<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">
value tj.png

Hankintatoimen saumaton yhteistyö liiketoiminnan kanssa kannattaa nähdä kehityksen mahdollistajana.

Tulos rakennetaan suunnitelmallisella hankinnalla eikä säästämällä. Tee systemaattisesti tulosta ja käännä katse hankintatoimeen.

  • Tunnetko yrityksesi hankintakokonaisuuden?
  • Onko hankinta kertaluonteista vai jatkuvaa toimintaa?
  • Hankinnan kokonaiskulu voi olla yrityksen liikevaihdosta jopa 40-80 %. Hankinnalla on siis iso vaikutus tulokseen. 
  • Hankinnan kehittämisellä saat aikaan kestäviä tuloksiä - ja usein hyvinkin nopeasti.

Lataa ajatuksia hankinnan kehittämiseen.