<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Nopeasti tuloksia asiantuntijoiden avulla

Asiantuntijamme auttavat viemään kehityshankkeet ja hankintastrategiat toteutukseen ja maaliin asti. Tässä esimerkkejä: 

 • Kehitysmahdollisuuksien kartoitus, sparraus ja käytännön toteutukset
 • Toimitusketjun hallinta
 • Hankintaprosessin virtaviivaistaminen Lean-menetelmin
 • Toimittajayhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen (SRM)
 • Auditoinnit ja toimittajien laadun kehitys 
 • eSourcing-työkalujen käyttöönotto (P2P) ja hyödyntäminen
 • Hankintojen mittaaminen
 • Operatiivisten kulujen optimointi
 • Investoinnit aikataulussa tuloksellisesti
 • Puolueeton kilpailuttaja ja asiakkaan edunvalvoja
 • Valmennukset räätälöidysti
 • Käytännönläheistä hankinnan konsultointia!
 • Lisätiedot ja yhteyshenkilösi: Matti Torkkeli
  matti.torkkeli@values.fi Puh: 040 747 8304
 • Soita ja varaa ilmainen tunnin lähtötilan kartoitus Matin kanssa!

Onko yrityksesi hankintastrategia viritetty parhaaseen kuntoon? Entä strategian jalkautus?

Nähdäänkö teillä yrityksen hankintatoimi kilpailukyvyn kehittäjänä vai tukifunktiona? Entä suuntaako hankintastrategia hankintaa liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti vai elää omaa elämää irti liiketoiminnan ytimestä?

Entä saadaanko toimittajayhteistyöstä kaikki hyöty irti vai toimitaanko teillä lähinnä tarpeen mukaan?  Olisiko nyt hankinnan kehityksen paikka?

VALUESOUCE ON TUKENASI HANKINTATOIMEN KAIKISSA VAIHEISSA

Strateginen hankinta

 • Tarpeet ja liiketoiminnan tavoitteet
 • Määrittely, palvelutasot, sanktiot, sopimusmallit
 • Toimittajamarkkinan tunteminen, "market intelligence"
 • Sidosryhmien saumaton yhteistyö
 • Hankinnan toteutus: Rfx prosessin läpivienti ja projektinhallinta
 • Arvottaminen ja valinnat, hankintapäätökset

Sopimushallinta

 • Neuvottelut ja sopimukset
 • Sopimuksen käyttöönotto ja jalkautus liiketoimintaan
 • Hallinta ja hankintajärjestelmän hyödyntäminen
 • Raportointi ja mittaus
 • Jatkuva parantaminen
 • Toimittaja-arvioinnit, toimittajien arvottaminen

 

Ostosta maksuun -hallinta

 • Ostoehdotukset ja tilausten hallinta
 • Toimitusvalvonta ja vastaanotto
 • Varastonhallinta, materiaalihallinta
 • Automatisointi transaktioille tilauksesta maksuun
 • Reklamaatioiden hallinta
 • Laskutusprosessi, kohdentaminen ja optimointi

Kehitystoimia toimitusketjun hallintaan (SCM - Supply Chain Management)

Optimoi tavaroiden toimitus ja palveluketjun toiminta parhaalla mahdollisella tavalla. Huomioi hinnan lisäksi myös kriittiset tekijät ja toimitusvarmuus. Toimittajahallinta on tärkeä osa liiketoimintaa ja sen tulee olla sinulla - älä siis tyydy toimittajien hallintaan.  Toteuta toimittajamäärittely ammattimaisesti ja tee hankintasuunnitelmat sen pohjalta. Toimitusketjun hallinta on myös tärkeä osa laadun hallintaa. 

 

Tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian luomiseen

Näemme hankinnan kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on tukea liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Autamme hankintastrategian luomisessa sekä sen jalkautuksessa ja toteutuksessa. Erilaiset hankinnan muutosprosessit vaativat lähes aina lisäresursseja ja -voimavaroja. Meillä on niitä tarjolla: yksittäisiä osaajia tai vaikka koko tiimi. 

 

Ammattimainen hankinta tuottaa lisäarvoa ja tulosta!

Tree2

15-50%

Nettosäästöt asiakkaillemme

 

 • Joustava ja nopea resursointi
 • Yli 40 ammattilaisen tiimi käytössä
 • Operatiivisten kulujen optimointi
 • Puolueeton kilpailuttaja ja edunvalvoja
 • Kustannussäästöt kotiutetaan nopeasti
 • Pysyviä ratkaisuja pikavoittoja unohtamatta
 • Investoinnit aikataulussa ja tuloksellisesti

 

Hankintojen kehittämisellä rakennetaan kilpailuetua ja kannattavuutta

Käänny puoleemme, kun tavoittelet hankinnassa seuraavia asioita:

 • Hankinnan lisäarvoa mitataan liiketuloksen, kasvun ja asiakastyytyväisyyden kautta
 • Hankinta pystyy vastaamaan kysynnän muutoksiin
 • Hankinta skaalautuu liiketoiminnan mukana
 • Sopimushallinta ja sopimusostaminen kasvaa
 • Kumppanuudet tuovat strategista lisäarvoa
 • Hankinnan kokonaiskulu alenee
 • Toimitusketju on läpinäkyvä koko matkalta eikä katkea 1-tason toimittajiin
 • Toimitusvarmuus on kunnossa
 • Avainhenkilöiden aikaa vapautuu yhä enemmän tulipaloista kehitykseen
 • Automaation ja digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään

Mihin hankinnan osa-alueeseen sinä kaipaat uusia ideoita?

Et tarvitse valmista suunnitelmaa tai mittavaa taustakartoitusta – vain päämäärän ja tahtotilan kehittyä. Autamme sinua tavoitteittesi saavuttamisessa. Varaa tilannekatsaus - siitä kaikki lähtee. Lisätiedot ja yhteyshenkilösi: Matti Torkkeli matti.torkkeli@values.fi tai Puh: 040 747 8304

Alla Matti Torkkeli ja konsultoinnin apurit Heikki, Timo ja Juha-Matti valmiina kehityshankkeiden tulokselliseen toteutukseen.

DSC_0659

 

New Call-to-action