ydintoimintaanne. Toimimme laatimallamme valtakirjalla, joka vapauttaa aikaanne ja mahdollistaa tehokkaan etenemisen - puolueettomasti.

Kilpailutukset viedään yleensä läpi tehokkaasti 3-4 viikon aikana riippuen hankinnan vaativuudesta ja speksin pitävyydestä.

 

9. Milloin kilpailuttaminen on tehokkainta?

Kilpailuttaminen on tehokkainta, kun spesifikaatio on määritettävissä mahdollisimman yksiselitteisesti ja speksi ei muutu matkalla. Erityisesti silloin, kun yrityksenne nykyiset sitoumukset sallivat uuden sopimuksen ja toimittajan käytön.
Tehokkaimmillaan kilpailutukset ovat valituissa hankinnoissa 50.000€ vuositasosta alkaen ilman ylärajaa.
Annettujen lähtötietojen perusteella teemme aina yhteisen päätöksen kilpailutuksen toteutuksesta ja säästämme näin kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa – emme tee turhia kilpailutuksia.

 

Kilpailuta hankintojasi - varaa aika