<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">
Teollisuusinvestoinnit-checklist-.jpg

Tehdasinvestointien checklist

Tarkistuslista ja ohjekirja yrityksen johdolle ja investointiprojektin toteuttajille. Vie projekti läpi sudenkuopat välttäen. 

  • Erinomainen käsikirja investoijalle.
  • Kokeneen hankinta-ammattilaisen kattava lista asioista, jotka on hyvä huomioida jo prosessin alkuvaiheessa.
  • Investoinnin määrittely - ohjeita
  • Isokin investointi on helpommin käsiteltävissä, kun sen jakaa osiin.  
  • Esimerkkejä myös riskeistä, kun spesifikaatiot eivät ole kunnossa tai kun on seurattu vain mittareita. 

Tehdasinvestoinnit ovat merkittäviä satsauksia yritykselle.  Poimi asiantuntijan näkemyksiä ja vinkkejä investoinnin onnistumisen edellytyksistä.