<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">
value cpo.png

Voiko joustava resursointi olla avain parempaan tuloksentekokykyyn? 

Liiketoiminta muuttuu ja toiminnan syklisyys asettavat mittavia haasteita. Resurssien optimointi näissä tilanteissa ratkaisee pitkälti myös yrityksen tuloksen. Tutustu lisää oppaaseen: 

  • Hallitse toiminnan sesonkivaihteluita paremmin.
  • Optimoi resurssien käyttöä.
  • Nosta nopeasti hankinnan erikoisosaamista.
  • Vältä työntekijöiden ylikuormittuminen tilauspiikkeinä.  
Lisää hankintatoimen ketteryyttä ja toiminnan nopeaa reagointia markkinoiden muutoksiin.