ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Hankintojen keskeisimpien trendien TOP 5 juuri nyt

28.9.2023
Mitkä näistä näkyvät juuri sinun yrityksesi toiminnassa ja suunnitelmissa?

Millaiset trendit ohjaavat syksyn 2023 hankintoja?

Kokosimme viiden keskeisimmän pointin ytimekkään listan, josta saat yhdellä silmäyksellä käsityksen hankinta-alan tämän hetken avainaiheista.

1. Resilienssi ja riskienhallinta

Viimeaikaiset globaalit haasteet ovat herättäneet huolen hankintaketjujen haavoittuvuudesta ja tarpeesta lisätä niiden resilienssiä. Tämä on johtanut organisaatioiden aktiiviseen pyrkimykseen vahvistaa riskienhallintaa ja varmistaa toimitusvarmuus vaihtelevissa ja epävakaissa tilanteissa. Hankintatoimen strategioita päivitetään nyt nopeiden muutosten varalle, jotta yllättäviin haasteisiin voidaan sopeutua tehokkaasti ja liiketoiminnan jatkuvuus onnistutaan säilyttämään.

2. Digitaalinen muutos

Teknologian merkitys hankintatoimessa on korostunut entisestään, sillä se tarjoaa mahdollisuuden etätyöhön, virtuaaliseen yhteistyöhön ja automaatioon. Digitaaliset ratkaisut ovat olennaisia hankintaprosessien tehostamisessa, datan analysoinnissa ja liiketoiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa. Tämä digitaalinen muutos muokkaa hankintojen hallintaa ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehokkuuden lisäämiseen sekä strategisen päätöksenteon tukemiseen.

3. Kestävä kehitys

Kestävyys jatkaa merkityksensä kasvua, ja ympäristökysymykset ja vastuullisuus ovat myös hankintatoimessa edelleen agendalla – ja todennäköisesti enemmän kuin koskaan. Organisaatiot ovat sitoutuneita valitsemaan ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja ja tarkkailemaan toimittajiensa vastuullisuutta sekä eettisiä käytäntöjä. Tämä korostaa hankintatoimen roolia kestävän liiketoiminnan edistäjänä ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääjänä.

4. Data-analytiikka ja ennakoiva analytiikka

Myös data-analytiikalla ja erityisesti ennakoivalla analytiikalla on keskeinen rooli, sillä datasta johdettu tieto tarjoaa vahvan perustan päätöksenteolle. Ennakoivan analytiikan avulla organisaatiot voivat ennakoida markkinoiden muutoksia ja mukautua nopeasti muuttuviin toimintaympäristöihin. Näin hankintastrategiat voivat olla ketteriä ja vastata liiketoiminnan tarpeisiin entistä tarkemmin.

5. Sosiaalinen vastuu

Organisaatiot ottavat huomioon mm. ihmisoikeudet ja yhteisöjen tarpeet valitessaan toimittajia ja kumppaneita. Valveilla olevat hankinnan ammattilaiset arvioivat tarkkaan toimittajiensa sosiaalista vaikutusta ja pyrkivät varmistamaan, että hankintapäätökset ovat linjassa eettisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien kanssa. Tämä korostaa hankintatoimen roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edistää kestävää liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Muutama lisäpointti

Yllä oleva trendilista on toki vain pintaraapaisu hankintojen laajassa vaikutuspiirissä talouteen ja yritysten liiketoimintakokonaisuuteen. Myös seuraavat tekijät kannattaa pitää mielessä, kun haetaan kestävää kilpailuetua hankinnan keinoin:

  • Toimittajien monimuotoisuus: Toimittajien monimuotoisuus painottaa erilaisten toimittajien osallisuutta hankintaketjussa. Tämä trendi edistää sukupuoli- ja kulttuurien välistä tasapuolisuutta sekä naisten ja vähemmistöjen roolia hankintaprosesseissa.
  • Jatkuvat parannukset ja koulutus: Hankintatoimi korostaa ammattilaisten jatkuvaa oppimista ja taitojen kehittämistä. Koulutuksen ja kehittämisen painottaminen varmistaa, että tiimit pysyvät ajan tasalla uusista käytännöistä ja teknologioista.
  • Lähiverkostojen luominen: Tiivis yhteistyö toimittajien, asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa edistää innovaatioita ja mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä trendi korostaa verkostojen voimaa hankintatoimen kehittämisessä kilpailueduksi.
  • Joustavat työskentelymallit: Monet organisaatiot tarjoavat jo erittäin joustavia työskentelymalleja, mikä vaikuttaa myös hankintatoimen toimintatapoihin. Etätyön ja hybridiympäristöjen (smart work) lisääntyminen uutena normaalina voi vaatia uudenlaista yhteistyötä ja kommunikointia myös toimittajaverkoston kanssa.
  • Hankintaosaaminen kasvaa organisaatioissa: Hankintatoimi otetaan yhä enemmän mukaan strategiseen työhön ja päätöksentekoon. Hankinta-asiantuntemuksen syventäminen ja sen näyttäminen, miten hankinta voi tukea liiketoimintatavoitteita ja luoda aitoa kilpailuetua, ovat nousevia trendejä.

Tällaiset listat on tehty ajatuksia herätteleviksi, kyseenalaistettaviksi ja keskustelua nostattaviksi. Me ValueSourcella näemme näitä trendejä kattavasti käytännössä asiakashankkeissamme, ja saamme olla aitiopaikalla mukana toteuttamassa kehitys- ja muutosmatkoja.

Mitä trendejä tai kehityskohteita juuri sinun yrityksessäsi on tällä hetkellä ja vuodelle 2024?

Trendit ovat vaihtaneet järjestystä geopoliittisien muutosten ja muiden maailmaa ravistelevien tapahtumien myötä. Näin tulee olemaan jatkossakin, eikä kaikkia näitä voi hallita täydellisesti – riittää, kun panostaa oman liiketoiminnan kannalta oleellisiin asioihin ja tähtää rakentamaan hankinnoista kilpailuedun omaan liiketoimintaansa.

Tsemppiä hankinnan ja liiketoiminnan yhteispeliin!

haluaisitko tietää kuinka tehostaa yrityksen hankintoja?
Ota meihin yhteyttä!
Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy