<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">

Turku Energia Oy

  • Perustettu: 1898
  • www.turkuenergia.fi
  • Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö, joka on valissut ja lämmittänyt koteja, tehtaita ja toimistoja Aurajoen rannoilla jo yli sadan vuoden ajan

Hankinnat kiinteäksi osaksi liiketoimintaa

Nostimme hankinnan hallinnan osaksi liiketoiminnan ydintä ja toteutimme yhteistyössä hankintojen kehitysohjelman nykytilan kartoituksesta aina hankintastrategian määritykseen. 

Tomi Toivonen, CEO Turku Energia Sähköverkot Oy

Projektin aloitus ja lähtökohdat:  
Turku Energia oli jo tunnistanut varsin kattavasti hankintatoimen lähtötilanteen sekä hankintamenojen jakauman. Tiesimme siis, mistä lähdetään liikkeelle, ja tavoiteasentanta oli alusta alkaen selvä. Hankinnan roolitus ja ohjeistus nähtiin kehitysmahdollisuudeksi kohti tehokkaampaa ohjattavuutta sekä mitattavuutta. Järjestelmien hyödyntäminen nähtiin kehitysaskeleena, joka muuttaa toimintamalleja merkittävästi tulevaisuudessa. Aikatauluksi määritettiin elo-joulukuu 2019. 

Yhteistyön roolit
ValueSource vastuuasiantuntija toimi prosessin fasilitaattorina, mutta varsinainen kehitystyö tehtiin yhdessä asiakkaan projektiryhmän kanssa, joka kokoontui syksyn aikana seitsemään työpajaan. Tehtävät sekä työpajat suunniteltiin ja aikataulutettiin heti projektin alussa ja vietiin läpi ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Työpajat sovittiin heti koko syksylle, jotta avainhenkilöiden ajankäyttö ja osallistuminen saatiin varmistettua. Syksyn aikana toteutettiin työpajojen lisäksi avainhenkilöiden haastattelut, data-analyysit ja kysely hankintaan osallistuville henkilöille organisaation kehitysideoiden ja -tarpeiden tunnistamiseksi. Näiden pohjalta projektissa määriteltiin Turku Energialle uusi hankintastrategia, hankinnan toimintamalli sekä tiekartta kehityksen toteutukseen seuraaville vuosille. Prosessi, työpajat ja lopputulos pyrittiin pitämään mahdollisimman käytännönläheisinä. 

Tulokset
Hankintastrategia, toimintamalli ja tiekartta kehitykselle määritettiin sovitussa aikataulussa. Onnistumisen avain oli asiakkaan avainhenkilöiden aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen projektiin. Tämä varmisti sen, että valittu strategia ja toimintamalli heijastaa Turku Energian liiketoimintavaatimuksia ja nivoutuu organisaation yleiseen toimintamalliin. Samalla on toivottavasti onnistuttu luomaan hyvät lähtökohdat uuden toimintamallin jalkautukselle, mikä lopulta ratkaisee saavutetaanko tavoitellut parannukset liiketoiminnassa. Työn tulokset esitettiin aikataulun mukaisesti johtoryhmässä 1/2020 ja toimeenpano on käynnistetty.

Lisätiedot
Mietitkö hankintastrategian luomista ja hankinnan kehittämistä? Ulkoisen asiantuntijan avulla projekti etenee ja saat ulkopuolisen ammattilaisen näkemyksen sekä lajaan kokemuksen eri toimialoilta mukaan projektiisi. Kysy lisää hankinnan kehittämisestä, ja jutellaan miten räätälöimme toteutuksen. Varaa maksuton verkkopalaveri asiantuntijamme kanssa kätevästi alta tai soita suoraan Timolle 050 325 2606.

Varaa aika Timolta

Takaisin Suosittelijat-sivulle >