<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

ValueSource tarjoaa hankintatoimen kokonaispalvelua. Hankinnat nyt palveluna - fiksummin ja helpommin

1. Hankinnan asiantuntijapalvelut

Viedään kehityshankkeet ja strategiat maaliin asti

 • Kehitysmahdollisuuksien kartoitus
 • Sparraus ja kehitystehtävät aina käytännön toteutukseen asti
 • Hankintaprosessin virtaviivaistaminen
 • Toimittajayhteistyö ja kumppanuudet (SRM)
 • Auditoinnit ja toimittajien laadun kehitys
 • eSourcing työkalujen hyödyntäminen ja käyttöönotto (P2P)
 • Epäsuorien hankintojen hallinta ja ulkoistus

2. Hankinnan resursointipalvelut

Ei enää huolta resursoinnista ja osaamisesta - osaajat palveluna

 • Ammattilaiset ostajasta ostojohtajaan
 • ICT-hankinnan asiantuntijat digitalisaation läpivientiin
 • Investointihankintojen ammattilaiset 
 • Projektihankinnat, projektiostot ja projektilogistiikka
 • Epäsuorien hankintojen erikoisosaajat
 • Palveluhankinnat
 • Toimitusketjun ammattilaisten suorarekrytoinnit

3. Investointiprojekteihin asiantuntijoita ja käsipareja 

Isot investoinnit toteutetaan yleensä 5-10 vuoden välein, ja niiden vaikutus yrityksen menestykseen on merkittävä. Siksi parhaat osaajat myös hankinnasta kannattaa valjastaa näiden projektien toteuttamiseen. Mitä kaikkea Tehdasinvestointihankintojen osalta on otettava huomioon ja mistä on sovittava? Tutustu asiantuntijoidemme laatimaan käsikirjaan: Tehdasinvestointien checklist, josta löydät paljon käytännössä opittuja asioita onnistuneen investoinnin toteuttamiseen.

 

4. Hankinnat palveluna PaaS - hankinnat ulkoistettuna osittain tai kokonaan

Hankinnat palveluna PaaS (Procurement as a Service) on uusi kokonaisvaltainen palvelumuoto yrityksille. Tarjoamme yrityksille niin hankinnan ammattilaiset, toimivat prosessit kuin digitaaliset työkalutkin ulkoistettuna palveluna. Voit käyttää palveluamme johonkin hankinnan erityisalueeseen tai vaikka ajallisesti skaalaamaan toimintoja kiireaikoina tai hoitaa hankinnat kokonaispalveluna. Lue lisää Hankinnat palveluna -konseptistamme. >

Timo Nieminen
“IT-infran kokonaiskilpailutus toi 42% kustannusedut vuositasolla ja palvelutason mitattavuus nosti käyttäjätyytyväisyyttä yli 50%.”
Timo Nieminen
ICT Hankinta-asiantuntija
Jouko_Vainola.jpg
“ValueSource on toiminut asiakkaan edustajana yli 20:ssä kiinteistökategorian hankintaprojektissa. Tulokset ovat kaikissa olleet mittavia – oli kyse sitten muutaman tuhannen euron viherpalveluista tai hissien uudistamisesta ja ylläpitosopimuksista.”
Jouko Väinölä
Hankinta-asiantuntija

Oikeaa osaamista oikeaan aikaan - aloita kanssamme hankintatoimen kehittäminen 

Voimme toteuttaa yksittäisen kehityshankkeen tai valita jatkuvan palvelun yhteistyömalliksi. Hankinnan vaikuttavuus liiketoimintaan kasvaa sitä enemmän, mitä määrätietoisemmin ja laajemmin kumppanuutta toteutetaan - ja saat enemmän viivan alle. Saumattomasti organisaatioosi integroituvat hankinan ja oston ammattilaiset lisäävät nopeasti myös osaamistasoa - sekä jaksamista kiireen keskellä. Kehityskumppanuus ja Resursointikumppanuus sopivat joustavasti hankinnan kaikkiin vaiheisiin ja tilanteisiin.

 • Saat oikeaa osaamista juuri oikeaan aikaan - ketteryys ja reagointinopeus parantuvat
 • Saat koko ValueSource-tiimin yli 40 ammattilaisen osaamisen käyttöösi
 • Projektien aikataulut pitävät ja riskit ovat hallinnassa - saavutat tuloksia nopeammin
 • Ajankäyttö tehostuu ja vapautetaan avainhenkilöiden aikaa
 • Asiakaslupaukset täyttyvät ja yrityksesi asiakastyytyväisyys kasvaa
 • Tulosvastuullisuus ja kumulatiiviset kustannushyödyt lisäävät tulosta

New Call-to-action

Tunnistatko yrityksesi hankintojen nykytilan? 

Mennäänkö teillä hinta ja toimitusaika edellä vai haetaanko hankinnan vaikutuskeinoin kilpailukykyä tai jopa markkinajohtajuutta?
Hallitsetteko epäsuorien hankintojen kokonaisuuden?

Eri yrityksissä ollaan eri tilanteessa ja tavoitteet ovat erilaiset. Yhdessä yrityksessä voi olla täysin riittävä taso toimia kilpailuttajan roolissa projekti kerrallaan ja taas toisaalla kansainvälisessä pörssiyrityksessä ollaan jo todella pitkällä tavoittelemassa maailmanluokan hankintojen ekosysteemiä.

Tarvitseeko jokaisen yrityksen olla hankintojen huipulla?

Kannattaa, mutta ei välttämättä tarvitse vaan mennään liiketoiminnan tavoitteiden kanssa käsi kädessä. Hankinnat ovat siitä mahtava alue, että yritys voi aina kehittyä ja liiketoiminnan, liiketoimintaympäristön muutokset toimivat monesti ajureina, jotka asettavat hankinnan tavoitteet. Olipa hankintojen tila sitten tulipalojen sammuttajana tai ekosysteemien rakentajana – edetään liiketoiminnan tavoitteiden kanssa aktiivisesti käsi kädessä.

 

Missä kohtaa kehityskaarta sinun yrityksesi on tänään ja mihin tähtäät?

Hankintatoimen kokonaispalvelu

 

Toimimme toimitusketjun kumppanina kaikilla eri tasoilla.
Ota yhteyttä. Etsitään yhdessä yrityksellesi sopivat ratkaisut.

cta varaa (1)