ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

IT-hankinnat digitalisaation ytimessä

Kirjoittaja: Hanna Uusi-Oukari
 | 
28.4.2022

Jos pohditaan, mihin uusiin kehityskohteisiin yrityksen kannattaa tänä päivänä panostaa, yksi oikeista vastauksista on ehdottomasti digitalisaatio. Yritysmaailmassa pyrkimys digitalisointiin on ollut yleisenä tavoitteena jo vuosia toimialasta riippumatta, eikä syyttä – digiloikan positiiviset vaikutukset ulottuvat laajasti läpi liiketoimintojen ja organisaatioiden.

Edelleen vallitseva koronapandemia on kiihdyttänyt yritysten kiinnostusta digitaalisia ratkaisuja kohtaan entisestään. Useille yrityksille siirtyminen esimerkiksi verkkokauppaan on ollut ainoa vaihtoehto ja mahdollisuus jatkaa olemassa olevaa liiketoimintaa viimeisten kahden vuoden aikana. Tämän lisäksi jatkuva tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen on saanut yritykset tutkimaan digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä eri liiketoiminta-alueiden prosessien tehostamisessa.

Alati kasvava tarve IT-hankintaosaamiselle

Hankintojen osalta eri kategorioiden väliset raja-aidat ovat hämärtyneet. Erityisesti pilvipalveluiden ja erilaisten sovellusten hankintamäärät ovat lisääntyneet huomattavasti organisatorisella tasolla ja kasvattaneet täten myös tarvetta IT-hankintaosaamiselle.

IT-hankintaosaajista on kova kysyntä työmarkkinoilla. Monissa isoissa pörssiyrityksissä onkin pohdinnan paikka, aletaanko IT-hankintaosaamista laajentamaan ja kouluttamaan myös muille epäsuorien hankintojen osaajille vai pidetäänkö osaaminen keskitetysti IT-hankintatiimissä ja keskitytään olemassa olevan tiimin vahvistamiseen. 

Erityishuomio tietoturvassa

Erilaisten sovellusten hankintamäärien lisääntyessä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien tunnistamisesta ja hallinnoimisesta on tullut arkipäivää. Erityisesti suurimmissa organisaatioissa tietoturvaan ja -suojaan erikoistuneet osaajat ovat tulleet keskeiseksi osaksi IT-hankintaprosessia.

Liiketoiminnoilta vaaditaan kärsivällisyyttä hankintaprosessien pitkittyessä, ja samalla sopimuksista on tullut entistä monimuotoisempia. Keskeistä onkin luoda mahdollisimman yksinkertainen hankintaprosessi ja varmistaa, että sidosryhmillä on riittävät tiedot päivitettyyn hankintaprosessiin liittyen. 

Työskentelytapojen uudistaminen on avain toiminnan sujuvoittamiseen ja ajan säästämiseen

IT-hankinnan rooli on edelleen hyvin perinteinen monessa eri organisaatiossa. Pääpainopiste on tyypillisesti kustannussäästöissä ja kilpailutuksissa – suurin osa IT-hankintatiimien työajasta kuluukin sopimusten läpikäynnissä ja sopimusneuvotteluissa.

Toimittajien hallintaan liittyvää vastuuta on saatettu jakaa roolikohtaisesti hankintatiimin sisällä, tai vaihtoehtoisesti IT-palvelupäälliköitä on kehotettu ottamaan suurempaa vastuuta toimittajasuhteista ja sopimusten hallinnoimisesta operatiivisella tasolla. Toimittajamarkkinan jatkuva läpikäynti ja dialogi uusien kumppanien tunnistamiseksi jää valitettavan alhaiselle painoarvolle monessa yrityksessä. Toiveissa olisikin, että kuluva vuosi soisi enemmän mahdollisuuksia IT-hankintatiimeille kehittää omia työskentelytapojaan.

Eräs keino työskentelyn helpottamiseen voisi olla esimerkiksi tekoälyn valjastaminen hyötykäyttöön. Sähköiset allekirjoitukset ovat varmasti jo kaikissa suurissa yrityksissä uusi normaali, ja robotiikkaakin saatetaan jo hyödyntää esimerkiksi laskujen maksamisessa. Sen sijaan tekoälyn tai robotiikan käyttö sopimusneuvotteluissa tai vaikkapa uusien toimittajien hyväksymisprosessissa on vielä suhteellisen vähäistä. Tekoälyn ja robotiikan tehokkaampi hyödyntäminen voisi osaltaan vapauttaa aikaa uusien kumppanuuksien tunnistamiseen ja yhteistyön kehittämiseen.

Mitä IT-hankinnoissa kannattaa siis ottaa huomioon?

  • Digitalisaation laajentaminen yrityksen toimintoihin on ajankohtainen ja tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä
  • Luotettava tietoturva on tänä päivänä edellytys, ei bonus
  • IT-hankintaan kannattaa ehdottomasti panostaa – laadukas IT-hankintaprosessi tuo yritykselle eväät pitkälle tulevaisuuteen

Kirjoittaja on työskennellyt 13 vuoden ajan keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa strategisen IT-hankinnan, konsultoinnin ja resursoinnin johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä valmistavan teollisuuden, IT:n ja HR:n toimialoilla. ValueSourcella Hanna on työskennellyt elokuusta 2021 lähtien konsultin roolissa asiakastoimeksiannossa.

Autamme mielellämme IT-hankinnoissa ja digitalisaation pyörteissä – ota yhteyttä ja kysy lisää!

Haluaisitko tietää kuinka tehostaa yrityksesi hankintoja?
Varaa itsellesi sopiva aika alta!
Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy