ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Kahden insinöörin bisnesideasta kymmenien huippuasiantuntijoiden hankintaorganisaatioksi – Tällainen on ValueSourcen tarina

ValueSourcen perustajat Timo Nieminen ja Juha-Matti Alve tutustuivat toisiinsa jo opiskeluaikoina Turussa 90-luvulla. Insinööriopintojen jälkeen molemmat päätyivät töihin Nokialle, jossa Juha-Matti työskenteli epäsuorien hankintojen parissa ja Timo puolestaan laatuosastolla, tuotemarkkinoinnissa sekä viimeisimpänä tuotekehityksen ulkoistuksessa.

Ajatus syntyi yritysten vähäisestä huomiosta epäsuoriin hankintoihin

 ValueSource sai kipinänsä, kun Nokia tarjosi keväällä 2009 osalle työntekijöistään mahdollisuuden vapaaehtoiseen eropakettiin – tarjolla oli 1000 pakettia. Koska Alvelta ja Niemiseltä löytyi osaamista sekä hankintojen että ulkoistamisen saralta, tuntui luonnolliselta lähteä perustamaan yritystä, joka toimisi yritysten ulkoistettuna hankintakumppanina.

 • Huomasin aiemmissa tehtävissäni, että todella monella suurella yhtiöllä oli hyvin vähän, jos lainkaan, resursointia ja osaamista epäsuoriin hankintoihin. Se oli yksi tekijä, kun Timon kanssa mietimme, että tässä voisi piillä rako omalle yritykselle. Samalla halusimme ottaa itse enemmän roolia omassa työssämme ja elämässämme, Alve muistelee.

Toisena tukevana herättelijänä oli molempien valmistumisen jälkeiset MBA-tutkinnot, joiden kautta Alve ja Nieminen oppivat ymmärtämään laajemmin liiketoiminnasta ja saivat varmuutta lähteä miettimään konkreettisesti yrittämistä, liiketoimintasuunnitelmaa ja kaikkia siihen liittyviä osa-alueita. Laatikon ulkopuolelta ajateltuaan molemmat päätyivät valitsemaan eropaketin, jolla saatiin myös alkupääoma toiminnalle.

 • Yrittäjäksi ryhtymistä alusti varmasti myös eksistentiaalinen kysymys siitä, mitä tehdä ”isona”. Suuri inspiraatio oli, että tuohon aikaan löytyi sen verran rohkeutta – eikä vielä liikaa ikää –, että voisimme hyvin lähteä etsimään omaa polkuamme yrittämisen maailmassa ja rakentaa jotain uutta, Nieminen toteaa.

Alve ja Nieminen pohtivat uudelle yritykselle nimeä, jota ei lopulta tarvinnut etsiä kaukaa. Ideoita pyöritellessä pintaan nousi sanat hankinnat, lisäarvo, kumppanuus, ja näiden englanninkielisiä vastineita mielessään palloteltuaan yrittäjät päätyivät yhteisymmärrykseen: hankintayritys sai nimen ValueSource Partners. Ainoa harmittava asia tuolloin oli, että vsp.fi-domain oli jo mennyt eräälle Vakka-Suomalaiselle Puhelinyhtiölle, ja näin päädyttiin domainiin values.fi – joka ei lopulta ollut ollenkaan huono valinta.

 

Kasvu käynnistyi taantuman epävarmuudesta huolimatta

Vuosina 2008–2009 oli käynnissä aikamoinen maailmantaloudellinen epävakaisuus – joskin eri syistä kuin tällä hetkellä. Asuntojen hintojen romahtamisen liikkeelle sysäämä lama ja laskukausi ei Alven mukaan ollut ajankohtana juuri se paras yrityksen perustamiselle.

 • Välillä tuli toki pohdittua, mihin oli tullut lähdettyä, ja hieman huoletti etenkin se, mihin suuntaan yleinen talous lähtisi kehittymään. Päällimmäisenä oli kuitenkin fiilis, että ollaan uuden ja jännän äärellä. Koemme olleemme aikamoisia uranuurtajia tällä mallilla, jossa ajatuksena oli puhtaan konsultaatiobisneksen sijaan strateginen hankinnan tekeminen, jollaista palvelumallia ei tuolloin ollut kellään muulla Suomessa.

Alkutaipaleellaan ValueSource keskittyi epäsuoriin hankintoihin ja niissä lähtötilanteen analysointiin sekä kilpailutuksiin. Ajankohdalle oli otollista löytää kustannustehokkuutta ja säästöjä. Ensimmäisen asiakastoimeksiannon ValueSource sai vuoden 2009 syksyllä, ja ensimmäinen uusi työntekijä rekrytoitiin alkuvuodesta 2010. Ensimmäinen lasku joulukuulta 2009 löytyy Turun toimiston seinältä kehystettynä.

Vuodesta 2012 lähtien henkilöstön määrä alkoi kasvaa tasaisesti: vuonna 2013 organisaatiossa oli reilut kymmenen työntekijää, 2015 reilut parikymmentä ja vuonna 2022 hankinnan asiantuntijoiden tiimi oli kasvanut jo yli 50 asiantuntijaan. Pandemia ja sotatilanne Ukrainassa verottivat nuppilukua hetkellisesti hieman, mutta tähän päivään mennessä noihin lukuihin on onnistuttu palaamaan.

 

Työntekijöiden hyvinvointi on organisaatiokulttuurin kivijalka

Alven ja Niemisen mukaan ValueSourcen parhaita strategisia päätöksiä on ollut rohkeus rekrytoida osaajia ihan yrityksen alkuvuosista lähtien. Kun palvelua tuottavat tietokoneiden sijaan asiantuntijoiden osaaminen ja työpanos, niiden yhteisvaikutus on liiketoiminnan keskiössä.

 • Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti, hyödynnämme verkostoitumismahdollisuuksia sekä panostamme monipuolisesti työntekijöidemme hyvinvointiin. Asiantuntijuuden ja työntekijän arvostus ovat niitä tekijöitä, joiden pohjalta koko organisaatiokulttuuria rakennetaan, Alve muotoilee.

Alve ja Nieminen arvioivat ValueSourcella olevan tällä hetkellä huomattavasti enemmän asiantuntijuutta organisaation perustamisaikoihin verrattuna. Henkilöstömäärän kasvamisen lisäksi myös palveluiden laatu on parantunut: se, mitä nykyasiakkaat saavat palveluista irti, on liiketoimintaa aidosti kehittävämpää ja pysyvää arvoa synnyttävämpää kuin toiminnan alkuvaiheessa.

 • Se, mikä meidät erottaa mm. henkilöstöpalveluyrityksistä on se, että jokaisella asiantuntijallamme on taustallaan koko ValueSourcen verkoston tuki ja laaja kattaus kyvykkyyttä. Asiakkaat saavat aidosti ympäristöönsä yhtä asiantuntijaa enemmän osaamista, kun Hankinnan Huippujengin asiantuntemus on käytettävissä, Alve toteaa.

Tietysti myös ajan hermolla oleminen ja huomion keskittäminen olennaisiin asioihin ovat toiminnan kehittämisen kannalta olennaisia. Sen lisäksi, että ValueSource rekrytoi ammattilaisia ja on opetellut hyödyntämään erilaisia työkaluja, kuten vaikkapa HR- ja taloushallintajärjestelmiä, ulkoisen osaamisen hyödyntäminen on Niemisen mukaan hankinnan ulkoistusta tarjoavalle yritykselle itselleenkin tärkeää.

 • Pohdimme, että miksemme hyödyntäisi ulkopuolista osaamista, kun kerran tarjoamme sitä myös itse. Voimme hyvin hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta sellaisissa liiketoiminnan prosesseissa, jotka eivät ole omaa ydinosaamistamme ja vaikuta suoraan asiakkaisiimme. Tällaisia ovat esimerkiksi IT, taloushallinnon rutiinit ja digimarkkinointi. Siten voimme luoda lisää edellytyksiä omalle kasvullemme ja entistäkin paremmalle asiakaskokemukselle.

Menestys edellyttää kykyä reagoida muutoksiin

Tänä päivänä ValueSourcen pääasiallinen asiakassegmentti on siirtynyt epäsuorista hankinnoista valmistavan teollisuuden hankintoihin eli ns. suoriin hankintoihin ja investointeihin.

Teollisuuden tuotannolliset hankinnat kohdistuvat esimerkiksi erilaisiin materiaaleihin ja komponentteihin, ja investointihankinnat puolestaan yksittäisistä koneista kokonaisiin tuotantolaitoksiin. Tällä hetkellä kiinnostavat myös vihreän siirtymän investoinnit ja niiden laskeutuminen Suomeen sekä Pohjoismaihin. Epäsuoria hankintoja ja kilpailutusta tehdään toki edelleen asiakkaiden toiveesta, mutta niiden osuus on pienentynyt huomattavasti.

ValueSource pyrkii mukautumaan aikaansa jatkuvasti, ja kurssia ohjaa markkinoiden ja kilpailun muutokset. Koronapandemian aikaan täytyi pyrkiä varmistamaan saatavuutta ja punnitsemaan toimittajia sekä toimitusketjuvaihtoehtoja. Vuonna 2024 toiminnan optimoiminen jatkuu jälleen muuttuneen maailmantilanteen muodostamissa raameissa ja kasvutavoitteissa.

 • Tämän päivän haastavassa taloustilanteessa yritysten päämääränä on tehostaa ja hallita kustannuksia, joten ValueSource myös tarjoaa tähän apua etsimällä asiakkaidemme hankinnoista sekä prosesseista mahdollisuuksia vähentää kuluja. Maailma muuttuu, ja meidän täytyy pystyä muuttumaan sen mukana. Tämä ei tarkoita määritetyltä polulta lipsumista vaan päinvastoin suunnitelmallista poikkeamista ja palvelujen harkittua laajentamista, Alve sanoo.

Myös vastuullisuus on aiheena ja arvona yhä ajankohtaisempi myös hankinnassa. EU-lainsäädäntö edellyttää suurilta yrityksiltä raportointia kestävästä ja vastuullisesta liiketoiminnasta, ja koska suuryritykset hyödyntävät myös alihankkijoita, vastuullisten hankintojen merkitys kasvaa jatkuvasti myös pienemmissä yrityksissä läpi koko toimitusketjun.

 • Vastuullisuus tulee koskettamaan hankintoja ja toimitusketjuja jatkuvasti enemmän, ja meillä on siinä oma roolimme tässä asiakaskentässä. Tämäkin vaatii uudistumista ja mukautumista toimintaympäristöön, ja pyrimme oppimaan koko ajan uutta ja edistämään hankintojen ekologisuutta kumppaneidemme kera.

ValueSourcen palveluissa vastuullisuus voidaan huomioida esimerkiksi toimittajavalinnoissa ja logistiikkaratkaisuissa. Materiaalien kierrätettävyys, kustannustehokkaat toimitusketjut ja lähempää ostaminen ovat tekijöitä, joita otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaikkiaan hankinnoilla on Alven mukaan huomattava mahdollisuus vaikuttaa liiketoiminnan vastuullisuuteen.

 • Kestävä kehitys tulee ohjaamaan myös meidän toimintaamme, ja me olemme siihen valmiita. Tosi moni yritys taistelee tämän aiheen tiimoilta osaamisen ja kapasiteettivajeen kanssa, eivätkä kaikki ole vielä edes heränneet siihen, kuinka suuri tuo vaje on. Tällaiset muutokset ja niiden ylläpito edellyttävät aina asiakkaiden sitoutumista ylimmästä johdosta saakka – muutoin ei tulosta synny.

Kasvun seuraavat askeleet on määritetty strategiaan

ValueSource on kasvanut koronavuodesta 2020 melkoisesti. Liikevaihto oli vuonna 2023 4,63 miljoonaa euroa, ja organisaatiolla on asiantuntijoidensa lisäksi yli 4000 toimittajaa kattava rekisteri sekä yli 1000 ammattilaista kattava osaajapankki tuomassa joustoa ja skaalautuvuutta asiakastarpeisiin.

Tavoitteena on olla tulevaisuudessa Pohjoismaiden hankintakumppani numero 1, vaikka kotimaassakin on toki vielä runsaasti kasvuvaraa. Kotimaisesta kohderyhmästämme on tavoitettu noin kolmannes, ja panostus kohdistuukin nyt kotimarkkinoille. Seuraavaksi on tarkoituksena Ruotsin valloitus, mihin on reagoitu markkinatutkimuksella ja myyntiin panostamalla.

Huhtikuussa 2024 ValueSourcelle palkattiin ensimmäinen myyntiin täysin keskittyvä ammattilainen, joka tuo uutta osaamista eri toimialalta – erityisesti softabisneksestä ja konsultointiliiketoiminnasta.

 • Meillä on jo pidemmän aikaa tehty oman toimintamme ja johtamisen kehitystyötä, jolla selkeytämme, miten johdamme ValueSourcea prosessina ja millaisia tekijöitä kasvu edellyttää. Vaikka välillä tekisi mieli painaa lisääkin kaasua, täytyy muistaa, ettei meillä ole rajatonta kapasiteettia ja kyvykkyyttä. Strategia on luotu sitä varten, että voimme edetä askel kerrallaan kasvupolulla. 2027 tavoitteena on olla yli 100 asiantuntijan hankintakumppani ja alan nro 1 Pohjoismaissa, Nieminen kertoo.

Ehdottomasti positiivinen merkki on, että hankinnan ammattikunnan arvostus on noussut yleisellä tasolla viime aikojen haastavissa markkinaolosuhteissa. Esimerkiksi puutteellisten toimitusketjujen korjaaminen ja uusien kanavien löytäminen ovat yrityksille nykyään elintärkeitä, mikä on ilahduttavasti huomattu jo monessa yrityksessä johtoryhmätasolla.

 • Kymmenen vuotta sitten hankinta oli vain jonkinlainen tukifunktio, mutta nykyään tätä työtä on alettu oikeasti arvostaa. Tänä päivänä ymmärretään siis paremmin, että hankintatyö ei ole pelkkää ostotilauksen näpyttelyä ja rahavarojen kuluttamista. Hankinta mahdollistaa kasvun ja kannattavuuden – siinä, missä markkinointi ja myynti avaavat latua, fiksusti toimiva hankinta tekee tulokset viivan alle.

 

”Muutos on kasvun edellytys”

ValueSourcen perustajat kertovat selvinneensä monista haasteista ja ratkaisseensa hankaliakin ongelmia lyömällä päät yhteen. Joskus on tarvittu kunnollista debattiakin , ja näistä tilanteista juuri parhaat ideat ovatkin jalostuneet.

 • Olemme persoonina aika erilaisia, mutta silti olemme aina onnistuneet löytämään keinot korjata ongelmat ja päästä eteenpäin. Vaikka tiukkojakin tilanteita on ollut, mikään tehtävä ei ole osoittautunut mahdottomaksi ja paineen alla on syntynyt timanttisimmat ideat, Nieminen sanoo.

Alve on samoilla linjoilla ja tarjoaa lopuksi näkökulman siihen, miten haasteista päästään yli, jotta konkreettista kehitystä voi tapahtua.

 • Oivallukset ovat syntyneet usein siitä, että olemme tehneet vaikka vuoden verran asioita täysin samalla tavalla. Samoja kaavoja toistaessa tapahtuu usein ennen pitkää kyllästyminen, eikä mikään ei muutu. Muutos on kasvun ja kehityksen edellytys, ja jos kaikki vain mukailisivat ja hyssyttelisivät, emme myöskään kehittyisi. Koen, että olemme uskaltaneet tehdä tarvittavia muutoksia, ja kun ne ovat vieläpä osoittautuneet kannattaviksi, se jos mikä on ollut palkitsevaa. Rohkeutta tarvitaan jatkossakin kohti Pohjoismaiden kärkipaikkaa hankintakumppanina.

Juha-Matin ja Timon vinkit loppuun

 • Investoi rohkeasti henkilöstöön ja rekrytointiin – asiantuntevat ja hyvinvoivat työntekijät ovat menestyksen edellytys.
 • Kohtaa ja taklaa vastaan tulevia kriisejä yhdessä – näin selviät voittajana.
 • Verkostoidu ja hae ympärille kumppanit, joiden kanssa kasvu on helpompaa ja nopeampaa.
 • Puhu suoraan ja uskalla olla eri mieltä – näin kommunikaatio on läpinäkyvää, asiat ratkeavat ja haasteissa päästään eteenpäin.
 • Rakenna tiimistäsi verkosto – asiantuntijat tukevat toisiaan ja asiakkaat kiittävät.
 • Juuri tässä hetkessä hankinnoilla on valtava merkitys liiketoiminnan kilpailukykyyn – viimeinen hetki reagoida tai jäädä jalkoihin.
 • Vastuullisuus osuu hankintoihin isosti: lähde ajoissa mukaan, jolloin olet hyvissä asemissa 2026 – samalla toimit kestävästi, mitä asiakkaasikin arvostavat.
haluaisitko tietää kuinka tehostaa yrityksen hankintoja?
Ota meihin yhteyttä!
Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy