ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

7.2.2024
Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat tärkeimpiä syitä, miksi henkilöstön mukaan ottaminen strategian rakentamiseen kannattaa.

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.  

Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.  

Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat tärkeimpiä syitä, miksi henkilöstön mukaan ottaminen strategian rakentamiseen kannattaa. 

Strategiamatka pähkinänkuoressa 

Johdon strategiatyön kick-offissa avainasemassa oli määrittää, mitä strategia-termillä tarkoitetaan. Tässä lainaus toimitusjohtajamme Juha-Matti Alven näkemyksestä:  

Strategy defines the means how to achieve the set business objectives” – toisin sanoen ”strategia määrittelee keinot, jolla liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan”.  

Hyvinkin konkreettinen näkemys ja tavoite siis. Tiedostimme, että tavoitteiden läiskiminen taululle on suhteellisen helppoa. Se, kuinka ne sitten saavutetaan, onkin jo toinen juttu.  

Kun periaatepäätös henkilöstön mukaan ottamisesta oli tehty, ensimmäinen askel oli lähteä tiedottamaan koko henkilöstöä tulevasta prosessista ja sen tavoitteista. Toivoimme kehitystyöhön yhteistä kiinnostusta, ja kannustimme kaikkia osallistumaan rohkeasti tuleviin työpajoihin aiheen tiimoilta. 

Kick-offin jälkeen oli aika startata strategiamatka yhdessä. Kutsuimme henkilöstön mukaan ValueSourcen kehityspäiville laivaristeilyn merkeissä toukokuussa 2022. Strategian pääelementit ja ”iso kuva” oli jo valmisteltu johtoryhmätasolla, joten pääsimme sujuvasti pureksimaan ydinaiheita, kuten liikevaihdon kasvattamista, asiakas- ja työtyytyväisyyttä sekä henkilöstön kehittämistä. 

Johtoryhmän lisäksi kehityspäivien fasilitoinnissa avustivat Great Mindsin innostavat strategiatyön ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiset. Tunnelma päivillä oli eloisa, innostunut ja luottamuksellinen, ja turvallinen ja arvostava ilmapiiri jätti tilaa myös kehityksen kannalta olennaiselle kyseenalaistukselle.  

Kaiken kaikkiaan oli ilahduttavaa nähdä ja kokea yhteisöllisyyden voima, avoimen ilmapiirin mahdollistava vuorovaikutus ja näiden kautta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Oli upeaa huomata, miten organisaation kehittämisestä ja kasvun tavoittelusta tuli yhteinen agenda meille kaikille. Bonuksena meillä oli mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja tutustua toisiimme kasvotusten paremmin. 

Kehityspäivien lopputulemana oli kehykset strategialle sekä vastaukset kysymyksiin mitä, miten, minne, milloin ja missä järjestyksessä. Muutama asia jäi myös auki, mikä olikin enemmän kuin hyväksyttävää. Kaikkea ei ollut tarkoitus saada kerralla valmiiksi. 

Kasvustrategia 2025 

Kehykset liiketoimintastrategialle olivat nyt siis olemassa, ja projektin työnimeksi muutettiin Kasvustrategia 2025. Kehityspäivillä nousi esiin strategiaan sisältyviä tärkeitä teemoja, jotka vaativat lisää työstöä. Sen myötä kutsuimme koolle erillisiä pienryhmiä workshopien pariin.  

Ryhmän koko ja osallistujat valittiin käsiteltävän aihepiirin mukaan, joita olivat esimerkiksi henkilöstöhallinto ja toimitusketjut. Tavoitteena oli pureutua syvemmin valittuihin teemoihin ja luoda konkreettisia keinoja, joilla saavutamme strategiassa mainittuja tavoitteita. Workshopeissa jokaisen näkemys oli tärkeässä roolissa kokonaisuuden kannalta. 

ValueSourcen vuoden 2022 pikkujoulujen koittaessa oli ilo päästä näyttämään kaikille uunituoreen Kasvustrategian 2025 lopullinen versio. Kasvun strategiaa ja visiota avattiin innovatiivisella tavalla, sillä läpikäynti tehtiin toimitusjohtajamme haastattelulla Great Mindsin toimesta.  

”Valmius ja lupa muuttaa mieltään” -ajatus kulki kuitenkin edelleen matkassamme. Asioiden prosessoinnille on hyvä antaa aikaa, ja ajatukset saattavat kirkastua ajan kanssa. Pidimme tärkeänä jatkaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa ja kerätä palautetta myös tässä kohtaa strategiamatkaa. Ymmärrys ja sitoutuminen tavoitteisiin tulee vain osallistamisen kautta, ja strategian toteutuminen vaatii kaikkien panosta ja yhdessä onnistumista. 

Kun vuosi strategiamatkan aloituksesta koitti, oli taas aika tavata yhdessä alkukesällä 2023 ValueSourcen kehityspäivillä. Päivien pääteema oli napattu suoraan strategiasta: pääsimme pohtimaan yhdessä voittavaa yrityskulttuuria ja työssä arvostamiamme asioita tutun Great Mindsin sparraustiimin kanssa. Kasvustrategia 2025 oli voimakkaasti esillä, ja olikin hienoa huomata, että tärkeitä askelia oli jo ehditty ottaa ja toimenpiteitä oli päästy tekemään konkreettisesti. Suunnitelma oli muuttunut eläväksi – yhdessä suunniteltu matka kasvun tiellä oli todella alkanut! 

Tärkeimmät syyt, miksi henkilöstön mukaan ottaminen strategiatyöhön kannattaa 

Monipuoliset näkökulmat 

Henkilöstön ottaminen mukaan strategian laatimisprosessiin mahdollistaa erilaisten näkökulmien ja kokemusten huomioimisen. Eri tiimin jäsenet tuovat ainutlaatuisia oivalluksia, joita johtajat eivät ehkä ole ajatelleet. Tämä monimuotoisuus johtaa kattavampaan ja innovatiivisempaan strategiaan. 

Syvällisempi omistajuus ja sitoutuminen 

Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen strategian kehittämiseen lisää automaattisesti omistajuuden ja sitoutumisen tunnetta. Omistajuus lisää motivaatiota ja omistautumista strategian onnistuneeseen toteuttamiseen. Henkilöstön jäsenet tukevat todennäköisemmin aloitteita, joiden luomisessa he ovat itse auttaneet. 

Kattavampi ymmärrys 

Henkilöstön osallistaminen strategiakeskusteluihin auttaa varmistamaan, että kaikki ymmärtävät organisaation tavoitteet, suunnan ja strategian perustelut. Tämä yhdenmukaistaminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan toteutuksen kannalta, koska työntekijät työskentelevät paremmin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ymmärtäessään laajemman kuvan. 

Parempi työtyytyväisyys 

Työntekijät arvostavat osallistumista päätöksentekoprosesseihin, sillä se on viesti, että heidän asiantuntemustaan ja mielipiteitään arvostetaan. Osallistaminen parantaa työtyytyväisyyttä ja sitoutuvuutta sekä edistää positiivista työympäristöä.  

Haasteiden tunnistaminen  

Etulinjan henkilöstöllä on usein arvokasta tietoa mahdollisista riskeistä ja haasteista, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä johdolle. Ottamalla heidät mukaan strategian kehittämiseen organisaatiot voivat tunnistaa ja puuttua mahdollisiin haasteisiin varhaisessa vaiheessa, mikä johtaa vankempaan ja kestävämpään strategiaan. 

Sopeutumiskyky ja joustavuus 

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä uusiin haasteisiin mukautuva strategia on ratkaisevan tärkeä. Henkilöstön sitouttaminen varmistaa, että organisaatiossa löytyy joustavuutta ja voidaan luottaa henkilöstön kollektiiviseen älykkyyteen eli ryhmätyöskentelyn hyödyntämiseen ongelmien ratkaisemiseksi ja haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Innovaatiokulttuurin edistäminen 

Henkilöstön osallistuminen strategian rakentamiseen edistää innovaatiokulttuuria. Työntekijät, jotka kokevat, että heidän ideoitaan arvostetaan, keksivät luovempia ratkaisuja ja ehdottavat parannuksia. Tällainen innovaatiokulttuuri voi olla merkittävä voimavara kilpailukykyisessä liiketoimintaympäristössä. 

Tehokas viestintä 

Henkilöstön osallistaminen strategian kehittämiseen mahdollistaa paremman viestinnän koko organisaatiossa. Kun työntekijät ymmärtävät strategiset tavoitteet ja niiden taustalla olevat perustelut, viestinnästä tulee läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa. 

Henkilöstön sitouttamisessa strategian rakentamiseen ei ole kyse vain palautteen keräämisestä vaan myös yhteistyöhön perustuvan ja osallistavan organisaatiokulttuurin edistämisestä. Se johtaa parempaan päätöksentekoon, lisääntyneeseen sitoutumiseen sekä joustavampaan ja mukautuvampaan organisaatioon. Kaikki nämä ovat tärkeitä rakennuspalikoita myös ValueSourcen kasvustrategian onnistumisen kannalta! 

haluaisitko tietää kuinka tehostaa yrityksen hankintoja?
Ota meihin yhteyttä!
Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeen avulla.

    Seuraa meitä
    © All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy