<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">
case-valmet.jpg

Case Valmet Automotive ja Mercedes-Benz -automallien tuotantojen käynnistykset

Valmet Automotive on hyödyntänyt menestyksekkäästi joustavia hankintaresursseja uusien automalliensa käynnistyksissä.

  • Voiko sama malli toimia myös muualla?
  • Millä aikataululla projekti eteni? 
  • Mitä asioita ottaa huomioon?
  • Miten toimii resursointipalvelut investointihankinnoissa?

Hankintojen vaihtelu ja osaamistarpeet ovat autoteollisuuden projekteissa suuria, mutta hyvin hallittavissa optimoidulla hankinta-ammattilaisten käytöllä.