ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Hankinnan asiantuntijuutta ja huippujengiläisyyttä yli 10 vuoden ajalta

Heikki Karppila on työskennellyt ValueSourcella jo vuosikymmenen, ja hänen toimenkuvaansa kuuluu asiakastoimeksiantojen lisäksi kollegoiden valmentaminen erilaisissa hankinnan haasteissa. Tässä haastattelussa hän kertoo monipuolisista työtehtävistään ja ValueSourcen pyrkimyksistä sekä työyhteisön osaamisen kehittämisessä että markkinatilanteen tasalla pysymisessä.

Millainen on taustasi, ja mitä kautta päädyit ValueSourcelle?

”Olin ennen ValueSourcea kymmenisen vuotta erilaisissa autoteollisuuden tehtävissä esimerkiksi tuotannon, kehityksen ja suunnittelun vastuualueilla sekä pari kolme viimeistä vuotta myös hankintojen puolella. Työtaustaani kuuluu myös muiden teollisuuden alan yrityksiä, ja olen saanut näiden vuosien aikana kattavasti kokemusta hankintapäällikön työstä pääsemällä tekemään esimerkiksi aitoja kilpailutuksia ja sopimuksia, toimittajien seurantaa ja haastamista, kategorisointia sekä hankinnan fokusointia useissa eri organisaatioissa.

Liityin ValueSourcen porukkaan vuoden 2012 alussa. Hain työpaikkaa täältä ensimmäisen kerran jo vuonna 2010, minkä jälkeen jäin seuraamaan yrityksen tapahtumia ja siellä työskenteleviä ihmisiä. Kun huomasin loppusyksystä 2011 uuden ValueSourcen työpaikkailmoituksen, jossa haettiin hankintapäällikköä, tehtävän kuvaus osui itselleni nappiin ja laitoin paperit sisään.

Teollisuuden aloilla työskennellessäni olen huomannut, että hankintatoimeen panostetaan hyvinkin vaihtelevilla tavoilla. Jo ValueSourcen haastattelussa minulle välittyi hyvä fiilis heidän tavastaan käsitellä hankintoja, ja huomasin heti, että olen hankinnan ammattilaisten kanssa tekemisissä.  Meillä oli samanlaisia käsityksiä siitä, miten hankintoja kannattaa kehittää ja millaisia asioita hankintaprosessissa kannattaa korostaa. Jaoimme yhteisymmärryksen myös muun muassa siinä perusajatuksessa, että hankinnat eivät ole vähäpätöinen osa tukemassa toimintaa, joita voidaan hoitaa vähän sinnepäin vasemmalla kädellä, vaan niihin täytyy oikeasti satsata.

Odotukset tästä työstä ja toteutuma paikan saannin jälkeen ovat kohdanneet oikein hyvin, ja olen ollut valintaan erittäin tyytyväinen.”

 

Millaisia ovat päivittäiset työtehtäväsi?

”Työtehtäväni kytkeytyvät tällä hetkellä lähes sataprosenttisesti nykyiseen asiakastoimeksiantooni, Valmet Automotive EV Poweriin, mutta ehdin tekemään taustalla myös muita projekteja. Valmet Automotivella työnkuvani on hyvin moninainen, osittain senkin takia, että minulla on ollut pitkä virkaura Valmetin hankintaorganisaatiossa – olen ollut siellä lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2017 asti.

Toimin kahdessa eri projektissa hankintavastuullisena henkilönä ja lisäksi kolmannessa investointiprojektissa supportina. Päivittäisiin töihin kuuluvat esimerkiksi palaverit toimittajien, sisäisten yhteistyötahojen, tuotesuunnittelun ja vaikkapa talouspuolen kanssa. Pyydän tarjouksia toimittajilta ja teen niistä yhteenvetoja, seuraan toimitusaikoja sekä suoritan tarkentavia neuvotteluja tarjouksista sekä hoidan reklamaatiokeskusteluja, jos sellaisia tarvitaan. Työtehtäviini kuuluu toki myös operatiivista hankintaa eli varsinaisten tilausten tekemistä ja niiden osien läpikäyntiä eri tahojen kanssa, budjetin viilaamista ja siihen liittyvää kommunikointia toimittajien kanssa sekä vaikkapa laskutuksen tarkistusta. Opastan myös virkaiältään nuorempia kollegoita esimerkiksi toimittajien käytänteiden suhteen sekä hintatasoon liittyvissä kysymyksissä.

Tuen myös ValueSourcen työkavereitani erinäisissä tehtävissä, mikä onkin yksi yrityksemme kulmakiviä: jaamme kokemuksiamme sekä parhaiksi kokemiamme käytäntöjä toisillemme ja muutenkin sparraamme toisiamme työn yhteydessä. Meillä on lanseerattu tällaiseen kollegiaaliseen oppimiseen jopa oma ohjelma, jossa hankinnan eri osa-alueiden asiantuntijat toimivat kouluttajina muille työntekijöille. Oma kategoriani tässä on investointihankinnat ja MRO.

Kyse on siis siitä, että yritämme pitää väen tietoisena, millaisia prospekteja on, millaisia toimeksiantoja on tiedossa sekä mitkä kaupat ovat joko etenemässä tai saatu kiinni. Näin voimme myös kartoittaa käytettävissä olevia resurssejamme liittyen muihin meneillä oleviin töihin – optimoimme työmäärää tiedustelemalla, onko kaikilla porukan jäsenillä täysi työllisyys vai voidaanko jostain saada kapasiteettia johonkin uuteen jaettavaan projektiin.”

 

Mikä työssäsi palkitsee, ja mitä opittuja asioita nostaisit uraltasi esiin?

”Ehkä se on se oman osaamisen hyödyntäminen. Minulle tuo henkilökohtaisesti mielihyvää, jos pystyn auttamaan kollegoita omalla kokemuksellani ja asioita saadaan vietyä eteenpäin laajemmalla rintamalla.

Lisäksi asiakastoimeksiannoissa meitä ulkopuolisia asiantuntijoita mitataan aina vähän tarkemmin kuin asiakasorganisaation omaa väkeä, eli palvelumme pitää olla ainakin periaatteessa hiukan laadukkaampaa kuin asiakkaan omien työntekijöiden panos, jotta lunastamme paikkamme organisaatiossa ja asiakkuudessa päivä toisensa jälkeen. Hankinnan johdosta mitataan, ollaanko toimintaamme tyytyväisiä, ja sen kyllä tuntee, kun takana on asiakkaan täysi tuki ja työtä saa tehdä täydellä luottamuksella. Se on yksi onnistumisen tunteista.

On myös mukavaa huomata, että asiakkaat saavat palvelumme tason ansiosta odotettua parempia tuloksia. Joskus asiakkailla voi olla lähtökohtiinsa nähden aika vaatimattomatkin odotukset, mitä hankintojen kehittämisellä ja niihin panostamisella voidaan saada aikaan. On hedelmällistä, kun porukkamme ammattilainen pääsee tekemään työtä, jonka seurauksena tuloksia saadaan nopeasti, asiakas saa säästöjä, tehtävät ja toimenpiteet selkeytyvät ja hankintatoimi kehittyy kokonaisuudessaan.

Ehkä keskeisin oppimani asia – tai oikeammin prosessi – on syventävä eteneminen hankinnan ammattilaiseksi. Kokemuksen myötä olen oppinut katsomaan hankinnan osa-alueita tarkemmin suhteutettuna kokonaisuuteen sekä syventämään ymmärrystäni niihin. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi kategorisointi sekä toimittajien valinta ja arviointi, ja tällaisia asioita oppii tekemällä. Toinen mainittava asia voisi olla puhtaasti numeroiden hyödyntäminen analytiikassa ja viimeisimpänä esimerkiksi Power BI:n käyttö raportoinnin pohjana. Eli opiskelemalla lisää sisältöjä myös kokonaisvaltainen osaaminen luonnollisesti kasvaa.”

 

Miten kiteyttäisit ValueSourcen parhaita puolia työyhteisönä, ja voisitko suositella yritystä myös muille?

”ValueSourcen yksi ydinpyrkimyksistä on se, että yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi, ja tätä yritämme nostaa esille. Tämä käykin usein ilmi yhteisissä tapahtumissa, koulutuksissa ja kehityspäivillä, jossa pääsemme keskustelemaan työyhteisön asioista, asiakastoimeksiannoista ja erilaisista kokemuksista porukalla. Eri hankinnan osa-alueiden asiantuntijat jakavat parhaiksi koettuja käytäntöjä toisilleen, ja huippujengin monipuolisuuden ansiosta tällaisesta saadaan rutkasti yhteistä hyötyä. Oli kyse sitten vakavasta keskustelusta tai leikkimielisestä ajatusten heittelystä, tällaiset yhteiset tilaisuudet ovat usein antoisia, ja niissä oppii myös tuntemaan ihmisiä paremmin.

Näissä kokoontumisissa työntekijöiden toimintaa saadaan ikään kuin vaivihkaa myös tehostettua ilman, että työntekijä itse sitä välttämättä edes huomaa. Koulutusaspekti on hoidettu ValueSourcella niin hyvin, että voimme kehittyä sekä yksilöinä että organisaationa yhdessä ja pysyä samalla ajan tasalla hankinnan maailman menossa – mikä onkin tärkeää tulevaisuudessa pärjäämisessä. Sen lisäksi, että viihdymme yhdessä ja työyhteisössä on kaikilla hyvä olla, on myös tärkeää pysyä kiinnostavana yhteistyökumppanina asiakkaiden silmissä. Haluamme kehittyä jatkuvasti, ja päämääränä olisikin se, että kun ottaa meiltä yhden henkilön organisaatioon töihin, saa käyttöönsä yhtä ihmistä suuremman kapasiteetin osaamista ja laajemman perspektiivin hankintaan.

Voin suositella ValueSourcea monipuolista hankinnan työtä ja erinomaista ilmapiiriä kaipaaville. Tämä sopii etenkin sellaiselle ihmiselle, joka on valmis siirtymään asiakasorganisaatiosta toiseen esimerkiksi kerran tai pari vuodessa, eli työkaverit saattavat vaihtua useinkin. Työ vaatii siis sopeutumista ja ajoittaista epämukavuusalueelle hyppäämistä, mutta se toisaalta myös kehittää huomattavasti.”

Heikin vinkit hankinnan alasta kiinnostuneelle tai urakehitystä haluavalle:

1. Hankinnan ammatti on hyvin monipuolinen, ja joltain osa-alueelta löytyy aina uutta opittavaa – todennäköisesti jopa useammalta!
2. Asenne kannattaa olla sen tyyppinen, että kulkee silmät auki ja käsittelee monipuolisesti kaikkea ympäristöstä saatavaa tietoa.
3. Esimerkiksi yliopistosta tai ammattikorkeasta tulevat nuoret osaajat voivat hyvin tuoda uusia näkökulmia myös kokeneemmille hankinnan osaajille, eli avoin ja vastaanottava ilmapiiri kantaa eteenpäin.
4. Eriäviä mielipiteitä ei kannata ampua heti alas, ennen kuin on tarkemmin pureskellut niitä eri kanteilta – omassa kannassa saa toki pysyä, kunhan sen pystyy perustelemaan hyvin!

Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy