ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Raute Oyj

ValueSource on tukenut Rauten liiketoimintaa hankinnan sektorilla vuodesta 2018 asti jatkuvasti kasvavissa määrin.
''
Jos yrityksillä on tarpeita pitkän kokemuksen asiantuntijaosaamiseen hankintoihin liittyen tai vaikkapa henkilöstöasioihin liittyvissä kysymyksissä, voin sanoa, että Suomessa ValueSource on omalla toimialallaan varmasti ihan ykköstoimija.”
Kai Huuhtanen
Manager, Sourcing, Purchasing and Logistics, Raute Oyj

Raute Oyj on maailmanlaajuinen vientiorganisaatio ja markkinajohtaja vaneri- ja LVL-tuotantoteknologiassa. Yrityksen toimintaa ohjaa usko tulevaisuuteen, jossa resursseiltaan tehokas ja optimoitu tuotanto mahdollistaa puun tehokkaan ja älykkään hyödyntämisen. Raute luo asiakkailleen arvoa kestävillä ja kannattavilla teknologioilla sekä koko maailman kattavalla myynti- ja palveluverkostollaan.

ValueSource on tukenut Rauten liiketoimintaa hankinnan sektorilla vuodesta 2018 asti jatkuvasti kasvavissa määrin.

Yhdestä ostajasta useiden henkilöiden yhteen sitomaksi kumppanuudeksi

Organisaatioiden yhteistyö alkoi, kun Rauten ostotoimintaan kaivattiin ulkopuolisia osaajia työmäärän kasvaessa.

”ValueSource Partners liittyi tukemaan Rauten liiketoimintaa vuonna 2018, jolloin meillä oli korkea liikevaihtotaso ja harteillamme runsaasti työkuormaa. Lähdimme hakemaan ValueSourcelta lähtökohtaisesti nopeaa tukea eli osaavia tekijöitä senhetkiseen ostotoimintaamme. Starttasimme yhteistyön yhden asiantuntijan turvin, joka toimi ostajan tehtävissä osana hankintaosastoamme”, taustoittaa Rauten Manager, Sourcing, Purchasing and Logistics, Kai Huuhtanen.

”Aloitin itse vuoden 2019 alkupuolella Rauten strategisessa hankinnassa. ValueSourcesta oli myös itselleni tehtäväni alkuvaiheessa hyötyä, sillä pystyin käyttämään heidän asiantuntijaansa apuna tuolloisen tilanteemme analysoinnissa esimerkiksi siinä, miten eurot ovat jakautuneet eri toimittajien ja hankintakategorioiden välillä.

Tällä hetkellä meillä on ValueSourcelta kaksi henkilöä operatiivisen oston tehtävissä, toiset kaksi projektiliiketoiminnassa, muutamia henkilöitä service-liiketoiminnassa ostotehtävissä sekä yksi henkilö IT-hankkeen puolella. Yhteistyömme on siis laajentunut suhteellisen paljon vuosien saatossa”, Huuhtanen avaa.

Ammattilaisia rekrytoidaan joustavasti projektien tilanteiden mukaan

Rauten liiketoiminta viilun ja vanerin tuotantoteknologian viennissä on projektiluontoista, ja yksi sen ominaispiirteistä on, että työkuorma saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Huuhtasen mukaan ValueSourcen asiantuntijoita rekrytoidaan projekteihin vientiteollisuuden tilannevaihteluiden mukaan.

”ValueSourcen asiantuntijat työskentelevät Rautella esimerkiksi komponentti- ja varastotäydennysostojen parissa. He tukevat meitä muun muassa teräsvarastomme raaka-ainetäydennyksien sekä useamman eri projektin kaupallisten komponenttien, kuten sähkö- ja mekaniikkakomponenttien hankinnoissa.

ValueSourcen asiantuntijat ovat tehneet kumppanuutemme aikana projekteissamme töitä joko toistaiseksi voimassa olevilla tai esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden määräaikaisilla sopimuksilla. Ketään ei ole tarvinnut siirtää projekteista pois kumppanuuden aikana, vaan oikeastaan päinvastoin – osa hankinta-asiantuntijoista on myös siirtynyt meille täysipäiväisiksi työntekijöiksi vuosien kuluessa. Tämä kertoo varmasti osaltaan rekrytoitujen työntekijöiden kompetenssista ja yhteistyömme syvyydestä.”

Vuosien yhteistyön kivijalkana on keskinäinen luottamus

Rauten ostotoiminta on Huuhtasen mukaan tukevilla kantimilla ValueSourcen tuen myötä.

”Olemme kokeneet kumppanuutemme hyvin onnistuneeksi, mistä yksi merkki on yhteistyömme asteittainen laajentuminen vuosien saatossa. Olemme hyvin tyytyväisiä ValueSourcen henkilöstön osaamiseen sekä yhteydenpitoon organisaatioidemme välillä.

Paras puoli ValueSourcessa mielestäni on, että tilanteen muuttuessa ja esimerkiksi yllättävien rekrytointitarpeiden ilmetessä heidän reagointikykynsä on todella nopea. ValueSourcen vahvuuksina näkisinkin joustavuuden, nopean muutoksenhallinnan sekä sen, että voimme luottaa yhteistyössä aidosti toisiimme.

Viime vuodet ovat tunnetusti olleet vaihtelevia myös hankintojen kentällä, ja ValueSource on ollut meille vankka tuki muuttuvissa tilanteissamme. Olemme oppineet tuntemaan toisemme jo niin hyvin, että yhtä köyttä on helppo vetää. Heidän avullaan akuuteista haasteista on siis päästy yli, ja olemme saaneet tukea viipymättä.”

”ValueSource on omalla toimialallaan varmasti ihan ykköstoimija”

Rautella arvostetaan myös ValueSourcen osaamisen monipuolisuutta.

”Korostan, että ValueSource tarjoaa asiakkailleen myös asiantuntijapalveluita, eli aina tehtävänä ei tarvitse olla tyypillisiä ostajan tai viennin asiantuntijan tehtäviä. Jos on tarpeita esimerkiksi analytiikalle, heiltä löytyy työhön varmasti sopiva ammattilainen. Kokemuksemme myös tällaisista asiantuntijapalveluista ovat todella positiivisia.

Voin suositella ValueSourcea toimialasta riippumatta. Jos yrityksillä on tarpeita pitkän kokemuksen asiantuntijaosaamiseen hankintoihin liittyen tai vaikkapa henkilöstöasioihin liittyvissä kysymyksissä, voin sanoa, että Suomessa ValueSource on omalla toimialallaan varmasti ihan ykköstoimija.”

Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy