ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Turku Energia

Hankinnat kiinteäksi osaksi liiketoimintaa
''
"Nostimme hankinnan hallinnan osaksi liiketoimintamme ydintä ja toteutimme yhteistyössä hankintojen kehitysohjelman nykytilan kartoituksesta aina hankintastrategian määritykseen ja käytännön tason toteutussuunnitelmaan. ValueSource vastuuasiantuntija auttoi meitä kokonaiskuvan määrittämisessä ja laadimme yhteistyössä juuri meille räätälöidyn strategisen hankinnan toimintamallin. Suosittelen tarttumaan hankinnan mahdollisuuksiin sekä hankintastrategian käytännönläheistä määritystä ValueSource asiantuntijoiden kanssa yhdessä. "
Tomi Toivonen
CEO, Turku Energia Sähköverkot Oy

Turku Energia Oy

  • Perustettu: 1898
  • Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö, joka on valissut ja lämmittänyt koteja, tehtaita ja toimistoja Aurajoen rannoilla jo yli sadan vuoden ajan
  • Lisätiedot ValueSource konsultointipalvelusta:
    Timo Nieminen
    p. 050 325 2606
    timo.nieminen@www.values.fi

Projektin aloitus ja lähtökohdat: 

Turku Energia oli jo tunnistanut varsin kattavasti hankintatoimen lähtötilanteen sekä hankintamenojen jakauman. Tiesimme siis, mistä lähdetään liikkeelle, ja tavoiteasetanta oli alusta alkaen selvä. Hankinnan roolitus ja ohjeistus nähtiin kehitysmahdollisuudeksi kohti tehokkaampaa ohjattavuutta sekä mitattavuutta. Järjestelmien hyödyntäminen nähtiin kehitysaskeleena, joka muuttaa toimintamalleja merkittävästi tulevaisuudessa. Aikatauluksi määritettiin elo-joulukuu 2019. 

Yhteistyön roolit

ValueSource vastuuasiantuntija toimi prosessin fasilitaattorina, mutta varsinainen kehitystyö tehtiin yhdessä asiakkaan projektiryhmän kanssa, joka kokoontui syksyn aikana seitsemään työpajaan. Tehtävät sekä työpajat suunniteltiin ja aikataulutettiin heti projektin alussa ja vietiin läpi ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Työpajat sovittiin heti koko syksylle, jotta avainhenkilöiden ajankäyttö ja osallistuminen saatiin varmistettua. Syksyn aikana toteutettiin työpajojen lisäksi avainhenkilöiden haastattelut, data-analyysit ja kysely hankintaan osallistuville henkilöille organisaation kehitysideoiden ja -tarpeiden tunnistamiseksi. Näiden pohjalta projektissa määriteltiin Turku Energialle uusi hankintastrategia, hankinnan toimintamalli sekä tiekartta kehityksen toteutukseen seuraaville vuosille. Prosessi, työpajat ja lopputulos pyrittiin pitämään mahdollisimman käytännönläheisinä. 

Tulokset

Hankintastrategia, toimintamalli ja tiekartta kehitykselle määritettiin sovitussa aikataulussa. Onnistumisen avain oli asiakkaan avainhenkilöiden aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen projektiin. Tämä varmisti sen, että valittu strategia ja toimintamalli heijastaa Turku Energian liiketoimintavaatimuksia ja nivoutuu organisaation yleiseen toimintamalliin. Samalla on toivottavasti onnistuttu luomaan hyvät lähtökohdat uuden toimintamallin jalkautukselle, mikä lopulta ratkaisee saavutetaanko tavoitellut parannukset liiketoiminnassa. Työn tulokset esitettiin aikataulun mukaisesti johtoryhmässä 1/2020 ja toimeenpano on käynnistetty.

Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy