<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Nopeasti tuloksia asiantuntijoiden avulla

Konsulttimme auttavat viemään kehityshankkeet ja hankintastrategiat toteutukseen ja maaliin asti. Tässä esimerkkejä asiakastoimeksiannoistamme: 

 • Kehitysmahdollisuuksien kartoitukset
 • Hankintaprosessin virtaviivaistaminen Lean-menetelmin
 • Toimittajayhteistyön kehittäminen (SRM)
 • Auditoinnit ja toimittajien laadun kehitys 
 • eSourcing-työkalujen käyttöönotto (P2P) ja niiden hyödyntäminen
 • Valmennukset räätälöidysti (hankinnat ja Lean-kehitys)
 • Johdon personal trainer muutosmatkalla
 • Sparraavaa ja käytännönläheistä hankinnan konsultointia, jotta organisaatiosi kyvykkyys kasvaa yhteisen matkan aikana!
 • Lisätiedot ja yhteyshenkilösi: Matti Torkkeli
  matti.torkkeli@values.fi Puh: 040 747 8304
 • Voit nyt varata Matilta etäpalaverin TÄSTÄ

Onko yrityksesi hankintamalli jo viritetty parhaaseen kuntoon? Entä strategian jalkautus?

Nähdäänkö teillä yrityksen hankintatoimi kilpailukyvyn kehittäjänä vai tukifunktiona? Entä suuntaako hankintastrategia hankintaa liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti vai elää omaa elämää irti liiketoiminnan ytimestä? Hyväkään strategia tai toimintamalli ei tuota jos sitä ei ole jalkautettu organisaatioon. Muutosmatka hyötyy ulkoisesta osaamisesta ja puolueettomasta ohjauksesta.

Saadaanko teillä toimittajayhteistyöstä jo kaikki hyöty irti vai toimitaanko teillä lähinnä tarpeen mukaan?  Olisiko nyt hankinnan kehityksen paikka?

Webinaareissa kuulet hankinnan kehitysmatkasta lisää. Ilmoittaudu mukaan! Lisätiedot löydät etusivulta

VALUESOUCE ON TUKENASI HANKINTATOIMEN KAIKISSA VAIHEISSA

Strateginen hankinta

 • Tarpeet ja liiketoiminnan tavoitteet
 • Määrittely, palvelutasot, sanktiot, sopimusmallit
 • Toimittajamarkkinan tunteminen, "market intelligence"
 • Sidosryhmien saumaton yhteistyö
 • Hankinnan toteutus: Rfx prosessin läpivienti ja projektinhallinta
 • Arvottaminen ja valinnat, hankintapäätökset

Sopimushallinta

 • Neuvottelut ja sopimukset
 • Sopimuksen käyttöönotto ja jalkautus liiketoimintaan
 • Hallinta ja hankintajärjestelmän hyödyntäminen
 • Raportointi ja mittaus
 • Jatkuva parantaminen
 • Toimittaja-arvioinnit, toimittajien arvottaminen

 

Ostosta maksuun -hallinta

 • Ostoehdotukset ja tilausten hallinta
 • Toimitusvalvonta ja vastaanotto
 • Varastonhallinta, materiaalihallinta
 • Automatisointi transaktioille tilauksesta maksuun
 • Reklamaatioiden hallinta
 • Laskutusprosessi, kohdentaminen ja optimointi

Kehitystoimia toimitusketjun hallintaan (SCM - Supply Chain Management)

Optimoi tavaroiden toimitus ja palveluketjun toiminta parhaalla mahdollisella tavalla. Huomioi hinnan lisäksi myös kriittiset tekijät ja toimitusvarmuus. Toimittajahallinta on tärkeä osa liiketoimintaa ja sen tulee olla sinulla - älä siis tyydy toimittajien hallintaan.  Toteuta toimittajamäärittely ammattimaisesti ja tee hankintasuunnitelmat sen pohjalta. Toimitusketjun hallinta on myös tärkeä osa laadun hallintaa. 

 

Tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian luomiseen

Näemme hankinnan kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on tukea liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Autamme hankintastrategian luomisessa sekä sen jalkautuksessa ja toteutuksessa. Erilaiset hankinnan muutosprosessit vaativat lähes aina lisäresursseja ja -voimavaroja. Meillä on niitä tarjolla: yksittäisiä osaajia tai vaikka koko tiimi. 

 

Ammattimainen hankinta tuottaa lisäarvoa ja tulosta!

Tree2

15-50%

Nettosäästöt asiakkaillemme

 

 • Puolueeton kilpailuttaja ja edunvalvoja
 • Joustava ja nopea resursointi
 • Yli 30 ammattilaisen tiimi käytössä
 • Operatiivisten kulujen optimointi
 • Pysyviä ratkaisuja pikavoittoja unohtamatta
 • Investoinnit aikataulussa ja tuloksellisesti
 • Nostetaan yrityksesi hankintaosaamista

 

Hankintojen kehittämisellä rakennetaan kilpailuetua ja kannattavuutta

Käänny puoleemme, kun tavoittelet hankinnassa seuraavia asioita:

 • Haluat tietää, missä voit kehittyä ja vielä nostaa rimaa korkeammalle
 • Et pääse kehityksessä liikkeelle - haluat ulkoisen asiantuntija näkemyksen ja sparrausta 
 • Hankinnan lisäarvoa mitataan liiketuloksen, kasvun ja asiakastyytyväisyyden kautta
 • Hankinta pystyy vastaamaan kysynnän muutoksiin
 • Hankinta skaalautuu liiketoiminnan mukana
 • Sopimushallinta ja sopimusostaminen kasvaa
 • Kumppanuudet tuovat strategista lisäarvoa
 • Hankinnan kokonaiskulu alenee ja sitä seurataan
 • Toimitusketju on läpinäkyvä koko matkalta eikä katkea 1-tason toimittajiin
 • Toimitusvarmuus on kunnossa
 • Fiksulla ostamisella aikaansaadaan kumulatiivisia tuloksia
 • Avainhenkilöiden aikaa vapautuu yhä enemmän tulipaloista kehitykseen
 • Automaation ja digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään

Mihin hankinnan osa-alueeseen sinä kaipaat uusia ideoita?

Et tarvitse valmista suunnitelmaa tai mittavaa taustakartoitusta – vain päämäärän ja tahtotilan kehittyä. Autamme sinua tavoitteiden saavuttamisessa. Varaa etäpalaveri Matin kanssa TÄSTÄ - siitä kaikki lähtee. Lisätiedot ja yhteyshenkilösi: Matti Torkkeli matti.torkkeli@values.fi tai Puh: 040 747 8304

Alla Matti Torkkeli ja konsultoinnin apurit Heikki, Timo ja Juha-Matti valmiina kehityshankkeiden tulokselliseen toteutukseen.

DSC_0659

 

New Call-to-action