ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Hankintojen konsultointi

Toimitusketjun hallintaan tavoitteellisuutta ja uutta näkemystä konsultointipalvelujemme avulla. Tehdään yhdessä yrityksesi toimitusketjusta liiketoiminnan kilpailukykyä nostattava kokonaisuus.
Hankinnan kehitys nostaa kilpailukykyä
Hankinnan konsultointipalvelujen avulla kirkastat yrityksesi hankintatoimen nykytilan, määrität hankinnan tavoitteet liiketoimintaa tukevaksi ja luot tehokkaat toimintamallit tavoitteiden saavuttamiseksi. Asetetut tavoitteet saavutat positiivisella tahtotilalla, meidän avullamme. Kehitysmatkamme on käytännönläheinen malli, jossa hyödynnämme kokonaisvaltaista toimitusketjun hallintaa sekä Lean-osaamistamme. Kehitysmatkalla tukenasi on 40+ hengen monialainen ja kokenut toimitusketjun asiantuntijatiimi.
EBIT parannus keskimäärin 15%
Toimitusketjusi hallinta kehittyy
Kilpailukyky paranee
Hankinnan kehityksellä kilpailukykyä. Jutellaan lisää!
Konsultointipalvelujemme avulla kirkastat yrityksesi hankintatoimen nykytilan, määrität hankinnan tavoitteet liiketoimintaa tukevaksi ja luot yhdessä minun kanssani tehokkaat toimintamallit tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä haluat saavuttaa? Voin auttaa - varaa aika kalenteristani ja lähdetään liikkeelle! 

Yhteistyöterveisin, Matti Torkkeli, Konsultoinnin johtaja
Kysy meiltä lisää

Laitetaan hankinnat tuottamaan!

Mitä jos hankintojen rooli olisikin tuottaa lisäarvoa ja kilpailukykyä liiketoimintaan?
Mitä jos asiakaslupauksenne olisi entistäkin paremmin pidettävissä?
Mitä jos hankinta ja osto löytäisivät uusia mahdollisuuksia tai toisi törkeää kilpailuetua seuraavaan tarjouspyyntöön, jonka asiakkaaltanne saatte?
Ohessa esimerkki jo kulttimaineeseen nousseesta A-B-C toimintamallistamme, joka on jo auttanut kymmeniä yrityksiä nostamaan hankinnat kilpailutekijäksi. Kannattaa huomioida, että muutosmatka ja pitkän aikavälin tulokset jatkuvat C-vaiheen toteutuksen jälkeen - silloin oikeasti nostetaan voitot ja kilpailuedun hedelmät. Tässä kohtaa 40+ ammattilaisen tiimimme tarjoaa myös resurssit toteutukseen eli kokeneet käytännön ammattilaiset sinun tavoitteesi saavuttamiseksi - varmistamme ja toteutamme sen minkä lupaamme!
A. AUDITOINTI
 • Nykytila ja tavoitteet kirkastettu
 • Nopeat tehostamistoimet tunnistettu ja käynnissä
 • Kehitysmahdollisuudet lyhyt ja pitkä aikaväli
 • Suunnitelma valmis kehitysvaiheeseen
B. KEHITYS
 • Hankintastrategian määritys
 • Hankinnan toimintamalli sisältäen prosessit, roolit ja mittarit
 • Konkreettinen liiketoimintaa tukeva toteutussuunnitelma hankinnan kehitykseen
C. TOTEUTUS
 • Tehokas hankintatoimi kytkettynä liiketoimintaan
 • Hankintoja johdetaan ja kehitetään > yrityksen oma kyvykkyys kehittyy
 • Parantunut EBIT ka. 15% ja kilpailukyky
 • ValueSource osaajat toteutuksen läpivientiin!
Hyväkään strategia, korkealentoiset toimenpidesuunnitelmat tai äärimmilleen fiilattu toimintamalli ei välttämättä tuota jos sitä ei ole jalkautettu koko organisaatioon. Muutosmatka hyötyy ulkoisesta osaamisesta ja puolueettomasta ohjauksesta. Matkan pituus korreloi haasteen suuruuteen ja organisaation muutoskyvykkyyteen. Varmistamme, että sinun ajankäyttösi on suunnitelmallista ja tuottavaa - me hoidamme loput!
LAADUKKAAN HANKINTATOIMEN TUOMAT HYÖDYT
 • Hankintatoimen systemaattinen kehittyminen ja jopa 15 % lisää aikaa oleelliseen
 • Paremmat hinnat markkinoilta – jopa 10–30 %:n kustannushyödyt
 • Hankintojen toimitusvarmuuden lisääntyminen 20–40 %:lla
 • Tarkasti määritetyt tarvittavat tuotteet ja palvelut vähentävät virheiden määrää ja parantavat laatua sekä asiakastyytyväisyyttä
 • Hankintaorganisaatio kykenee reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin ja tarpeisiin
 • Organisaatio osaa tunnistaa ja hallita mahdollisia riskejä – toimitushäiriöt vähenevät
 • Kestävien vaihtoehtojen valitseminen ja ympäristövaikutusten minimointi edistää ympäristövastuullisuutta
 • Näkyvyys toimittajakenttään entistä kiinnostavampana liiketoimintakumppanina – lisäarvoa liiketoimintaan
 • Ostomenot ovat seurattavissa ja hankintakokonaisuus johdettavissa faktapohjaisesti
 • Jatkuvan parantamisen kulttuuri mahdollistaa hankintojen systemaattisen kehittämisen ja tuottaa kilpailuetu
Kilpailuetua ja kannattavuutta
Et tarvitse valmista suunnitelmaa – vain päämäärän ja tahtotilan kehittyä. Tuemme sinua tavoitteiden saavuttamisessa.
Voimme auttaa kun

Haluat vapauttaa aikaa liiketoiminnan kehittämiseen ja vähentää tulipaloja toimitusketjussasi

 • Haluat luoda taloudellista tehokkuutta  
 • Haluat uutta näkemystä hankintoihin
 • Haluat vähentää toimitusketjun riskejä
 • Haluta kehittää omaa kyvykkyyttä
 • Haluat optimoida kokonaiskuluja
 • Sitoudut muutokseen ja kehitykseen
Tulokset
Tehokas hankintatoimi on kytketty suoraan liiketoimintaan ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Hankintoja johdetaan ja mitataan faktojen pohjalta. Asiakkaan oma toiminta kehittyy ja toimintakyvykkyys kasvaa yhteisen matkan aikana, joka aidosti mahdollistaa kestävän kehityksen.
EBIT parannus voi olla jopa 15% luokkaa.
Toimintamalli
Toteutamme lähtötilan analyysin objektiivisesti. Tunnistamme niin nopeat toimenpiteet sekä pidemmän aikavälin kehityskohteet. Asiakkaalla on tavoitteet ja meillä keinot niihin pääsemiseksi. Asiakas on mukana koko matkan ja panostaa yhteisiin työpajoihin ja toimenpiteiden käyttöönottoon – me hoidamme loput.
Muutos uuteen
Kehitystä ei synny ilman muutoksia – olemme tukena koko muutosmatkan.
Kehityssuunnitelman toteutuksessa tarvitaan osaamisen lisäksi aikaa ja resursseja – tähän tarjoamme yli 40 toimitusketjun ammattialaisen tukea muutosten jalkautukseen Asiakkaan operatiivisessa toiminnassa.
Suosittelijat
Menestystä ja kestävää kilpailukykyä syntyy hankintatoimea terävöittämällä ja hallinnoimalla ammattimaisesti. Menestyvät asiakkaamme ovat siitä paras esimerkki. Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin ja tuloksiin!

Compass Group Finland Oy

Okartek Oy

Dinolift Oy

Raute Oyj

QuietOn Oy

VSV-Konserni

Novitek

Meriaura Group

Turku Energia

Viessmann

Taksi Helsinki Oy

KSS Energia Oy

Finferries

Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy