ValueSource Partners on vuoden 2023 Hankintayritys!
ValueSource halusi ottaa koko henkilöstön mukaan strategiamatkalle  

Työyhteisön pääseminen mukaan organisaation ”strategiamatkalle” ei ole itsestäänselvyys. ValueSourcen johdolle henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen liiketoimintastrategian rakentamiseen oli kuitenkin alusta asti tärkeää useista syistä.   Ketteränä matalan hierarkian organisaationa olimme tottuneet hyödyntämään asiantuntijoidemme kokemusta ja näkemystä. Tiedostimme, että ihmiset, meidän asiantuntijamme, ovat tärkein voimavaramme – kasvumme ja menestyksemme edellytys.   Lue, miten strategiatyömme prosessi eteni ja mitkä ovat […]

Lue lisää
Seuraa meitä

Okartek Oy

ValueSource tarjoaa asiantuntijakonsultointia muovialan sopimusvalmistaja Okartekin hankintatoimen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
''
Konsultaatiota tarjoaa tuhat eri firmaa, mutta olen huomannut, että tuotannollinen toiminta on useille vähän vierasta. Tämä ei ole pelkkää ostamista ja myymistä, vaan toimintaan liittyy monenlaista muuttujaa – ja ValueSourcelta löytyy kyvyt näiden muuttujien käsittelyyn.
Jari Mäenranta
Toimitusjohtaja, Okartek Oy

Okartek Oy on suomalainen muovialan sopimusvalmistaja, jonka palvelu sisältää kaiken muovituotteiden suunnittelusta tuotantoon ja toimitukseen asti. Yritys on toiminut kohta 40 vuoden ajan suomalaisen muotiteollisuuden sopimusvalmistuksen kärjessä. Menestys pohjautuu pitkään kokemukseen, ammattitaitoon sekä monipuoliseen konekantaan.

ValueSource on tarjonnut Okartekille vuoden 2022 syksystä lähtien asiantuntijakonsultointia, jonka päämääränä on kehittää muovivalmistajan hankintatoimea kokonaisvaltaisesti vastaamaan tehokkaasti markkinoiden haasteisiin.

Lähtökohtana ulkopuolinen näkemys hankinnan eri alueiden kehitykseen

Okartekin toimitusjohtaja Jari Mäenrannan mukaan Okartekin ja ValueSourcen kumppanuuden käynnistymisestä tuli syyskuussa täyteen vuosi.

”Ennen yhteistyömme alkua Okartekilla oli ollut jo jonkin aikaa ajatuksena kehittää hankintamme eri osa-alueita ja hitsata niitä yhteen toimivammaksi kokonaisuudeksi. Halusimme ulkopuolista näkemystä siihen, mihin suuntaan hankintatoimemme etenee ja miten sitä tulisi kehittää, jotta se palvelisi paremmin tulevaisuuden edellytyksiä.

Tunsin ValueSourcen vanhojen työpaikkakontaktieni kautta, ja tiesin heillä olevan kokemusta hankinnasta ja sourcing-toiminnasta yleisesti nimenomaan valmistavan teollisuuden piirissä. Lähestyinkin tuttua ValueSourcen asiantuntijaa puhtaasti sen ansiosta ja tiedustelin, olisiko organisaatiolla tarjota konsultointia tarpeisiimme. Vuoden 2022 syyskuussa käytyjen neuvottelujen pohjalta lähdimme ottamaan ensimmäisiä yhteisiä askelia Okartekin hankintatoimen kehityksessä.”

Muovia tuotantoon ja komponentteja kokoonpanoon

Kaikkiin hankinnan osa-alueisiin ei lähdetty satsaamaan yhdellä kertaa, vaan tavoitteeksi asetettiin kehitystoimenpiteiden toteuttaminen resurssien puitteissa alue kerrallaan. Yhteistyön aluksi Okartekin hankintatoimen nykytila kartoitettiin laajassa kuvassa, ja analyysin pohjalta rakennettiin ohjelma, jota lähdettiin toteuttamaan kuluvan vuoden alussa.

”Välitimme marraskuussa ValueSourcelle lähtödataa alkutilanteestamme, ja joulukuussa valmistui ensimmäinen yhteenveto, jonka pohjalta lähdimme vuodenvaihteen jälkeen katsomaan eri osa-alueita. Paneuduimme hankintaamme syvällisesti kevään läpi kesään asti, ja nyt syksyllä olemme edenneet vielä parin alueen osalta”, kertoo Okartekin hankintapäällikkö Meri Määttä.

Muovialan sopimusvalmistajana Okartekin hankinnassa keskeisessä roolissa ovat tuotantoon ostettavat muoviraaka-aineet, mutta sen lisäksi yrityksen kokoonpanotoimintaan tarvitaan paljon muuta.

”Meillä on pitkä kokemus tuotantoon tulevien raaka-aineiden hankinnasta. Teemme kuitenkin paljon myös kokoonpanoa osana palvelutarjontaamme, ja uusissa projekteissamme on monipuolisia tarpeita erilaisille komponenteille. Juuri niiden kartoittamiseen, analysointiin ja vertailuun olemme kaivanneet näkemystä ValueSourcelta.”

Mitattavia tuloksia ja päivittäisen toiminnan seurannan selkeyttämistä

Vajaan vuoden yhteistyön aikana Okartekin hankintaa on ehditty käydä läpi kattavasti kokonaisuutena.

”Olemme pystyneet selkeyttämään henkilöstömme toimenkuvia ja vastuualueita hankinnan osalta. ValueSourcen konsultoinnin myötä osaamme nyt keskittyä olennaisiin asioihin, emmekä yritä saada kaikkea kerralla. Huomion keskittäminen oikeisiin tekijöihin on tuonut samalla luonnollisesti säästöjä, sillä resursseja kuluu vähemmän hukkaan.

Meillä on konsultoinnin myötä työkaluja päivittäistoiminnan ja toimitusten seurantaan. Lisäksi olemme saaneet ValueSourcelta paljon ideoita, mitä toimenpiteitä eri osa-alueilla kannattaa tehdä ja miten voimme edistää eri prosesseja”, Määttä kertoo.

”Toiminnan kokonaisvaltaisen selkeyttämisen lisäksi olemme saaneet aikaiseksi mitattavia tuloksia, eli tunnusluvut osoittavat selkeästi positiiviseen suuntaan. Varastonhallintamme on tullut selkeästi eteenpäin, ja nyt meillä panostetaan enemmän hankinnan dokumentaatioon. Lisäksi satsaamme myös sopimuspuoleen toimittajien kanssa, minkä lopputulemana on riskien pienentäminen”, Mäenranta jatkaa.  

Myös sparrauksella ja tuella on tärkeä rooli

Konsultointiyhteistyö on Määtän mukaan näyttäytynyt Okartekilla selkeiden tulosten lisäksi tukena ja sparrauskumppanuutena. Yhteydenpito tapahtuu noin viikoittain etänä Teamsilla tai välillä vierailuilla paikan päällä.

”Okartekin hankintatoimi oli vielä vuosi sitten yksin minun vastuullani. Olen saanut ValueSourcen asiantuntijalta sparraustukea erilaisissa tilanteissa – myös sellaisissa, jotka eivät suoraan liity valitsemiimme hankinnan osa-alueisiin. Jos olen kaivannut esimerkiksi ideoita liiketoiminnallisiin kysymyksiin tai muihin haasteisiin, niihinkin olen saanut kysyessäni aina apua.

Huomaamme kyllä, että ValueSourcella on laaja osaaminen niin hankinnasta kuin liiketoiminnasta yleensäkin. Vaihtuvissa tilanteissa kykenemme keskittämään huomiomme aina nopeasti niihin alueisiin, joihin kannattaa milloinkin panostaa. Kommunikaatio on todella avointa ja kannustavaa, ja asioista puhutaan suoraan. Jos välillä on tuntunut, että jokin prosessi ei etene halutulla tavalla, se on pistetty etenemään viipymättä”, Määttä kehuu.

Myös Mäenranta nostaa tärkeänä elementtinä asiantuntevan tuen aina, kun tarvetta ilmenee.

”Näen, että yksi kumppanuutemme suurimmista anneista on ollut meille juuri se, että Meri on saanut pallotella hankintaan ja muuhunkin liiketoimintaan liittyviä asioita jonkun kanssa, joka oikeasti tuntee aiheen. Suuremmat tiimimme pystyvät pohtimaan asioita keskenään yleensä talon sisäisesti, mutta hankinnan puolella ulkoisella näkemyksellä, tuella ja haastamisellakin on ehdottomasti ollut oleellinen merkitys.”

Hankinta ei ole vain yksi erillinen toteuttava yksikkö vaan tärkeä osa kokonaisuutta

Okartek kokee saaneensa yhteistyöstä asiantuntijuutta, kannustusta ja selkeytystä sekä hankintaprosessin vaiheisiin että sen merkitykseen yrityksen liiketoiminnalle. Mäenranta mainitsee lopuksi, että hankintatoimen käsite ja rooli on laajentunut yrityksessä siihen asemaan, jossa sen kuuluisikin olla.

”Minun näkökulmastani saamamme arvo näkyy siinä, että haimme hankintaamme uudenlaista näkemystä ja mallia kokonaisuudessaan, ja sitä myös saimme. Hankintatoimen laajennuksen ja tehtävien selkeyttämisen myötä hankinnan rooli on kirkastunut organisaatiomme sisällä muillekin, ja nyt ymmärrämme paremmin, mitä teemme ja missä kulkevat raja-aidat esimerkiksi hankinnan ja tuotannon välillä.

Yhteistyön myötä on konkretisoitunut, että hankinta ei ole vain yksi erillinen toteuttava yksikkö vaan tärkeä osa kokonaisuutta, eli se on mukana koko liiketoiminnassamme tuotteiden alkulähteiltä asti. Ajatus puhtaasta ostamisesta on siis laajentunut ymmärrykseksi hankintaprosessista kokonaisuutena, johon sisältyy esimerkiksi datan ja toimittajien analysointi sekä vertailu. Hankinnan toimivuus on myös Okartekin kilpailukyvylle elintärkeä tekijä.

Voin mielelläni suositella ValueSourcea – ei pelkästään muille muovialan toimijoille vaan myös lähtökohtaisesti kaikille valmistavaan teollisuuteen. Konsultaatiota tarjoaa tuhat eri firmaa, mutta olen huomannut, että tuotannollinen toiminta on useille vähän vierasta. ValueSourcella on aiheesta aidosti käytännön kokemusta, ja se on meille tärkeä asia. Tämä ei ole pelkkää ostamista ja myymistä, vaan toimintaan liittyy monenlaista muuttujaa – ja ValueSourcelta löytyy kyvyt näiden muuttujien käsittelyyn.”

Teemme hankinnoista sinulle kilpailuedun.

ValueSource Partners Oy
Linnankatu 3B
20100 Turku
Y-tunnus: 2283239-3

Tel: +358 (0)10 420 1110
E-mail: info@values.fi
Ota yhteyttä
Tietosuoja
Seuraa meitä
© All Rights Reserved 2024 ValueSource Partners Oy