ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Viisi teesiä, jotka kannattaa huomioida vuoden 2023 hankintojen pelikentällä

Kirjoittaja: Timo Nieminen
 | 
6.3.2023

Vuosi 2023 on hankintojen ja toimitusketjujen asiantuntijoiden näkökulmasta vähintäänkin kiinnostava. Joku saattaa tuntea jopa pelonsekaisia tuntemuksia. Yli vuoden kestänyt sotatila, inflaation ja korkojen muutokset sekä esimerkiksi energian saatavuuteen liittyvät kysymykset ovat koko maailman markkinatilanteeseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä, jotka pitävät yritykset tulevaisuudennäkymien osalta varpaillaan. Toisaalta investointeja tehdään ja projektit jatkuvat – jääkö tämä kaikki sittenkin vain pieneksi notkahdukseksi? 

Epävarman tilanteen jatkuessa monet organisaatiot suosivat toiminnassaan varovaisia lähestymistapoja, ja rohkeiden askeleiden ottamisen kynnys on korkea. Tuon saman epävakauden vuoksi on kuitenkin oltava valmiina myös reagoimaan ja toimimaan tarvittaessa nopeasti. 

Millaisiin asioihin hankintaorganisaatioiden ja yritysten hankintaosastojen kannattaa kiinnittää huomiota työssään vuonna 2023? Kokosimme yhteen viisi teesiä, jotka kannattaa pitää mielessä kamppailussa epävarmuustekijöitä vastaan ja ottaessa askeleita kohti valoisampaa tulevaisuutta.

1. Hankinnan arvostus on kasvanut

Hankinta on ollut helisemässä jo yli kaksi vuotta, ja poikkeuksellinen aika on vaatinut joustavuutta, venymistä ja jopa sankaritekoja, jotta tuotanto ei ole pysähtynyt ja asiakaslupaukset on pystytty pitämään. Tämä on ollut kuluttavaa mutta myös opettavaa aikaa meille hankinnan ammattilaisille. 

Tässä hetkessä hankinnan ammattilaisista on kysyntää, ja ammattilaiset ovat alkaneet liikahtamaan. Työpaikan vaihdos on tullut ajankohtaiseksi, ja liike suuntautuu niihin yrityksiin, joissa hankinnan roolia arvostetaan. Panostetaan ja arvostetaan hankinnan roolia liiketoiminnan ytimessä!

2. Maksut aikataulussaan – toimittajien kassat on oltava kunnossa

Taantuman uhka ja inflaatio ovat johtaneet tilanteeseen, jossa iso osa yrityksistä on pidentänyt toimittajien maksuehtoja viimeisen kahden vuoden aikana. Toimittajille maksamisen viivästyminen vaikuttaa negatiivisesti yrityksen kassavirtaan sekä maksuvalmiuteen ja synnyttää ikävimmillään noidankehän, jossa myöhästyneet maksut ovat kapuloita toimitusketjun rattaissa.

Vuonna 2023 yritysten kannattaa huolehtia, että tavarantoimittajille maksetaan ajallaan. Tässä auttaa maksupolitiikan strateginen suunnittelu: yritykset voivat esimerkiksi tarjota tilanteen mukaan dynaamisia hinnanalennuksia, erilaisia rahoitusmalleja sekä joustavia mutta pitäviä maksutapoja aikataulussa pysymiseksi. 

Tuloksena toimittajasuhteet ja toimitusketjun kestävyys todennäköisesti paranevat, mikä nostaa organisaatiot lyhyempinäköisten kilpailijoidensa edelle. Muutos vähentää myös globaalin kassavirtakriisin riskiä ja tuo pitkän aikavälin strategista hyötyä kohentamalla suosiota tärkeiden toimittajien keskuudessa, alentamalla tavaroiden ja palveluiden kustannuksia sekä turvaamalla samalla niiden saatavuutta.

3. Investoi moderniin teknologiaan ja uudistu

Kehittyvällä teknologialla ja sen mahdollistamalla automatisaatiolla on merkittävä vaikutus tämän päivän hankinnoissa. Erilaiset teknologiset ratkaisut voivat parantaa hankintojen ja tuotantoketjujen prosesseja huomattavasti ja auttaa yrityksiä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Hankinnan ammattilaiset voivat keskittyä rutiinien sijaan oleelliseen.

Modernin teknologian avulla organisaatiot voivat esimerkiksi tarkkailla toimitusketjujaan kattavammin alkupisteestä perille asti. Teknologian laajentama näkyvyys tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden ennakoida toimintaansa paremmin ja vastata myös alati vaihtelevan markkinan haasteisiin, kuten esimerkiksi toimitushäiriöihin tai liikakysyntään. 

Kun teknologiaa opitaan hyödyntämään kunnolla, se voi myös auttaa yrityksiä saavuttamaan entistä laajempia tavoitteita liiketoimintansa suhteen. Kuluttajaystävällisiin, ketteriin ja intuitiivisiin teknologiaratkaisuihin sijoittaminen on siis ehdottomasti suositeltavaa.

4. Panosta parhaiden osaajien rekrytointiin

Mainittujen teknologiaratkaisujen tehokkaassa hyödyntämisessä on toki edellytyksenä osaavat hankinnan ja toimitusketjujen ammattilaiset. Kun yrityksellä on tarve keskittää käytettävissä olevat resurssinsa optimaalisesti, on tärkeää, että asiantuntijat esimerkiksi oston puolella ovat tehtäviensä tasalla. 

Hankinnan alalla kilpailu osaajista on kuitenkin ollut ilmeinen jo useamman vuoden ajan. Useat suuret yritykset kaipaavat syvää asiantuntemusta rooleihinsa, mutta kaikkia avoimia työpaikkoja ei ole onnistuttu täyttämään toiverikkaista rekrytointikampanjoista huolimatta.

Ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoinnissa työpaikkakulttuurilla on keskeinen merkitys. Hyvä maine ja työhyvinvointi houkuttelee kykyjä organisaatioon, parantaa työntekijöiden sitoutumista ja auttaa myös säilyttämään heidät omissa leivissä. Kun työntekijät voivat hyvin, viihtyvät työssään ja haluavat kehittyä, yleensä myös tulos ja asiakaskokemus kohenevat lähes kuin itsestään. 

Motivoiva ilmapiiri ja hyvinvointiin tähtäävä kulttuuri edesauttaa toimintatapoja, joilla pystytään vastaamaan kuluvan vuoden haasteisiin varmemmin. 

5. Konkretisoi lupaukset kestävästä kehityksestä

Viidentenä teesinä on jatkuvasti enemmän esillä oleva kestävä kehitys, joka on hiljalleen käännettävä sanoista teoiksi. Aihe on agendalla ja somessa jatkuvasti, mutta asian eteen tehdään oikeasti? Organisaatioilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja vihreät lupaukset on konkretisoitava todellisilla toimilla. 

Mitä hankintaorganisaatiot voivat siis tehdä? Luoda kestävämpiä toimitusketjuja – tehdä valintoja, jotka vähentävät maapallomme resurssien kulutusta. 

Sanojen muuttaminen teoiksi alkaa toimittajien tarkasta arvioinnista ja läpinäkyvyyden varmistamisesta. Toimitusprosessin läpinäkyvyys on oleellista kestävien valintojen näkökulmasta: toimittajakentän kokonaisvaltaisen tarkastelun avulla kestämättömät käytännöt eivät pääse lipsahtamaan verkon läpi. Tietysti yrityksen on tätä ennen luotava oma toimintamallinsa ja tahtotilansa. Kaikkea ei voi valuttaa toimittajakentän harteille.

Kestävämpiä vaihtoehtoja suosivat asenteet tulevat vain vahvistumaan, mikä on ehdottomasti hyvä asia. Tämä asettaa tietysti painetta etenkin suurille toimijoille. Jos kestäviä ratkaisuja ei kyetä huomioimaan ja toimintaa kehittämään, uhkana on, että asiakkaat voivat vieraantua yrityksen kulttuurista ja toimintatavoista. Ennen pitkää vieraantuminen heijastuu myös maineeseen, joka on helppo menettää mutta huomattavasti vaikeampi ansaita takaisin. 

Sen vuoksi kestävään kehitykseen sitoutumisella on keskeinen merkitys tulevaisuuden luomisessa vuonna 2023 – ja myös sen jälkeen.

Loppuhuipennusta vaille valmista – muista myös nämä pointit vuonna 2023!

  • Kiertotalouden investoinnit ovat merkittävässä roolissa.
  • Digitalisaatio ja IT porskuttavat vauhdilla, ja tuohon kelkkaan kannattaa hypätä.
  • Alalla on jo osaajapula, eli haastavaan rekrytointimarkkinaan on hyvä varautua.
  • Ostotoiminnan ulkoistus yleistyy 2023 alkaen kotimaisissa pienissä valmistavan teollisuuden yrityksissä.
Haluaisitko tietää kuinka tehostaa yrityksesi hankintoja?
Varaa itsellesi sopiva aika alta!
Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeen avulla.

    Seuraa meitä
    © All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy